Rok 2019 - OTG

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności
 
 
 
 
 

Lp.

Przedsięwzięcie

Termin

Uwagi o realizacji

1

Promocja publikacji OTG „Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego w Powiecie Ostrowskim”.
Promocja książki Anety Franc „Wojna nie była kobietą. Powieść o Powstaniu Wielkopolskim”. Promocji książki towarzyszyć będzie występ aktorów- amatorów z gminy Raszków pod kierunkiem Urszuli Mróz.
24.01. godz. 18:00
(czwartek)
Mała Scena OCK
W ramach obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego
2
Promocja publikacji OTG  „WIELKOPOLSKA PAMIĘTA! 1918-2018. Album fot. wybranych miejsc pamięci Powstania Wielkopolskiego w województwie wlkp.”
1.02. godz. 18:00
(piątek)
Forum Synagoga
W ramach obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego
3 Nadanie Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wlkp. imienia Powstańców Wielkopolskich15.02.2019 (piątek)
W ramach obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego
4 55-lecie ostrowskiego Koła nr 2 Polskiego Związku Filatelistów
16.02. godz. 11.00
Budynek Poczty Polskiej
Delegacja OTG
5
Msza św. za Śp. Barbarę Marcinkowską - intencja OTG.
24.02. godz. 9:30
(niedziela) Konkatedra

6
Walne Zgromadzenie Członków OTG. W drugiej części:
1. Niespodzianka muzyczna.
2. „Urok Gruzji” - prelekcja Ryszarda Boślaka 
8.03.godz. 18:00
(piątek)
Cech Rzemiosł Różnych

7
Spotkanie z  Adamem Ćwiklakiem – członkiem ISOGG. Temat: "Najważniejsze dla genealoga słowo. Kilka uwag na temat nazwiska".
28.03. godz. 18:00
(czwartek)
Mała Scena OCK

8
Promocja książki Edmunda Radziszewskiego „Powstańcy Wielkopolscy z terenu gminy Przygodzice. Losy i pamięć”.
15 kwietnia godz. 18:00
(poniedziałek)
Mała Scena OCK
W ramach obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego
9 Obchody 100-lecia przejazdu przez Ostrów Armii gen. J. Hallera: 12.00 - złożenie kwiatów pod tablicą na dworcu PKP, 13.00 – program art. i sesja historyczna.  15.30 - promocja 13. numeru „Rocznika OTG”, 17.30 Msza św.
25 kwietnia (czwartek) godz. 12:00
Dworzec PKP
/cd.I LO, konkatedra
Zarząd OTG, Dr Donata Dominik-Stawicka, Koło PTH
w Ostrowie Wlkp., Grupa Rek. Hist.
10
Wycieczka z dr. Krystianem Niełacnym – wg rozesłanego programu.
27 kwietnia (sobota)

11 14. Gala Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego30 kwietnia
Forum Synagoga

12
Warsztaty genealogiczne. Temat: „Obróbka zdjęć do drzewa genealogicznego” – prelegent Stefan Kucharski;
W drugiej części: Poszukiwania genealogiczne - prezentacja publikacji  Marii i Macieja Latajków „Bobrowniki n/Prosną. Nasi przodkowie 1618-1920”.
9.05. godz. 18:00
(czwartek)
Mała Scena OCK.

13
Wycieczka do Archiwum Państwowego w Poznaniu i Muzeum Powstania Wielkopolskiego
24 maja
Grażyna Karolak
14
75. rocznica zamordowania ppłk. J. Kamińskiego – złożenie kwiatów
7.06.2019
Delegacja OTG
15 Spotkanie genealogiczne z rodziną ks. Walentego Śmigielskiego. 
21.06. (piątek)
Dom Katolicki przy konkatedrze

16 Jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. Infułata Tadeusza Szmyta
23.06.2019 godz. 12.00
Kościół pw. św. Antoniego
Delegacja OTG
17
Grillowanie w Antoninie.
23 sierpnia (piątek)
Grażyna Karolak
18
Msza św. za śp. Barbarę Kowalską – intencja OTG
12.09. g. 17.30
Konkatedra

19 Wycieczka „Szlakiem drewnianych kościółków”
wrzesień
Grażyna Karolak
20 Wernisaż Wystawy OTG z cyklu „Tworzyć z pasją – Artystyczne oblicze współczesnych mieszkanek naszego regionu”.
27.09. g.17.00
Galeria 33 przy
ul. Wiosny Ludów
Grażyna Karolak
21
Warsztaty genealogiczne.
Temat 1 - ”Fotografia w genealogii. Tajniki wykonywania dobrych zdjęć ” – prelegent Stefan Kucharski;
Temat 2 – „Internetowe poszukiwania przodków. Bazy danych” – prelegent Grzegorz Kubiak
10.10. godz. 18:00
(czwartek)
Mała Scena OCK

22 Promocja XIV numeru „Rocznika OTG”
8.11. godz. 18:00
(piątek)  n-klub
Zespół redakcyjny
23 Msza św. za przodków członków i sympatyków OTG oraz za zmarłych członków OTG.
15.11.godz. 18:30
(piątek) Konkatedra

24
Promocja książki „Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Ostrowie w okresie międzywojennym” – autorstwa Tomasza Stawickiego       Wrzesień-listopad?
30 listopada?
Forum synagoga

25 Spotkanie Opłatkowe.
12 lub 13.12.
godz. 18.00 
(piątek) Max Cafe

 
 
Uwaga! Niektóre terminy mogą ulegać zmianie. Plan przedsięwzięć OTG będzie się kształtował przez cały rok, a o zmianach i nowych przedsięwzięciach będziecie Państwo powiadomieni mejlowo.
 
 
 
 
 
 
 PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2019 ROKU


24 stycznia (czwartek) – godz. 18:00 – Spotkanie autorskie promujące publikacje - Mała Scena OCK
 
Dzisiaj rocznica owego dnia chwały,
W którym za Polskę krew, życie dawano;
Dzielni żołnierze za ten czyn wspaniały,
Wy dziś nosicie bohaterów miano.
 
Fragmentem wiersza Marii Paruszewskiej „W pierwszą rocznicę wolności” rozpoczyna Marian Franciszek Nowak wstęp do publikacji (folderu) „Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego w Powiecie Ostrowskim” - wydanego przez Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne na 100. rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Promocja opracowania połączona z promocją książki Anety Franc „Wojna nie była kobietą. Powieść o Powstaniu Wielkopolskim” zgromadziła na Małej Scenie Ostrowskiego Centrum Kultury ponad 70 osób. Zainteresowanie problematyką Powstania Wielkopolskiego okazuje się być tak duże, że ludzie garną się do wiedzy historycznej, przekazywanej bezpośredni przez uczestników zdarzeń - ale tych dzisiaj już nie ma - zostają zatem wspomnienia, wystawy, konferencje i wydawnictwa. Prezes Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego nawiązał do organizacji wielu bardzo ciekawych imprez organizowanych przez OTG na 100-lecie Odzyskania przez Polskę  Niepodległości, wydarzeń ostrowskich związanych z tzw. „Republika Ostrowską” oraz 100. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego.  Dotychczas Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne zorganizowało:
- promocje książek związanych z Powstaniem Wielkopolskim:  z Wojciechem Namysłem – autorem książek „DUMA. Powstanie Wielkopolskie. Odolanów, Ostrów Poznań”, oraz „NIEPOKORNY. Mieczysław Paluch” i z Państwem Jadwigą i Krystianem Niełacnymi - poświęcone promocji „Przewodnika szlakiem frontu południowego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”.
- W maju - w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości OTG wybrało się dość licznie na 7-dniową wycieczkę na Ukrainę  „Szlakiem króla Jana III Sobieskiego (prawie 60 osób), a w październiku 2018 roku Państwo Niełacni byli przewodnikami zorganizowanej przez OTG wycieczki „Szlakiem miejsc pamięci Powstania Wielkopolskiego w Powiecie Ostrowskim”, w której wzięło udział ponad 50 osób.
- 8 listopada w n-klubie – sztuka i edukacja odbył się wernisaż wystawy Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego  zatytułowanej „Powstanie Wielkopolskie w regionie ostrowskim”. Było to wyjątkowe uczczenie obchodów 100-lecia wydarzeń ostrowskich z 10 listopada 1918 roku, 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz przypadającej w grudniu 100. rocznicy wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Na wystawę przybyło bardzo wielu ostrowian i mieszkańców sąsiednich miejscowości. Otwarcie wystawy uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Daniszynie pod kierunkiem Renaty Kowalczyk, które wystąpiły z programem patriotyczno – niepodległościowym. Dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki niepodległościowe i powstańcze, zdobywając zasłużone brawa od uczestników spotkania. Sama Wystawa to efekt opracowań i gromadzenia zbiorów przez członków Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego – historyków i regionalistów, kolekcjonerów i wielbicieli historii – składający się na całość tego projektu. Wystawa składa się z 6 segmentów tematycznych, do których zaliczyć należy dwa segmenty historyczne: „Preludium” i „Bohaterowie” – opracowane przez Edmunda Radziszewskiego „Miejsca pamięci” – opracowane przez prezesa OTG  Mariana Franciszka  Nowaka, „Obchody rocznic” – opracowany przez Grażynę Karolak, „Pamiątki niepodległościowe i powstańcze” –zaprezentowane przez  Jerzego Sówkę i Romana Polerowicza oraz  segment zamykający „Niepodległość i Powstanie w filatelistyce”– ze zbiorów Mariana Szczygła. Należy przy tym dodać, że wystawa powróci N- klubu na początku lutego b.r.
- 24 listopada z kolei w Forum Synagoga odbyła  się Konferencja Historyczna OTG nt. "Powstanie Wielkopolskie w regionie ostrowskim". To było bardzo ważne przedsięwzięcie2018 roku, którego zadaniem było przybliżenie mieszkańcom naszego miasta i regionu wydarzeń sprzed 100 laty. Swoje prelekcje przygotowało 13 historyków, regionalistów i literaturoznawców.
27 grudnia 2018 roku w dzień 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego OTG wraz z delegacjami władz samorządowych miasta i powiatu ostrowskiego złożyło kwiaty pod pomnikami przy ul. Wrocławskiej i przy obelisku zbiorowego grobu powstańców na Cmentarzu przy ul. Limanowskiego. Na koniec uroczystości rozdano zgromadzonym symboliczną kartkę okolicznościową z ważniejszymi miejscami pamięci Powstania Wielkopolskiego w Powiecie Ostrowskim. Kartkę zaprojektował Stefan Kucharski. Ta inicjatywa OTG to piękne upamiętnienie podniosłej rocznicy. Należy podkreślić, że nie był to jedyny taki gest ze strony Stowarzyszenia. OTG wysłało bowiem do władz samorządowych miasta i powiatu kartki z wydanym na tę okoliczność znaczkiem poświęconym 100-leciu Powstania Wielkopolskiego. Co najważniejsze, na znaczku był stempel pocztowy z 27 grudnia. Kartę okolicznościową otrzymali także członkowie OTG i przyjaciele Stowarzyszenia ze znaczkiem „POLSKA - moja ojczyzna”. Należy przy tym dodać, że już 8 listopada - w przeddzień obchodów 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości - na specjalnie przygotowanej na tę okoliczność Wystawie, na stoisku Poczty Polskiej zaprezentowano dwa znaczki personalizowane, poświęcone rocznicy Odzyskania Niepodległości i Powstania Wielkopolskiego. Znaczki zostały wydane wspólnie przez OTG i Koło nr 2 PZF w Ostrowie Wielkopolskim z inicjatywy prezesa tego Koła - Mariana Szczygła, członka OTG. Znaczki zaprojektował Marian W. Nowak - przewodniczący Rady Osiedla im. Powstańców Wielkopolskich, członek PZF. Dzięki wydanej przez miasto Ostrów Wielkopolski pięknej karcie okolicznościowej „Pozdrowienia z Ostrowa” udało się filatelistycznie godnie uczcić wymienione rocznice, a zainteresowanie znaczkami i Kartami przerosło oczekiwania wydawców. Należy też dodać, że na okoliczność tych rocznic przygotowano specjalny stempel okolicznościowy, który odbijano na w/w kartach i kopertach. Była to niewątpliwie gratka dla kolekcjonerów, prestiż i rozgłos dla Ostrowa Wielkopolskiego. Na tym jednak nie koniec, OTG wydało bowiem na 27 grudnia - przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim - folder „Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego w Powiecie Ostrowskim” – o której promocji na wstępie artykułu. Folder „Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego w Powiecie Ostrowskim” - autorstwa Mariana Franciszka Nowaka zawiera miejsca pamięci zgodne z zamieszczoną w nim mapką, opracowaną przez Stefana Kucharskiego. Podzielony jest alfabetycznie na gminy Powiatu Ostrowskiego, a w ramach gmin na ich miejscowości gdzie one się znajdują. Na koniec wydawnictwa pokazano murale w Odolanowie i Ostrowie związane z setną rocznicą Powstania Wielkopolskiego. Folder liczy ok. 60 stron. Z kolei książka Anety Franc „Wojna nie była kobietą. Powieść o Powstaniu Wielkopolskim” jest debiutem powieściowym autorki. To historia Powstania Wielkopolskiego widziana z perspektywy kobiet. Akcja rozgrywa się w dawnych powiatach ostrowskim i odolanowskim. Bohaterki powieści żyją i działają w różnych środowiskach, mają różne przekonania światopoglądowe, ale wszystkie łączy jedno: niekłamany patriotyzm i gorące pragnienie wyzwolenia wielkopolski spod pruskiego jarzma. Promocję publikacji uświetnił występ Teatru Amatorskiego z Raszkowa pod kierunkiem Urszuli Mróz. Aktorzy – amatorzy zaprezentowali fragmenty powieści Anety Franc „Wojna nie była kobietą”. Na koniec, trwającego ok. 2 godzin spotkania zebranych poczęstowano kawą i dobrymi wypiekami. Następne spotkanie OTG – 1 lutego o godz. 18.00 w Forum Synagoga  – promocja albumu WIELKOPOLSKA PAMIETA! 1918-2018” – autorstwa Mariana Franciszka Nowaka. 
 
 
1 lutego – godz. 18:00 – Promocja publikacji OTG  „WIELKOPOLSKA PAMIĘTA! 1918-2018. Album fotograficzny wybranych miejsc pamięci Powstania Wielkopolskiego w województwie wielkopolskim” – autorstwa Mariana Franciszka Nowaka – Forum Synagoga
Kontynuując obchody 100-lecia Powstania Wielkopolskiego Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne zorganizowało promocję albumu fotograficznego poświęconego miejscom pamięci powstania w województwie wielkopolskim. Na to niecodzienne spotkanie przybyli m.in.: Tomasz Ławniczak – poseł na Sejm RP, Ryszard Taciak – Dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (jako przedstawiciel Marszałka Województwa Wielkopolskiego), Jan Prokop - zastępca burmistrza Gminy i Miasta Odolanów, Karolina Krawczyk – prezes Zarządu Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego, prof. Jerzy Pietrzak, władze Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego na czele z prezesem Andrzejem Grzegorkiem, redaktor naczelna Rocznika Kaliskiego PTH Monika Waliś z małżonkiem, dr Krystian Niełacny (honorowy obywatel miasta Ostrowa Wielkopolskiego) z małżonką oraz szereg innych, wspaniałych gości. Nim jednak nastąpiła prezentacja tej wspaniałej publikacji – na wniosek władz OTG Kapituła odznaki „Pro genealogia” postanowiła przyznać to wyjątkowe wyróżnienie Andrzejowi Leraczykowi - długoletniemu  naczelnikowi Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego. W odczytanej laudacji zastępca przewodniczącego Kapituły Zbigniew Marcinkowski przypomniał dokonania A. Leraczyka, które stały się motywem przyznania mu tej wyjątkowej odznaki.
Członek OTG od 7 stycznia 2006 roku, inicjator wielu przedsięwzięć OTG. Będąc Naczelnikiem Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim wspierał Stowarzyszenie w zakresie merytorycznym, podpowiadając co zrobić, aby zaktywizować członków stowarzyszenia, w jaki sposób szukać środków finansowych na działalność Stowarzyszenia, zwłaszcza na działalność wydawniczą. Współpraca Urzędu Miejskiego z organizacją pozarządową jaką jest Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne układała się na bardzo dobrym poziomie. Przedsięwzięcia OTG było częścią działań kulturalnych miasta, wzorem dla innych. Nie pełnił żadnych funkcji w OTG z uwagi na pełnione stanowisko w Urzędzie Miejskim. Zawsze otwarty i pomocny w działaniu.
Po odczytaniu protokołu z posiedzenia kapituły odznakę „Pro genealogia” wręczył przewodniczący Kapituły – poseł Tomasz Ławniczak. Ze specjalnym koncertowym podziękowaniem wystąpiły dziewczyny ze studia wokalnego OCK pod kierunkiem Natalii Janowskiej w utworach: „Moje serce to jest muzyk” oraz „Obok nas”. To spotkanie to też wyjątkowy jubileusz 85-lecia urodzin dr. Krystiana Niełacnego (Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego) – przyjaciela OTG. Jubilat otrzymał od prezesa odczytane piękne życzenia, kwiaty i promowaną publikację OTG. Na koniec tej części (artystycznej) wystąpił Zespół AUTOKOREKTA z OCK pod kierunkiem Pauli Pływaczek w utworze: „Wysłałem dobro”.
W drugiej części spotkania prezentacji publikacji dokonał jej autor – Marian F. Nowak – prezes OTG.
- O historii Powstania Wielkopolskiego napisano (zwłaszcza w ostatnich 10 latach) dużo, ale to nadal temat otwarty. Historycy, regionaliści, odkrywają kolejne karty uczestników zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Przybliżają nam ich historię, ale też i miejsca powstańczych zmagań. Historia Powstania Wielkopolskiego daje obraz walk powstańczych na szeregu odcinkach Wielkopolski, ale i poza nią, gdzie powstańcy bohatersko ginęli, byli ranni, dostawali się do niewoli. Stąd tak ważna dzisiaj jest pamięć o tych miejscach walk i wiecznego spoczynku naszych przodków – powstańców wielkopolskich. Ma to również ogromne znaczenie w kontekście obchodzonej 100-rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Dbałość o te miejsca to nasz zbiorowy wielkopolski obowiązek – podkreślił autor publikacji.
Niniejszy album jest wynikiem pielgrzymowania po tych uświęconych miejscach pamięci Powstania Wielkopolskiego i hołdem autora, a zarazem Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego dla powstańców wielkopolskich. Do jego powstania przyczynił się zmarły w 2018 roku Kazimierz Piotr Radowicz - rodowity ostrowianin, z serca Wielkopolanin, któremu zależało na tym, aby Powstanie Wielkopolskie przedstawiać w wielkim blasku chwały. Nie doczekał obchodów 100 rocznicy, ale namawiając kilka lat temu autora do realizacji tego projektu poddał pod rozwagę przyjęcia wstępnego tytułu albumu „Wielkopolska pamięta!”, co też się po części stało. Autorowi udało się sprostać nie lada wyzwaniu, i w okresie 2 lat (z uwagi na pracę zawodową) dotrzeć do prawie stu procent miejsc będących w granicach obecnego województwa wielkopolskiego, nakreślonych w trzecim już wydaniu publikacji-przewodniku „Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego” opracowanego przez Pawła Andersa, wydanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w 2010 roku. Ten niezwykły drogowskaz i benedyktyńska praca Pawła Andersa dotycząca wyszukania i opisu tych miejsc pamięci (i to nie tylko w granicach współczesnej Wielkopolski), zasługuje na wielki szacunek i uznanie. Opisy tam zawarte stały się bazą źródłową, a nawet wielkim przypisem do obrazu tych miejsc w albumie. Autor książki „Wielkopolska pamięta! 1918-2018…” przyjął sobie za główny cel przekazanie czytelnikowi fotografii miejsc, czyli obrazu, jako środka przekazu.  Opis jest ważnym jego dopełnieniem, w zależności od czytelności fotografii, czy też  wolnego miejsca na opis w albumie. Z góry jednak należy przyznać, że w niektórych przypadkach tego wolnego miejsca nie było go zbyt dużo, stąd zastosowane w całości książce skróty, jak np. LS - lista strat, 1 - jeden,  proj. - projekt, wg - według, szer.- szeregowy/szeregowiec, itd.  Przyjęto skróty ogólnie obowiązujące.
Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego w Województwie Wielkopolskim zostały w publikacji podzielone na powiaty województwa (alfabetycznie - z drobnym wyjątkiem Leszna przed powiatem leszczyńskim), w których się te miejsca znajdują. Jest ich 29 licząc z miastami, będącymi  na prawach powiatu. W ramach powiatów dokonano podziału na miejscowości powiatu (alfabetycznie - z drobnymi czysto technicznymi wyjątkami), w których one się znajdują. Fotografie w albumie są dwustronnie lub jednostronnie  ponumerowane i tak też numerycznie opisane. Na mapach zastosowano przy miejscowościach różnego rodzaju oznaczenia (kółka). Ich wielkość uzależniona jest od rodzaju miejscowości. Stolica powiatu, w którym jest miejsce pamięci posiada  czerwone wypełnienie, przeciwieństwem jest koło puste, gdzie tych miejsc nie ma. Jest to tylko jeden przypadek na mapie - Słupcy. Miejscowości które są na prawach miejskich posiadają koło uśrednione. Mapy miast: Poznania, Kalisza i Leszna posiadają numeryczne oznaczenia miejsc pamięci. Numer zawarty w końcowej części opisu miejsca posiada odniesienie do numeru ujętego na mapie. W albumie uwzględniono (z drobnymi wyjątkami) zasady fotografowania miejsc pamięci według opisu w publikacji Pawła Andersa. tzn.  odnalezione groby poległych powstańców pojedyncze, zbiorowe, lub wydzielone w kwaterach.  Pominięto występujące na bardzo wielu cmentarzach groby zmarłych później uczestników powstania, czyniąc wyjątek dla osób pełniących funkcje dowódcze. Uwzględniono aktualne i nowe miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego według stanu wiedzy sprzed 11 listopada 2018 roku. W trakcie składu albumu zostały zdobyte informacje o dofinansowaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego nowych miejsc, m. in. w Czarnkowie, Czerwonaku, Orzechowie (gminie Miłosław) i Uchorowie (gminie Murowana Goślina). Realizacja tych projektów nastąpiła na przełomie roku 2018/2019, bądź też już w roku 2019.
 
O spotkaniu napisał w artykule „Książkowy hołd dla bohaterów” Marek Weiss w Kurierze Ostrowskim nr 6 (2005) z dnia 6 lutego 2019 roku. Cyt.:
Liczący 352 strony kolorowy album został wydany z okazji 100-rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Publikacja jest hołdem autora i Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego dla uczestników zrywu, którzy w 1918 roku stanęli do walki z pruskim zaborcą o przyłączenie Wielkopolski do odradzającego się Państwa Polskiego. Do powstania albumu pośrednio przyczynił się nieżyjący już Kazimierz Radowicz – rodowity ostrowianin, z serca Wielkopolanin, honorowy członek OTG, któremu zależało na tym, aby powstanie przedstawiać w wielkim blasku chwały.
– We wrześniu 2016 roku otrzymałem od pana Kazimierza Radowicza maila w związku ze zbliżającym się 100-leciem powstania. Poddał pod rozwagę pomysł wydania albumu z miejscami pamięci w całej Wielkopolsce. Nawiązał przy tym do trzeciego tomu Rocznika OTG, w którym znalazł się wykaz takich miejsc, ale tylko z powiatu ostrowskiego. Wtedy było to o tyle łatwiejsze, że mogłem wszędzie w każdej chwili jechać jeszcze raz w razie, gdyby zdjęcie nie wyszło lub była zła pogoda. Pan Radowicz wysoko zawiesił mi poprzeczkę. Próbowałem z nim „pertraktować”, że może objąć tylko południową Wielkopolskę, ale ostatecznie postanowiłem podjąć wyzwanie. Umówiliśmy się, napisze on wstęp, ale niestety w kwietniu 2018 zmarł – mówił podczas spotkania w Forum Synagoga Marian Franciszek Nowak.
Swoją wędrówkę po Wielkopolsce autor rozpoczął w roku 2017. Najpierw dokładnie przeanalizował mapę województwa, wykonał kalkulacje czasowe, zakupił sprzęt fotograficzny i nawigację. W samochodzie na stałe miał zestaw składający się z szufelki, wody, szmatki, grabi i zniczy. O skali przedsięwzięcia świadczy fakt, że na 35 powiatów aż w 29 są miejsca pamięci. W roku 2017 objechał południową Wielkopolskę z doktorem Krystianem Niełacnym. Potem jednak trzeba było jechać dalej. Aby sobie ułatwić zadanie autor zorganizował „bazę wypadową” u syna mieszkającego pod Poznaniem.
– W ciągu prawie dwóch lat, z przerwami na pracę zawodową, odwiedziłem prawie 300 miejscowości, w których odnalazłem ponad 600 miejsc pamięci, gdzie powstańcy przelewali krew za ojczyznę, gdzie toczyły się walki, ale też gdzie spoczęli na zawsze. Była to okazja do oddania hołdu bohaterom, a także uporządkowania ich grobów. Czytelnik może te miejsca w albumie zobaczyć i być może kogoś z przodków dzięki tej książce odszukać – mówi autor.
Z każdym zdjęciem w albumie wiążą się wspomnienia i okoliczności, w jakich autor dotarł w dane miejsce. Jak mówił, w Środzie Wielkopolskiej wywarł nawet presję na Urzędzie Miejskim aby przyspieszyć pewne czynności i aby nowy, piękny pomnik na Skwerze Powstańców Wielkopolskich mógł znaleźć się w wydawnictwie. Spore wrażenie zrobił pomnik w Pleszewie. Przedstawia on dziecko podające szkaplerz ojcu idącemu na powstanie.
– Poprzez album widać troskę rodzin, szkół, samorządów o miejsca dla nas historycznie ważne. Dbałość o nie to nasz zbiorowy, wielkopolski obowiązek. Dawajmy w ten sposób przykład następnym pokoleniom. Wiele tablic zostało odnowionych na 100-lecie, niektóre projekty są jeszcze realizowane. Nie jest to temat zamknięty. Miejsc takich po zakończeniu obchodów jubileuszu z pewnością przybędzie. Czy w ślad za tym będzie aktualizacja albumu, poszerzona o regiony znajdujące się poza Wielkopolską? Wiązałoby się to z ogromnymi kosztami. Przejechałem tysiące kilometrów, a i o środki finansowe na wydanie publikacji nie było łatwo. Wszystko jednak można przeżyć, jeśli ostatecznie dana publikacja się ukaże – dodał Marian Franciszek Nowak.
Tym, którzy przyczynili się do merytorycznego wydania niniejszej publikacji autor złożył podziękowania, kierując je do Państwa Małgorzaty i Tomasza Mielochów za pomoc redakcyjną, sprawne przygotowanie materiałów do druku i sam druk albumu. Wielkie podziękowania skierowane zostały również  do Pana Stefana Kucharskiego za przygotowanie map powiatów i miast do publikacji i dla Pana Pawła Andersa za możliwość skorzystania z jego publikacji - przewodnika, dzięki któremu autor mógł dotrzeć do tych miejsc pamięci Powstania Wielkopolskiego w Województwie Wielkopolskim i skorzystać z jego opisów. Należy przypuszczać, że to pierwsza osoba która oprócz autora przewodnika dotarła w Wielkopolsce do prawie stu procent miejsc przez niego opisanych.
Album nie mógłby się ukazać, gdyby nie finansowe wsparcie: Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego, ZAP Kooperacja sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolski. Reprezentanci donatorów tejże publikacji otrzymali stosowne podziękowania i…. oczywiście album.
Autor podziękował również członkom i władzom Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego za wsparcie przy realizacji tego projektu wydawniczego. 
Spotkanie promujące album zakończyło się pamiątkowymi wpisami autora do nabytych publikacji przez uczestników spotkania.
Wyróżnienie: Autor dzięki powyższej (i innych publikacji) zdobył wszystkie pięć odznak „Szlakiem Powstania Wielkopolskiego” (popularną, brązową, srebrną, złotą i złotą z wawrzynem), które zostały mu przyznane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze Oddział im. Cyryla Ratajskiego w Luboniu.  Z kolei Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK w Poznaniu przyznała mu 11 marca 2019 roku Odznakę Krajoznawczą 100-lecia Powstania Wielkopolskiego o numerze 36/2019.


7 lutego - XI Gminny Konkurs o Powstaniu Wielkopolskim  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łąkocinach
Rokrocznie w rocznicę zakończenia Powstania Wielkopolskiego w Szkole Podstawowej w Łąkocinach już od ponad 10 lat odbywa się Gminny Konkurs o Powstaniu Wielkopolskim. W konkursie udział wzięło 15 dzieci ze szkół: Słaborowice, Lamki, Łąkociny, Daniszyn, Lewków, Topola Mała i Gorzyce Wielkie. W komisji konkursowej zasiedli: Grażyna Karolak członek OTG, Dariusz Pryczak - dyrektor biblioteki w Gorzycach Wielkich i Adam Wasiela - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim. Organizatorami konkursu były Karina Rudnicka i Katarzyna Pilot z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łąkocinach. Poziom konkursu był bardzo wysoki i wyrównany. Po burzliwych naradach jury konkursu wyłoniło zwycięzców. I miejsce Kamila Jędras, Gorzyce Wielkie. II miejsce Lena Karbowiak, Daniszyn. III miejsce Julia Marczak, Łąkociny i Weronika Jastrowicz, Lamki. Wyróżniono: Maję Gross z Lamek, Annę Sikorę ze Słaborowic i Wiktora Nowickiego z Łąkocin. Finaliści otrzymali od OTG m.in. foldery „Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego w Powiecie Ostrowskim”, a zwycięzcy albumy „Wielkopolska pamięta” – autorstwa Mariana Franciszka Nowaka.

 
15 lutego – Nadanie Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim imienia Powstańców Wielkopolskich – SP nr 14
W przeddzień 100-rocznicy zakończenia Powstania Wielkopolskiego (podpisania rozejmu w Trewirze 16 lutego 1919 roku), w Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej odbyła się wyjątkowa uroczystość związana z nadaniem patrona szkole, która otrzymała imię Powstańców Wielkopolskich. To obecnie trzecia szkoła w powiecie ostrowskim (po szkołach: w Jankowie Przygodzkim i w Nowych Skalmierzycach), której patronem są Powstańcy Wielkopolscy.
Rano historię patrona poznali najmłodsi uczniowie szkoły: pierwszo- i drugoklasiści. Było to dla nich wyjątkowe przeżycie. Towarzyszyli im między innymi członkowie Koła edukacji patriotycznej „Pamięć wciąż żywa” działającego w SP14.
O godzinie 12.00 w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela odbyła się uroczysta msza św., w czasie której został poświęcony sztandar szkoły. Członkowie pocztu sztandarowego ubrani byli w mundury powstańcze. Słowo Boże wygłosił proboszcz parafii  ks. prałat dr Sławomir Grześniak.
O godzinie 15.30 rozpoczęły się uroczystości w szkole przy ul. Krotoszyńskiej 171. Wszystkich zebranych powitała dyrektor SP14 Beata Dymna-Heine. Następnie głos zabrali: Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, Prezes Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego Marian Franciszek Nowak, przedstawiciel Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu dr Jakub Staszak oraz starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu Jarosław Klimczak.
W swoim wystąpieniu prezes OTG przedstawił w wyjątkowym skrócie historię Powstania Wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu ostrowskiego. Marian F. Nowak przedstawił obraz walk powstańczych na szeregu odcinkach Wielkopolski, ale i poza nią,  gdzie bohatersko powstańcy ginęli, byli ranni, dostawali się do niewoli. Stąd tak ważna dzisiaj jest  pamięć o tych miejscach walk i wiecznego spoczynku naszych przodków - powstańców wielkopolskich. Ma to również ogromne znaczenie w kontekście obchodzonej 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Dbałość o te miejsca to nasz zbiorowy Wielkopolan obowiązek. 
W imieniu Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego  prezes Stowarzyszenia przekazał dla szkoły wystawę OTG składającą się z 30 plansz zatytułowaną „Powstanie Wielkopolskie w regionie ostrowskim” oraz do biblioteki szkolnej dwa ostatnie wydawnictwa OTG związane z Powstaniem Wielkopolskim: „Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego w Powiecie Ostrowskim” i „Wielkopolska pamięta!”. Należy podkreślić, że wystawa ta wędrowała od 30 listopada 2018 roku po wybranych szkołach powiatu ostrowskiego.
- Warto ją zachować dla potomnych – powiedział prezes OTG - dla kolejnych roczników, by uczyć patriotyzmu lokalnego naszej Małej Ojczyzny już od najmłodszych lat. A wszystko po to - jak pisał bp Jan Długosz w „Rocznikach” „… aby cnych ludzi pamięć z martwych i długowieczną pomroką okrytych wydobyć popiołów…”.
Jest to duże wyzwanie, które należy podejmować każdego dnia w trosce o historyczną pamięć i tożsamość kulturową  miejsca w którym żyjemy, uczymy się i pracujemy.
„Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro - Ojczyznę” - mówił w Poznaniu w homilii do młodzieży 3 czerwca 1997 roku św. Jan Paweł II Papież. Żyjemy w Wielkopolsce, pamiętamy! i chcemy pamiętać o naszych wielkich przodkach, o wydarzeniach które miały tu miejsce, bo to nasza mała i zarazem wielka Ojczyzna – Wielkopolska – tak zakończył swoje wystąpienie prezes ostrowskich genealogów.
Akt nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich odczytał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Zygmunt Banasiak. Odebrali go dyrektor szkoły i przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.
W dalszej części nastąpiło przekazanie sztandaru pani dyrektor SP 14 przez przedstawicieli Rady Rodziców. Potem odebrał go nowy poczet sztandarowy szkoły. Przewodniczący wszystkich klas złożyło uroczyste ślubowanie.
Pod tablicą pamiątkową umieszczoną na ścianie szkoły od strony ul Krotoszyńskiej delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapalono znicze. Po raz ostatni wyprowadzony został sztandar Gimnazjum nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich. To była chwila wyjątkowa i poruszająca.
Całość zakończyła wspaniała część artystyczna z udziałem młodzieży Szkoły Podstawowej nr 14. Po raz kolejny udowodniła swój potencjał, otrzymując zasłużone, gorące brawa. (w opisie wykorzystano m. in. materiał ze strony internetowej SP nr 14 - za: https://umostrow.pl/aktualnosci/nadanie-imienia-powstancow-wielkopolskich-szkole podstawowej-nr-14-w-ostrowie-wielkopolskim.html)


16 lutego - 55-lecie Koła nr 2 Polskiego Związku Filatelistów w Ostrowie Wielkopolskim – budynek poczty polskiej
Uroczystość odbyła się w głównym budynku Urzędu Pocztowego przy ul. Kolejowej. Gospodarzami spotkania byli Marian Szczygieł, długoletni prezes Koła oraz Marian Wiktor Nowak, prezes koła w latach 1989-1997, a z ramienia Poczty Polskiej Judyta Gulińska - naczelnik UP nr 1.  Wśród zaproszonych gości byli obecni: Mirosław Rychlik, reprezentujący Starostę Ostrowskiego; Ewa Janiszewska, naczelnik Wydziału Promocji Miasta Ostrowa Wielkopolskiego; Małgorzata Lubojańska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mirosława Fericia oraz Marian Franciszek Nowak z Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Zarząd Okręgu Kaliskiego Polskiego Związku Filatelistów reprezentował Jerzy Rajewicz, wiceprezes i Tomasz Gąsłowski, sekretarz zarządu. Ponadto obecni byli: Ryszard Krawulski, prezes Koła Miejskiego PZF w Krotoszynie oraz prezesi pozostałych kół ostrowskich: Marian Berkowski i Michał Pisznot. W rocznicowym spotkaniu uczestniczyli też zasłużeni filateliści, m.in. płk Mieczysław Budzyński, przewodniczący Koła w latach 1966-1969 roku oraz rodzina i przyjaciele obecnego prezesa.
Uroczyste spotkanie otworzył Marian Szczygieł (prezes Koła, a także członek Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego) który powitał wszystkich przybyłych uczestników. Chwilą ciszy uczczono pamięć Jana Caputy, zmarłego 8 stycznia 2019 roku, jednego z najstarszych filatelistów i przewodniczącego koła w latach 1979-1981. Następnie Judyta Gulińska odczytała okolicznościowy adres oraz na ręce prezesa Koła przekazała list gratulacyjny od Leszka Gawareckiego, dyrektora Regionu Sieci Poczty Polskiej S. A. w Poznaniu. W ciepłych słowach podziękowała prezesowi Szczygłowi za długoletnią, doskonale układającą się współpracę między pocztowcami a filatelistami, w wyniku której doszło do realizacji wielu wydawnictw i imprez promujących znaczki pocztowe. Dodała też, że wizytówką placówki, którą kieruje są cykliczne pokazy znaczka związane z ważnymi rocznicami historycznymi, zarówno o charakterze lokalnym, jak i ogólnopolskim. Ekrany wystawowe są na stałe obecne w sali obsługi klienta, a prezentowane ekspozycje cieszą się zainteresowaniem osób odwiedzających Urząd Pocztowy. Następnie Jerzy Rajewicz w imieniu Jerzego Bielawskiego, prezesa Zarządu Okręgu PZF w Kaliszu wręczył okolicznościowe dyplomy pocztowcom: Judycie Gulińskiej i Marlenie Krcal-Sałacie oraz Marianowi Szczygłowi i Marianowi W. Nowakowi. Z kolei przedstawiciele Prezydenta Miasta i Starosty Ostrowskiego podkreślili w swoich wystąpieniach wartość edukacyjną i kulturotwórczą, jaka jest związana z filatelistyką. Dyrektor Małgorzata Lubojańska potwierdziła pozytywne efekty pracy z dziećmi, jakie niesie ze sobą istnienie Młodzieżowego Koła PZF w szkole i rozwijanie zainteresowania "znaczkowym hobby". Prezes OTG Marian Franciszek Nowak złożył na ręce prezesa Koła jubileuszowe gratulacje wraz z listem, podziękował za współpracę ze Stowarzyszeniem, zwłaszcza przy wydawaniu personalizowanych znaczków, których kilka wydano, także z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości i Powstania Wielkopolskiego oraz rocznicowe wystawy filatelistyczne. Prezes Stowarzyszenia w imieniu OTG przekazał także dla władz Koła i byłych prezesów najnowszą swoją publikację – album „Wielkopolska pamięta” - wydaną na okoliczność 100-lecia Powstania Wielkopolskiego. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele lokalnej prasy.
Z okazji spotkania uruchomione zostało stoisko pocztowe, na którym można było nabyć m.in. walory filatelistyczne, jak pamiątkowa kartka korespondencyjna, na której w części ilustracyjnej umieszczono fotografie prezesów Koła z lat 1964-2019, wydawnictwo typu "Mój Znaczek". Stosowany też był okolicznościowy datownik ze stałą datą i hasłem: "55 lat Koła Filatelistycznego nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim im. Powstania Wielkopolskiego w Ostrowie Wielkopolskim 16.02.2019 Ostrów Wlkp.1".
Dużym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyła się dokumentacja dotycząca historii Koła nr 2, przedstawiona na trzech ekranach wystawowych. Na znormalizowanych kartach obok walorów filatelistycznych znalazły się wycinki prasowe, wybrane protokoły, dyplomy oraz fotografie wraz z notkami biograficznymi wszystkich przewodniczących koła z lat 1964-2019.
Po części oficjalnej uczestnicy zostali zaproszeni do słodkiego poczęstunku, na który złożyło się ciasto oraz kawa i herbata. Nieco luźniejsza atmosfera tej części uroczystości sprzyjała licznym wspomnieniom. (w opisie wykorzystano m. in. materiał ze strony internetowej, za: https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n60-n6019).


24 lutego - Msza św. za Śp. Barbarę Marcinkowską - Konkatedra
W niedzielę 24 lutego o godz. 9.30 w ostrowskiej konkatedrze członkowie i sympatycy OTG wzięli udział we Mszy św. za zmarłą 14 października 2018 roku Barbarę Marcinkowską.  Od 2006 roku współtworzyła OTG, będąc prawie od samego początku jego bardzo aktywnym członkiem. Wraz z mężem Zbigniewem uczestniczyła we wszystkich przedsięwzięciach organizacyjnych OTG, przyczyniając się do rozwoju Towarzystwa. Była pogodną i uśmiechniętą osobą, co w kontaktach z drugim człowiekiem dawało obraz pełnej Jej otwartości i życzliwości. Podejmowała się roli współorganizatora wielu przedsięwzięć OTG. Po Mszy św. członkowie i sympatycy OTG udali się na cmentarz przy ul. Limanowskiego na grób B. Marcinkowskiej by zapalić symboliczną lampkę pamięci, po czym zostali zaproszeni na kawę i ciasto przez męża Zbigniewa.


8 marca - Walne Zgromadzenie Członków OTG – Cech Rzemiosł Różnych
Tradycyjnie już odbyło się w Sali Historycznej Cechu Rzemiosł Różnych. Walne Zgromadzenie Członków rozpoczęto uczczeniem minutą ciszy zmarłych w 2018 roku członków OTG – Kazimierza Piotra Radowicza oraz Barbary Marcinkowskiej. Następnie rozpoczęto część sprawozdawczą, w której prezes OTG Marian F. Nowak przedstawił sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadań w 2018 roku. Podkreślił, że rok 2018 był szczególny, obfitował w piękne wydarzenia rocznicowe - 100-lecia: Odzyskania przez Polskę Niepodległości, „Republiki Ostrowskiej” i Powstania Wielkopolskiego. Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne nad wyraz aktywnie włączyło się  w ten nurt obchodów wymienionych rocznic. Zorganizowano spotkania z autorami wydawnictw powstańczych: 16 lutego 2018 w n-klubie sztuka i edukacja – Spotkanie z Jadwigą i Krystianem Niełacnymi - autorami „Przewodnika szlakiem frontu południowego Powstania Wielkopolskiego” i 21 czerwca 2018 w tymże klubie z Wojciechem Namysłem - promujące jego książkę  „Niepokorny – Mieczysław Paluch”. Przygotowano na 8 listopada 2018 roku piękną wystawę zatytułowana „Powstanie Wielkopolskie w regionie ostrowskim” – 30 plansz, która wędrowała po wybranych szkołach Powiatu Ostrowskiego, by na stałe pozostać 15 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 14 im. Powstańców Wielkopolskich.  24 listopada zorganizowano w Forum Synagoga Konferencję historyczną pod w/w tytułem - z udziałem 13 prelegentów. Rok 2018 to też organizacja trzech wycieczek:
- 28 kwietnia – 4 maja 2018 - 7- dniowa wycieczka OTG na Ukrainę „Szlakiem Jana III Sobieskiego”. W programie wycieczki były m.in. miejscowości: Lwów, Olesko, Podhorce, Poczajów, Krzemieniec, Wiśniowiec,  Zbaraż, Tarnopol, Trębowla, Okopy Św. Trójcy,  Chocim, Kamieniec Podolski, Czerniowce, Kołomyja, Stanisławów, Stryj i Żółkiew. A po stronie polskiej, w drodze powrotnej - Zamość.
- 8 września - Wycieczka „Szlakiem drewnianych kościółków” po trasie: Kalisz - Tłokinia - Zborów – Krzyżówki. W programie ponadto Rezerwat Archeologiczny na Zawodziu. 
- 13 października -  Wycieczka „Szlakiem miejsc pamięci Powstania Wielkopolskiego w Powiecie Ostrowskim”.
To także warsztaty genealogiczne, prezentacja osiągnięć genealogicznych i spotkania z Adamem Ćwiklakiem poświęconego genealogii genetycznej. Do wydawnictw OTG 2018 roku zaliczyć należy:
- pomnik – pomników – album „Wielkopolska pamięta! 1918-2018. Album fotograficzny wybranych miejsc pamięci Powstania Wielkopolskiego w województwie wielkopolskim” – autorstwa Mariana F. Nowaka,
- 13 numer Rocznika OTG
- znaczki, pocztówka okolicznościowa, katalog i folder.
W dalszej części Zebrania głos zabrała Magdalena Niedziela – Skarbnik OTG, która przedstawiła rozliczenie finansów za 2018 rok. Z kolei Zbigniew Marcinkowski przedstawił kontrolę finansów przez Komisję Rewizyjną, a jej wynikiem była dobra ocena prowadzenia finansów przez Zarząd OTG. Jednogłośnie udzielono Zarządowi ABSOLUTORIUM.
Za szczególne w działalności OTG 2018 roku prezes Marian F. Nowak serdecznie podziękował i wyróżnił Grażynę Karolak – „ministra kultury OTG” i Magdalenę Niedziela – skarbnika OTG. Wręczono także Zaświadczenia nowym członkom OTG: Danucie Jonak, Annie Kozłowskiej i Mirosławie Krawczyk.
W drugiej trzeciej zebrania panowie przygotowali paniom tradycyjny Dzień Kobiet. Wręczono kwiaty, a w ramach upominku muzycznego zagrał na fortepianie Arkadiusz Boinski. W części trzeciej o swojej ostatniej podróży do Gruzji opowiadał Ryszard Boślak.
 

28 marca  - Spotkanie z  Adamem Ćwiklakiem – członkiem ISOGG - Mała Scena OCK
Temat spotkania: "Najważniejsze dla genealoga słowo. Kilka uwag na temat nazwiska". Spotkania z Adamem Ćwiklakiem – członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Genealogii Genetycznej cieszyły się i cieszą bardzo dużym zainteresowanie, bo i sam prowadzący ma ogromną wiedzę z zakresu tradycyjnych poszukiwań genealogicznych, jak również z zakresu genealogii genetycznej. Tym razem uczestnicy spotkania mogli się dowiedzieć skąd wywodzą się nazwiska, ile osób w Polsce ma nazwiska ptaków, ssaków, przezwisk itp. - w rozbiciu na czynniki pierwsze. Pokłosiem tego spotkania będzie artykuł do 14 numeru „Rocznika OTG”, w którym będzie można dowiedzieć się szeregu ciekawych danych dotyczących noszonych nazwisk. 


15 kwietnia - Promocja książki Edmunda Radziszewskiego „Powstańcy Wielkopolscy z terenu gminy Przygodzice. Losy i pamięć” - Mała Scena OCK
To wyjątkowa publikacja poświęcona powstańcom Wielkopolskim z gminy Przygodzice, ale nie tylko... Autor, urodzony w Wałczu na Pomorzu Zachodnim, to absolwent historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1993 roku był współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Przygodzic. Od wielu lat zajmuje się historią regionalną, historią dawnych Kresów Wschodnich i genealogią.  To badacz dziejów m. in. Radziwiłłów z Antonina, a także autor szeregu artykułów i wydawnictw regionalnych. Redagował „Zeszyty Przygodzickie” i „Przygodzickie Wieści Gminne”. Pisze także do „Rocznika OTG”. W 2014 roku otrzymał „Laur Kultury Starosty Ostrowskiego”. Ostatnio ukazały się jego publikacje Antonin, Radziwiłłowie, Fryderyk Chopin, Przygodzice 2016 i Przygodzickie biografie, Przygodzice 2016. Edmund Radziszewski podjął się trudnego zadania przybliżenia losów powstańców związanych z poszczególnymi miejscowościami gminy, także tych, którzy opuścili swoje rodzinne strony. Według ustaleń autora liczba powstańców z terenu gminy Przygodzice w jej dzisiejszych granicach sięga powyżej 270. Tylu udało się bowiem zidentyfikować, a nie są to jeszcze wszyscy. Jak ustalił autor, zginęło 7 osób pochodzących z terenu gminy Przygodzice, wśród nich Jan Mertka pod Boczkowem. Czterech powstańców zginęło w walkach pod Borownicą k/Zdun, jeden w Inowrocławiu i jeden pod Korzeniem. Z kolei w walkach na terenie gminy Przygodzice w czerwcu 1919 roku pod Czarnymlasem poległ pochodzący z Gostynia Witold Dabiński. W książce zostały przedstawione biogramy uczestników zrywu niepodległościowego, w tym zamordowanego w Katyniu majora Władysława Wawrzyniaka dowódcy frontu południowego powstania i zamordowanego przez Niemców w 1939 roku kapitana Władysława Hoffmanna. Publikacja liczy ponad 300 stron i zawiera około 300 ilustracji. Stanowi swoiste kompendium wiedzy o powstańcach związanych z „Małą Ojczyzną”  Publikacja oprócz ciekawej i historycznie dobrze zbadanej zawartości, została także pięknie wydana przez wydawnictwo „Republika Ostrowska”. Promocja książki zorganizowana przez OTG cieszyła się dużą frekwencją.


25 kwietnia - Obchody 100-lecia przejazdu przez Ostrów Armii gen. J. Hallera.
Godz. 12.00 - złożenie kwiatów pod tablicą na dworcu PKP, godz. 13.00 – sesja historyczna.  15.30 - promocja 13. numeru „Rocznika OTG”, 17.30 Msza św.
By godnie uczcić 100-lecie przyjazdu do Ojczyzny Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne zorganizowało obchody tej pięknej rocznicy - wespół z władzami samorządowymi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego. Współorganizowali je:  Koło ostrowskie PTH, I LO, Ostrowska Grupa Rekonstrukcji Historycznych, Komenda Hufca ZHP w Ostrowie Wielkopolskim,  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach,  Koło Edukacji Patriotycznej przy SP nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim, a także Ostrowskie Centrum Kultury.
Pierwszym punktem programu było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą hallerowską na ostrowskim dworcu PKP. Na uroczystość przybyli m.in. Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - Beata Klimek z delegacją, w której uczestniczył również sekretarz miasta Andrzej Baraniak, Starostwo Powiatowe reprezentowali: Starosta – Paweł Rajski i wicestarosta - Roman Pacholczyk. Oprawę uroczystości zapewniła Ostrowska Grupa Rekonstrukcji Historycznych pod kierunkiem Bartosza Lisiaka, z udziałem grupy Koła Edukacji Patriotycznej ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Powstańców Wielkopolskich z Ostrowa Wielkopolskiego. Wartę honorową zaciągnęli harcerze z ostrowskiego hufca ZHP.  W uroczystościach wziął udział także poczty sztandarów: ZHP i Koła nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Ostrowa Wielkopolskiego. Na uroczystości przybył z Kamiennej Góry Bogdan Adamus - opiekun grobu adiutanta gen. J. Hallera (kpt. Józefa Sierocińskiego);  Byli także przedstawiciele lokalnych mediów: TVK „Proart” i „Kurier Ostrowski”, członkowie i sympatycy OTG.  Złożenie kwiatów pod tablicą poprzedziło wystąpienie prezesa OTG o historii powstania i powrotu do kraju żołnierzy gen. J. Hallera. Obchody 100-lecia powitania w Ostrowie „Błękitnej Armii” objęła swoim patronatem Pani Barbara Haller de Hallenburg - Illg – kultywująca tradycje rodzinne Hallerów.  Nie mogąc być osobiście - przysłała na tę okoliczność specjalny list, który odczytała wnuczka hallerczyka i współorganizatorka uroczystości dr Donata Dominik-Stawicka. Głos zabrał także gość specjalny uroczystości Bogdan Adamus mówiąc o generale, jego adiutancie, nad grobem którego sprawuje pieczę. Po tych wystąpieniach złożono kwiaty i zapalono znicze. 
Drugim punktem uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach ostrowskich hallerczyków: kpt. Walentego Górskiego i Franciszka Stawickiego - na starym cmentarzu przy pl. Bankowym/ul. Wrocławskiej. Należy przy tym dodać, że zaleceniem władz OTG dla potomków hallerczyków było uczynienie podobnej symboliki na grobach swoich przodków w godz. 10.00-11.45.  Przy grobach na starym cmentarzu wartę zaciągnęli  harcerze z ostrowskiego hufca ZHP.
Trzecim punktem uroczystości była sesja historyczna o godz. 13.00 w auli I LO. W programie sesji przygotowanej wspólnie z Kołem ostrowskim PTH – przewodniczący Koła, historyk I LO mgr Piotr Grabarz przedstawił temat  Powstanie Armii Polskiej we Francji i jej związki z Ostrowem Wielkopolskim. O Rekrutacji do Armii Polskiej w Stanach Zjednoczonych i innych państwach świata – mówił prezes OTG mgr Marian F. Nowak. Z kolei Poezję świtu niepodległości. Błękitni żołnierze i ich wódz w poezji i pieśni – przedstawiła dr Donata Dominik Stawicka - członek OTG. W wystąpieniach potomków ostrowskich hallerczyków głos zabrali: dr Donata Dominik Stawicka, Łukasz Jędrzejak, Irena Psikus, Roman Polerowicz i Tadeusz Włódarczyk. Głos zabrał także w imieniu senatora RP Łukasza Mikołajczyka – Dawid Korzeniewski – dyrektor biura oraz Bogdan Adamus. Wyświetlono także fragment filmu mówiący o powitaniu „Błękitnej Armii” w Ostrowie w kwietniu 1919 roku.
Po krótkiej przerwie kawowej i poczęstunku ciastem przystąpiono do kolejnego czwartego punktu programu – promocji trzynastego numeru „Rocznika OTG”. Prezentacji zawartości Rocznika dokonał redaktor naczelny – Marian F. Nowak. Zawartość ponad 400-stronicowego Rocznika to w dużej mierze artykuły przygotowane przez prelegentów Konferencji Historycznej nt. „Powstanie Wielkopolskie w regionie ostrowskim” – zorganizowanej przez OTG - przy wsparciu miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim  - 24 listopada 2018 roku.
Czwartym i ostatnim punktem obchodów tej jakże ważnej dla ostrowian rocznicy było odprawienie Mszy św. o godz. 17.30 w ostrowskiej konkatedrze za hallerczyków ziemi ostrowskiej. Mszę św. koncelebrowana poprowadził proboszcz parafii ks. Kanonik Krzysztof Nojman, który wygłosił bardzo patriotyczne kazanie, skierowane do członków i sympatyków OTG, do potomków hallerczyków.    
Należy również dodać, że na te obchody OTG przygotowało specjalną okolicznościową pocztówkę hallerowską, a Koło nr 2 PZF w Ostrowie Wielkopolskim z prezesem Marianem Szczygłem – znaczek okolicznościowy. Marian Szczygieł, także członek OTG, przygotował w holu Poczty Polskiej przy ul. Kolejowej 22 stoisko planszowe ze znaczkami i kartami pocztowymi niepodległościowymi -  dedykowane „Błękitnej Armii”.
Należy jeszcze podkreślić jeden fakt, że OTG stara się o nazwanie terenu przy ostrowskim dworcu PKP „Placem ostrowskich hallerczyków”. Jest już zgoda w w/w sprawie Komisji ds. nazewnictwa ulic Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego i zgoda Dyrektora PKP w Warszawie. Prawdopodobny termin uroczystego odsłonięcia tablicy – nazwy Placu ostrowskich hallerczyków - nastąpi 11 listopada b.r. Przed nami jeszcze niezbędna uchwała Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. OTG wyraża podziękowanie Komisji i posłowi na Sejm RP Tomaszowi Ławniczakowi za wsparcie, a także redakcji „Kuriera Ostrowskiego”, która wspierała nas w tym projekcie od samego początku. Szczególne podziękowania OTG kieruje do członka naszego Stowarzyszenia dr Donaty Dominik-Stawickiej i radnych Marzenny Podskarbi i Leszka Witonia.


27 kwietnia - Wycieczka z dr. Krystianem Niełacnym do miejsc pamięci – powiat ostrowski i kaliski
To już kolejna wycieczka, którą OTG zorganizowało wspólnie z dr. Krystianem Niełacnym i jego żoną Jadwigą. Tym razem na trasie rocznicowej-niepodległościowej wycieczki znalazły się: Ostrów Wielkopolski: pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego przy Domu Polskim „Sanacja” przy ul. Strzeleckiej/ Skalmierzyce: grota, tablice pamięci na kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (kaplica grobowa Niemojowskich) i na Domu Katolickim, także 100-letni dąb i  powstańcza wystawa/ Nowe Skalmierzyce: pomnik powstańców wielkopolskich u zbiegu ulic Kaliskiej i Podkockiej, ławka niepodległości na placu Wolności, pomnik poległych polskich pilotów przy ul. Kaliskiej 8 i skwer - granica prusko-rosyjska/ Kalisz – Szczypiorno: ukraiński cmentarz wojskowy, tablice na budynkach kompleksu COSSW, Kalisz: tablica na Kaplicy Żołnierskiej kościoła pw. św. Rodziny od ul. Śródmiejskiej, pomnik J. Piłsudskiego przy al. Wolności,  tablica na dawnym budynku Izby Rzemieślniczej, tablica w nawierzchni chodnika na pl. Św. Józefa, tablica na dawnym Domu Popów przy ul. Niecałej/ Skarszew: las skarszewski/ Opatówek: Muzeum Historii Przemysłu/ Koźminek: obiad w restauracji „Malaga” przy ul. Konopnickiej/ Złotniki: mogiła poległych powstańców styczniowych, nagrobek dr. Andrzeja Mielęckiego/ Kalisz – cmentarz na Tyńcu przy ul. Łódzkiej: groby skarszewskie. W godzinach wieczornych uczestnicy wycieczki powrócili do Ostrowa Wielkopolskiego.


30 kwietnia - XV Gala Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego – Forum Synagoga
We wtorek 30 kwietnia w Forum Synagoga odbyła się uroczysta Gala Grantowa podsumowująca 14 Konkurs Grantowy oraz inaugurująca 15 edycję Konkursu Grantowego Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. Do Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dołączyło kilka nowych stowarzyszeń oraz nowy sojusznik - Kuźnia Ostrów Wielkopolski, która przekazała 10 tys. złotych na realizację grantów.
- Dziękuję wszystkim Stowarzyszeniom za tę piękną pracę dla naszego miasta i gratuluję wspaniałych inicjatyw. Dziękuję prezes Funduszu Grantowego, Karolinie Krawczyk oraz jej współpracownikom, za pracę na rzecz Funduszu Grantowego i jej piękne zwieńczenie, jakim była wczorajsza gala. A teraz czas wziąć się do pracy i otrzymane granty przekuć we wspaniałe przedsięwzięcia! Do zobaczenia! - mówiła Beata Klimek, prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. O oprawę artystyczną gali zadbali: zespół Autokorekta, Paula Pływaczyk i Natalia Janowska. Należy podkreślić, że w ramach 14 edycji Funduszu Grantowego przyznano OTG „dużego granta” na książkę „Wielkopolska pamięta!”, dzięki któremu udało się wydać ten pomnik – pomników Powstania Wielkopolskiego w województwie wielkopolskim. Również i tym razem w 15 edycji OTG otrzymało wsparcie finansowe na realizację wystawy „Tworzyć z pasją- artystyczne oblicze współczesnych mieszkanek naszego regionu”, której wernisaż odbędzie się pod koniec września b.r. Kuratorem wystawy jest Grażyna Karolak.


9 maja - Warsztaty genealogiczne – Mała Scena OCK
Głównym celem spotkania była pomoc członkom i sympatykom OTG w realizacji rodzinnych badań genealogicznych. Jako pierwszy wystąpił Stefan Kucharski (fotograf i przyjaciel Stowarzyszenia, człowiek otwarty, koleżeński i życzliwy), współpracujący z OTG od ponad 12 lat. To co robi dla Towarzystwa jest nieocenione, a fotografuje przedsięwzięcia Stowarzyszenia z wielką pasją, tworząc jego dokumentację fotograficzno-archiwalną. To również aktywny współorganizator wielu genealogicznych przedsięwzięć Towarzystwa. Dzięki jego zaangażowaniu w działalność OTG w 2015 roku ukazała się publikacja „10 lat OTG” -  której jest współautorem, a w 2017 dzięki jego zaangażowaniu i współpracy z Adamem Ćwiklakiem- członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Genealogii Genetycznej (ISOGG) – pomysłodawcy projektu - wraz z synem Piotrem przygotowali oprogramowanie do płyty OTG Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego od XVI-XVIII wieku. Jest autorem i współautorem materiałów poglądowych o OTG: w 2010 roku – slajdów, a w 2015 - filmu o działalności Stowarzyszenia „10 lat OTG”. W 2018 roku wykonał do publikacji OTG „Wielkopolska pamięta!” 30 map powiatów i miast z miejscami pamięci Powstania Wielkopolskiego w województwie wielkopolskim. W tymże roku zaprojektował także pocztówkę OTG „Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego w powiecie ostrowskim”. Pasjonat fotografowania, którego tajnikami podzielił się z uczestnikami spotkania. Tematem spotkania była „Obróbka zdjęć do drzewa genealogicznego”. Prelegent mówił o zasadach fotografowania starych dokumentów, fotografii, zwracając uwagę na proste szczegóły. Dotyczyło to również fotografii współczesnej. To już drugie z rzędu spotkanie poświęcone tej problematyce, a kolejne odbędzie sia w 10 października 2019 roku, tym razem będą to warsztaty ze sprzętem (laptopami) uczestników.
W drugiej części spotkania Maria Latajka  opowiedziała o poszukiwaniach genealogicznych do publikacji, którą przygotowała wraz ze zmarłym mężem Maciejem:  „Bobrowniki n/Prosną. Nasi przodkowie 1618-1920”. Kilka słów o prelegentce: Jest członkiem OTG od 22 maja 2012 roku. Urodzona w Kaliszkowicach Kaliskich w powiecie ostrzeszowskim jako córka repatriantów z Kresów Wschodnich (obecna Białoruś). Ukończyła filologię rosyjską w Studium Nauczycielskim nr 1 w Poznaniu i Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu. Pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Bobrownikach, Doruchowie, Ostrzeszowie i Mikstacie. Była Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kaliszkowicach Kaliskich. Wraz z mężem Maciejem przygotowali monografię wsi Bobrowniki. Publikowała także w „Ostrzeszowskiej Kronice Regionalnej”. Maria Latajka jest osobą otwartą na ludzi i ich problemy, także genealogiczne, w czym stara się pomóc, jak tylko może najlepiej. Prelegentka omówiła na spotkaniu o okolicznościach powstania tego dwutomowego opracowania książkowego, prezentującego genealogię 50 rodzin z Bobrownik. O poszukiwaniach genealogicznych do w/w publikacji ukaże się w czternastym numerze „Rocznika OTG” artykuł prelegentki, do przeczytania którego zaprosił na jesień 2019 roku prezes OTG - Marian F. Nowak.


24 maja - Wycieczka do Archiwum Państwowego w Poznaniu i Muzeum Powstania Wielkopolskiego - Poznań
Minęło już dobre kilka lat od ostatniej wycieczki członków i sympatyków OTG do Archiwum Państwowego w Poznaniu, z którym OTG bardzo dobrze, wręcz wzorowo współpracuje. Zrealizowaliśmy wspólnie kilka projektów wydawniczych (związanych głównie z digitalizacją dokumentów źródłowych), jak chociażby płyty OTG: „Źródła do dziejów Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Ostrowskiej ze zbiorów APP”,  „II wojna światowa w Powiecie Ostrowskim. Unikatowe zbiory na DVD”, „Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Ostrowie Wielkopolskim (1808-1874)”, „Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Odolanowie (1808-1874)”, czy też prelekcje dyrektora APP w Ostrowie i Odolanowie.
Dla wielu członków i sympatyków OTG była to pierwsza wizyta w APP. Opiekunem grupy była kustosz archiwum mgr Beata Karwalska, która opowiedziała o historii i zasobach archiwum, zasadach korzystania z niego i nowościach poszukiwań poprzez wprowadzany (uaktualniony) program komputerowy „Basia”. W prelekcji Beatę Karwalską wspierał st. kustosz mgr Stefan Olejniczak. Uczestnicy wycieczki zwiedzili także: pracownię naukową (prelegent - st. kustosz Mariusz Jankowski), pracownię digitalizacyjną (prelegent – dokumentalista Tomasz Balcerek), pracownię konserwatorską, gdzie dr Przemysław Wojciechowski zapoznał uczestników wycieczki z tajnikami prac konserwatorskich, czasem ich wykonywania i służącymi do tego celu używanymi materiałami. Uczestnicy wycieczki byli także w magazynie archiwum, o zasobach którego opowiadała Beata Karwalska. Pod jej kierunkiem, przy współpracy ze Stefanem Olejniczakiem – st. kustoszem archiwum - zwiedzający mogli także przejść krótkie warsztaty poszukiwawczo-genealogiczne, zapoznając się ze sposobami, miejscami i wykorzystaniem Internetu w rodzinnych poszukiwaniach genealogicznych. Na koniec odbyła się prezentacja wybranych zasobów archiwalnych – źródeł dot. powiatu ostrowskiego. To była bardzo ważna i cenna wizyta w APP. Prezes OTG Marian Franciszek Nowak podziękował Dyrektorowi Archiwum mgr. Henrykowi Krystkowi za wspaniałe przyjęcie, obdarowując dyrektora i prowadzących warsztaty najnowszymi publikacjami OTG.
W drugiej części wycieczki zwiedzono z przewodnikiem Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Przygotowane ekspozycje muzealne zrobiły na zwiedzających bardzo duże wrażenie. Można było też przymierzyć powstańczy mundur, z czego członkowie OTG po części skorzystali. Stroną organizacyjną wycieczki zajmowała się niezawodna w tych sprawach Grażyna Karolak – sprawdzony społecznik i dobry organizator wielu przedsięwzięć OTG.

 
7 czerwca – Uroczystości 75 rocznica zamordowania ppłk. J. Kamińskiego – rondo u zbiegu ul. Wolności, Partyzanckiej i Zamenhofa
7 czerwca b.r. w 75-rocznicę zamordowania podpułkownika Jana Kamińskiego, członkowie i sympatycy OTG (wraz z Bogdanem Gibasiewiczem) upamiętnili to wydarzenie składając kwiaty i zapalając znicze pamięci przy tablicy mu poświęconej, usytuowanej na kamieniu przy rondzie nazwanym jego imieniem. Krótkie przemówienie okolicznościowe wygłosił prezes OTG - Marian F. Nowak.  Należy podkreślić, że 2 lata temu z inicjatywy Bogdana Gibasiewicza i Jerzego Sówki przy wsparciu OTG udało się nazwać rondo u zbiegu ul. Wolności, Partyzanckiej i Zamenhofa im. ppłk. Jana Kamińskiego. Był on jednym z głównych organizatorów ruchu oporu w Wielkopolsce w czasie hitlerowskiej okupacji -  żołnierz WP i ZWZ – AK. W październiku 1943 roku w Poznaniu został wskazany funkcjonariuszom gestapo przez współpracującego z nimi konfidenta Henryka Głogińskiego. Przeszedł gehennę okrutnego śledztwa. Przez długi czas nie przyznawał się do do swojego nazwiska ani do pełnionych w AK funkcji. W przemyconych z więzienia grypsach informował o rozmiarach dekonspiracji i ostrzegał zagrożonych. Pod koniec listopada napisał do rodziny:
„Może zbyt wiele czasu i serca oddałem służbie, a Wam za mało. Pewnie tak, ale trudno, byłem żołnierzem nie z przypadku, a z powołania i nie uważam, żeby Ojczyznę można kochać do pewnej granicy. Zresztą walcząc dla Ojczyzny myślałem też o tym, że walczę o lepsze jutro dla Was. Jedni giną na polu chwały, inni w ciężkiej walce. Jestem zupełnie spokojny i gotowy złożyć życie za Ojczyznę, bo to zaszczyt i obowiązek, a ja czuję się wybranym do tego”
W kwietniu 1944 roku przeniesiono go do obozu w Żabikowie. Tutaj 7 czerwca 1944 roku o godz. 18.40 został rozstrzelany z wyroku sądu doraźnego gestapo.
Na okoliczność nadania jego imieniem w/w ronda Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne wydało publikacje „Podpułkownik Jan Kamiński - życie i działalność – autorstwa Adama Stasika.


21 czerwca - Spotkanie genealogiczne z rodziną ks. Walentego Śmigielskiego – Dom Katolicki przy konkatedrze
W piątek 21 czerwca o godz. 17.00 w Domu Katolickim odbyło się niecodzienne spotkanie z członkami rodziny księdza Walentego Śmigielskiego. Ksiądz Śmigielski (1849-1906) był przez ostatnich kilkanaście lat swojego życia ostrowskim proboszczem. Pobudował nie tylko nowy kościół, ale plebanię, Dom Katolicki, konwikt arcybiskupi i założył cmentarz przy ul. Limanowskiego. Wiosną 2018 roku ukazała się książka „Wspomnienia z kulturkampfu” i to dzięki tej publikacji udało się odnaleźć rodzinę ks. Śmigielskiego zamieszkującą w Poznaniu. Organizatorem spotkania był proboszcz parafii pw. Stanisława BM ks. kanonik Krzysztof Nojman, „Republika Ostrowska” – Małgorzata i Tomasz Mielochowie – wydawca książki oraz Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne. Spotkanie prowadziła dr Małgorzata Juda-Mieloch. We wstępie powiedziała, że „dzisiejsze spotkanie jest dowodem na to, że książki żyją. Rok temu w tym samym miejscu odbyła się promocja książki ze wspomnieniami ks. Walentego Śmigielskiego. Dzięki niej odnaleźli się krewni proboszcza, skontaktowali się z nami i wyrazili chęć przyjazdu” – powiedziała otwierając spotkanie dr Małgorzata Juda – Mieloch. Goście spędzili w Ostrowie cały dzień. Zostali powitani przez obecnego proboszcza ks. kanonika Krzysztofa Nojmana, byli na spotkaniu u starosty ostrowskiego Pawła Rajskiego, zwiedzili świątynię i plebanię wzniesioną przez ks. Śmigielskiego, byli w I LO oraz na grobie swojego stryjecznego wujka. Podczas spotkania w Domu Katolickim w imieniu rodziny głos zabrała Halina Śmigielska-Schmude, która zapoznała zgromadzonych z pokrewieństwem z ks. Śmigielskim, historią rodzinną i opracowanym drzewem genealogicznym, które przywiozła rodzina księdza Śmigielskiego.  Jednym z głównych punktów spotkania było przekazanie na ręce ks. kanonika K. Nojmana pamiątek rodzinnych: ozdobnego srebrnego talerza, który ks. Walenty Śmigielski otrzymał od rodzeństwa na 25-lecie kapłaństwa. Są na nim daty 1875-1900. Przekazano także cztery cenne rodzinne fotografie z przełomu XIX i XX wieku. Krewni ks. Śmigielskiego podkreślali, że cieszył się on wielkim autorytetem w rodzinie. Więcej o spotkaniu i wizycie rodziny ks. Walentego Śmigielskiego przeczytacie Państwo w jesiennym czternastym numerze „Rocznika OTG” w artykule dr Małgorzaty Judy–Mieloch.

 
23 czerwca – Jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. infułata seniora Tadeusza Szmyta – kościół pw. św. Antoniego
Diamentowy jubileusz - 60-lecia święceń kapłańskich obchodził 23 czerwca b.r. ks. infułat senior Tadeusz Szmyt. Uroczysta msza św. jubileuszowa została odprawiono w samo południe w kościele pw. św. Antoniego. Nabożeństwo koncelebrował sam jubilat z biskupem seniorem Teofilem Wilskim oraz ostrowskimi proboszczami. Zasługi ks. infułata dla parafii św. Antoniego i Ostrowa przedstawił jego następca ks. dr Witold Szala. Jubilat odebrał wiele życzeń, m.in. od władz samorządowych miasta (prezydent Beaty Klimek i przewodniczącego RM Ostrowa Wielkopolskiego Jarosława Lisieckiego),  powiatu (starosty  ostrowskiego Pawła Rajskiego i wicestarocty Romana Pacholczyka) oraz licznych stowarzyszeń i organizacji. Wśród składających życzenia była także delegacja OTG (prezes OTG Marian Franciszek Nowak i wiceprezes Jan Przybylski)
Ks. infułat Tadeusz Szmyt przez trzydzieści pięć lat (1976-2011) nieprzerwanie był proboszczem parafii św. Antoniego w Ostrowie. To bardzo rzadko spotykany przypadek, zwłaszcza jeśli chodzi o dużą wspólnotę, licząca kilkanaście tysięcy wiernych. To zasłużony społecznik ostrowski, posiadacz tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
Szerszy materiał autorstwa Mariana F. Nowaka n ten temat jubileuszu ks. infułata ukaże się w najbliższym czternastym numerze „Rocznika OTG 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego