Rok 2018 - OTG

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne zaprasza na spotkanie z dr Donatą Dominik – Stawicką, które odbędzie się 9 kwietnia (w poniedziałek) o godz. 18.00 w Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowińskiego. Tematem spotkania organizowanego przez Bibliotekę będzie promocja publikacji autorki: „TAJEMNICA SEKRETARZYKA, czyli z pamiętnika poznanianki”. Dr Donata Dominik-Stawicka jest członkiem Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. ZAPRASZAMY!
 
 
 
 
 
 
 
 
 PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2018 ROKU

02 marca (piątek) – godz. 18:00 – Zebranie sprawozdawczo – wyborcze – Cech Rzemiosł Różnych
Dobiegła końca czwarta kadencja działalności władz Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego.  Przypomnieć należy, że w skład Zarządu OTG IV kadencji wchodzili: Marian F. Nowak – prezes; Jarosław Pustkowski – wiceprezes, Jan Przybylski – sekretarz i Magdalena Niedziela – skarbnik. Skład Komisji Rewizyjnej stanowili: Zbigniew Marcinkowki – przewodniczący, Ryszard Boślak – wiceprzewodniczący i Henryk Przerwa – członek Komisji. Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne powstało w 2005 roku a władze Stowarzyszenia wybierane są na 3-letnią kadencję. Walne Zgromadzenie Członków rozpoczęto uczczeniem minutą ciszy zmarłych w czwartej kadencji członków OTG, którymi byli: Maciej Latajka, Artur Pogorzelski, Anna Nazarek, Lucyna Podolczak i Wiesława Woźniak-Bargiel.
Następnie rozpoczęto część sprawozdawczą, w której prezes OTG przedstawił sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadań w IV kadencji, ze szczególnym uwzględnieniem 2017 roku. Najbardziej namacalnym dowodem działalności w minionej kadencji była działalność wydawnicza. Od 2015 roku wydawano regularnie Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego i to sięgający objętościowo w granicach 350-400 stron. To zasługa wielu ludzi – nie tylko członków Stowarzyszenia.
- Prezentujemy w nim historię naszego regionu, genealogie rodzinne, źródła i materiały, zjazdy i jubileusze oraz trochę materiałów z naszego życia OTG. Z roku na rok podnosimy sobie poprzeczkę wydawniczą tak, by  nie należało się wstydzić za nasz periodyk genealogiczny, a myślę wręcz, że możemy być z niego dumni – powiedział Marian F. Nowak prezes OTG redaktor naczelny Rocznika.  Wymienił obecny skład Zespołu Redakcyjnego, w skład którego wchodzą: dr Józef Pietrzak – nauczyciel historii w I LO, Jacek Malkowski – historyk i regionalista, członek Stowarzyszenia, Aneta Franc – historyk - archiwista, autorka i współautorka wielu publikacji regionalnych, Grażyna Karolak – osoba, której ślady działalności społecznej w OTG wszędzie widać. Prezes Stowarzyszenia podziękował redaktorom Rocznika i autorom artykułów do publikacji. - To ciężka praca, może tego nie widać tak na co dzień, ale wymaga wysiłku i poświęcenia, czasu i mobilizacji - powiedział. Na tym polu należy wspomnieć o wspaniałej współpracy z Państwem Małgorzatą i Tomaszem Mielochami (odpowiedzialnymi za korektę językową, skład i druk publikacji). By taki Rocznik jeszcze wydać, należy mieć na to środki finansowe i choć nie ma w tym względzie 100 procentowej satysfakcji i przydałoby się więcej, to jednak od 3 lat dzięki Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski OTG otrzymuje to wsparcie finansowe na druk ok. 150 egz. książki.
- Tu wielkie podziękowania dla władz Miasta na czele z Panią Prezydent Beatą Klimek i wiceprezydent Panią Ewą Matecką, także dla Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego Pana Andrzeja Leraczyka. Wsparcie finansowe otrzymuje także ze Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, za co dziękujemy Staroście Panu Pawłowi Rajskiemu. Stowarzyszenie bardzo dobrze współpracuje z Funduszem Grantowym Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego (głównie przy organizacji wystaw) i tu też podziękowania kierujemy do prezes Stowarzyszenia Pani Karoliny Krawczyk – mówił prezes OTG. Dalej kontynuował: - O wszystko jednak trzeba walczyć, nic samo nie przyjdzie. Trzeba zabiegać o wsparcie finansowe władz samorządowych, a to wiąże się z wypełnianiem wniosków, harmonogramów itp. Później to wszystko trzeba rozliczyć – powiedział w swoim wystąpieniu Marian F. Nowak.  Ważne jest, by naszą działalność dostrzeżono – a to ma miejsce. Łatwiej wtedy rozmawiać, zabiegać o wsparcie, prezentować plany do realizacji -
W działalności wydawniczej – oprócz wymienionego już Rocznika – OTG wydało szereg publikacji w ramach „Biblioteki OTG”. Były to następujące książki: w 2016 - „Święty Jan Paweł II bliżej nas….” napisana pod redakcją Mariana F. Nowaka - to pomnik ostrowian poświęcony Janowi Pawłowi II i Jego związkiem z Ostrowem Wielkopolskim, z naszym regionem – z przedmową ks. Kard. Stanisława Dziwisza, słowem wstępnym Bpa kaliskiego Edwarda Janiaka i artykułem Bpa seniora Stanisława Napierały. Publikacja opatrzona jest m. in. pięknymi zdjęciami Pana Grzegorza Gałązki. Książka na ostrowskim rynku wydawniczym w 2017 roku została uznana za Dzieło Roku. W 2017 roku Stowarzyszenie wydało publikację  – „Podpułkownik Jan Kamiński – życie i działalność” – autorstwa pana Adama Stasika, poświęconą ostrowskiemu bohaterowi – żołnierzowi WP, ZWZ-AK, zamordowanemu w Żabikowie k/Poznania 7 czerwca 1944 roku. Towarzystwo wzięło udział w uroczystościach upamiętniających postać ppłk. J. Kamińskiego przy rondzie Jego imienia, a następnie w Auli I LO.
W 2017 roku na Święto Miasta Ostrowa Wielkopolskiego OTG wydało publikację członka Stowarzyszenia Pana Wacława Kieremkampta, zatytułowaną: „Inwentarz akt miasta Ostrowa”. To już piąta zwarta publikacja źródłowa tegoż autora (trzy z nich wydało OTG), poświęcona historii regionu ostrowskiego i jego mieszkańcom. Książka jest nie tylko historyczna, ale przede wszystkim genealogiczna, dostarczająca czytelnikowi podstaw badawczych, ukierunkowanych na źródła badań nad lokalną społecznością miasta. To bardzo interesująca publikacja – przewodnik po historii Ostrowa Wielkopolskiego, podejmowanych działaniach urzędowych, sądowych i osobowych.  W ramach „Biblioteki OTG” wydano także opracowania: w 2015 roku na nasz jubileusz „10 lat Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego” autorstwa Stefana Kucharskiego i Mariana F. Nowaka, a w 2017 „X lat Przeglądów Piosenki Chrześcijańskiej w Przygodzicach poświęconego pamięci Świętego Jana Pawła II - autorstwa Pani Justyny Baraniak.
Z okazji wystaw organizowanych przez OTG, których kuratorem była Pani Grażyna Karolak wydano Jej autorstwa  foldery wystawowe: w 2016 roku - „Zawiadomienia, zaproszenia i telegramy ślubne” i w 2017 roku -  „Mój dom rodzinny”.W minionej kadencji pod kuratelą Grażyny Karolak zorganizowano 5 wystaw:
W 2015 roku - „Nie tylko moje dzieciństwo w fotografii” oraz „10 lat OTG”;
W 2016 roku -  „Pamiątki Chrztu Świętego i I Komunii Świętej” oraz  „Zawiadomienia, zaproszenia i telegramy ślubne”;
W 2017 roku – „Mój dom rodzinny”.
Pani Grażynie Karolak podziękowano także za organizację wycieczek, których zrealizowano 4 (w tym coroczną: Szlakiem drewnianych kościółków), rokroczne grillowanie w Antoninie z tematami przewodnimi, dotyczącymi otaczającej nas przyrody. Wyróżniony został także Roman Polerowacz za medal na 10-lecie OTG, Adam Ćwiklak i Grzegorz Kubiak za warsztaty genealogiczne, Adam Ćwiklak, Stefan i Piotr Kucharscy za płytę OTG „Inwentarz dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego”, a Stefan Kucharski dodatkowo za zapis fotograficzny przedsięwzięć OTG. W sprawozdaniu merytorycznym wymieniono prelegentów spotkań historycznych: Edmunda Radziszewskiego (o Radziwiłłach), Magdalenę Bartkowiak – Strzelecką i Jerzego Furmanka (o grodach Czerwieńkich). Wyróżniona została również Pani  Józefa Dolata – za prelekcje o podróżach po Ameryce Północnej i Południowej. Dzięki determinacji wielu osób, dużo udało się Ostrowskiemu Towarzystwu Genealogicznemu zrobić, wiele osiągnąć w czwartej kadencji. W sprawozdaniu wymieniono jeszcze wielu aktywnych członków OTG. Trzeba też podkreślić, że w ostatniej kadencji przybyło 15 nowych członków. Na dzień 2.03.2018 roku OTG liczy 55 członków zwyczajnych i 3 członków honorowych. Po sprawozdaniu merytorycznym wyróżniono najbardziej aktywnych członków OTG drobnymi upominkami. Skarbnik OTG - Magdalena Niedziela przedstawiła sprawozdanie finansowe Towarzystwa za 2017 roku i wizualizację dochodów Stowarzyszenia na przestrzeni 3 lat działalności władz Stowarzyszenia. Wynika z niego, że OTG znacznie  zwiększyło swoje dochody, głównie ze składek członkowskich i darowizn. Dotacje rozliczano do przysłowiowego zera. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Zbigniew Marcinkowski przedstawił sprawozdanie Komisji, wnioskując o absolutorium dla ustępującego Zarządu. Wniosek ten członkowie OTG przyjęli w uchwale jednogłośnie.
W części drugiej przystąpiono do wyborów władz Stowarzyszenia na piątą kadencję. W wyniku głosowania wybrano Zarząd OTG w składzie: Marian F. Nowak – prezes, Jan Przybylski – wiceprezes, Magdalena Bartkowiak–Strzelecka – sekretarz i Magdalena Niedziela – skarbnik, oraz członków Komisji Rewizyjnej w składzie: Zbigniew Marcinkowski, Ryszard Boślaki Henryk Przerwa.
W części trzeciej panowie przygotowali paniom tradycyjny Dzień Kobiet. Wręczono kwiaty, a w ramach upominku muzycznego zagrał na fortepianie Arkadiusz Boinski.
W części czwartej o swojej ostatniej podróży „Rejs wzdłuż wybrzeży Ameryki - od Vancouver do Rio de Janeiro” - opowiadała Pani Józefa Dolata. Podczas zebrania zaprezentowano także bardzo ciekawy Plan zamierzeń organizacyjnych OTG na 2018 rok. Można go też znaleźć w Aktualnościach  na stronie: otg-ostrowwlkp.pl
 

16 lutego (piątek) – godz. 18:00 –Spotkanie z Jadwigą i Krystianem Niełacnymi – N-klub
Do niecodziennego spotkania doszło 16 lutego 2018 roku w n-klubie, które z autorami „Przewodnika szlakiem frontu południowego Powstania Wielkopolskiego” – Jadwigą i Krystianem Niełacnymi -  zorganizowało Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne.  O Powstaniu Wielkopolskim najczęściej mówi się w kontekście najważniejszych bitew czy  dowódców. Rzadko wspomina się o lokalnych bohaterach czy zwykłych żołnierzach, którzy niepodległościowy zryw przypłacili własnym życiem. Groby wielu powstańców ulegają zapomnieniu i mało kto o nie dba. Krokiem w kierunku zmiany tej sytuacji ma być wydany „Przewodnik szlakiem frontu południowego Powstania Wielkopolskiego – autorstwa Krystiana i Jadwigi Niełacnych. Ostrowskie małżeństwo to znani regionaliści, przewodnicy turystyczni i działacze społeczni.
- Łączy nas patriotyzm lokalny. Zaczęło się, gdy koleżanka wyjechała do Belgii i wróciła stamtąd  zbulwersowana, bo dowiedziała się, że Polska to jedna z republik radzieckich. To było dla nas motorem by pisać o małej ojczyźnie i kultywować pewne wartości – mówiła na spotkaniu Jadwiga Niełacna. Na przestrzeni lat ukazało się wiele ich publikacji traktujących o Ostrowie i południowej Wielkopolsce. W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą uznali, że jest dobra okazja by przypomnieć bohaterstwo naszych przodków. - Dla mnie osobiście dodatkową motywacją był fakt, że w powstaniu brało udział dwóch moich wujków - dodała Jadwiga Niełacna. Publikacja obejmuje 97 miejscowości z terenu powiatów ostrowskiego, ostrzeszowskiego,  kępińskiego, krotoszyńskiego i pleszewskiego. Zawiera 207 fotografii pamiątkowych tablic, pomników czy grobów powstańców, z których ponad 60 procent do Przewodnika wykonał Marian F. Nowak – prezes OTG. Czytelnik znajdzie w Przewodniku również chronologiczny opis wydarzeń z lat 1918 -1919 wraz z ich tłem historycznym. Położenie poszczególnych miejscowości można łatwo ustalić dzięki zamieszczonym mapom sytuacyjnym powiatów południowej Wielkopolski, które wykonał graficznie Stefan Kucharski – współpracownik i przyjaciel OTG. - Naszym celem było pokazanie tych ludzi, o których najczęściej się zapomina. W większości publikacji i opracowań najwięcej mówi się o dowódcach. A przecież wielu było takich, którzy zginęli, odnieśli obrażenia czy mieli potem sporo kłopotów z powodu swojego udziału w powstaniu, zwłaszcza po roku 1945 - powiedział Krystian Niełacny. W Powstaniu Wielkopolskim brało udział około 72 tysięcy osób. Poległo 1614, w tym 253 na froncie południowym, którego sztab mieścił się w Ostrowie. Z przewodnika można się dowiedzieć, że najmłodszym poległym powstańcem na naszym terenie był Joachim Gąszczak z drużyny gońców. Ciężko ranny w bitwie pod Granowcem Franciszek Sójka na łożu śmierci powiedział do kolegów - Ja już rozmawiam z Bogiem, ale waszym obowiązkiem jest walka -. Z kolei Piotr Zieleziński z Sulmierzyc został zastrzelony, gdy wychylił się nieopatrznie zza muru cmentarza. Jego miasto od granicy dzieliło zaledwie 200 metrów. Natomiast ks. Wincenty Ruda z parafii w Marcinkach został stracony w lesie za to, że po niemieckiej stronie frontu w czasie kazań nawoływał do powrotu tych ziem do Polski. Spotkane promocyjne odbyło się 16 lutego, dokładnie w 99. rocznicę rozejmu w Trewirze, który miał zakończyć walki do czasu ostatecznych uregulowań. Tymczasem już 3 dni później Niemcy,  wykorzystując silny mróz i mgłę, przeprowadzili zmasowany atak na oddaloną 3 km od Kępna osadę Korzeń. Był to najbardziej na południe wysunięty odcinek całego powstania. Za wszelką cenę  starali się odbić to miejsce. Udało im się to po zaciętych walkach, w których zginęło 9 powstańców. Ich dowódca Włodzimierz Wodniakowski został ranny i trafił do niewoli, ale udało mu się przekupić strażnika i uciekł, po czym ponownie przyłączył się do oddziałów powstańczych. Resztę jeńców wywieziono aż do Żagania. Obecnie w tamtejszym muzeum jest specjalna izba poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu. Nie wiadomo jak potoczyłyby się losy powstania na froncie południowym, gdyby nie bohaterstwo oddziałów walczących w rejonie Krotoszyna. Brawurowym wypadem rozebrali oni tory aby uniemożliwić wjazd niemieckiego pociągu pancernego do miasta. Udaremnili tym samym nieprzyjacielskie plany, które przewidywały odzyskanie kontroli nad Krotoszynem, stanowiącym  dogodny punkt do natarcia w kierunku Pleszewa, Jarocina i Ostrowa. Drugim najbardziej zaangażowanym w powstanie powiatem, ze względu na bliskość granicy, był Ostrzeszów. Tam sztandarową postacią był właściciel majątku w Doruchowie płk Stanisław Thiel, który stanął na czele polskich oddziałów. Losy jego rodziny są równie chlubne, co tragiczne. W czasie II wojny światowej żona Maria zmarła w więziennym szpitalu, córka Krystyna poległa jako sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, a syn Stanisław zginął w obozie Radogoszcz. Druga z córek, Katarzyna, zmarła na gruźlicę w 1943 roku. Sam pułkownik na widok jej ciała doznał wylewu krwi do mózgu i zmarł dwa dni później. 
- Idąc szlakiem powstania trafiliśmy na cmentarze, gdzie trudno odszukać groby powstańców. Do wielu miejsc dostęp jest utrudniony. Nieraz po 5 razy trzeba było jeździć aby zrobić jedno zdjęcie. W Książnicach pod Grabowem nikt nawet nie był nam w stanie wskazać gdzie jest cmentarz, a co dopiero gdzie leżą powstańcy. Kapitalne zbiory o Republice Ostrowskiej i Powstaniu Wielkopolskim są w Chacie Regionalnej w Przygodzicach - powiedział Krystian Niełacny, który będąc lekarzem nawiązał do udziału przedstawicieli tej profesji w powstaniu. Przypomniał, że w na frontach działało ponad 50 lekarzy, którzy tworzyli szpitale polowe. Jeden z nich istniał w rejonie Borownicy, gdzie w drugiej połowie lutego 1919 toczyły się jeszcze bardzo krwawe walki. Inny działał w samym Ostrowie, ale niestety mimo zabytkowego charakteru nie dotrwał do naszych czasów. Pewnej nocy został rozebrany i wywieziony. Dziś na jego miejscu porastają krzaki. I wcale nie działo się to w czasach PRL, ale zaledwie 10 lat temu -.
Spotkanie zakończyło się podziękowaniem władz OTG za ciekawą lekcję historii i wpisami autorów do nabytych na te okoliczność Przewodników.
Zob. więcej: K. Maciejewski, Przewodnik po powstaniu, „Kurier Ostrowski” nr 7 (1956) z 20 lutego 2018, s. 7; (rw), Powstańczym szlakiem, „Gazeta Ostrowska” nr 8 (2071) z 21 lutego 2018, s. 8; M. Weiss, Powstanie Wielkopolskie miało swoich lokalnych, zapomnianych bohaterów, „Ziemia Kaliska” nr 8 (45) z 23 lutego 2018, s. 28.

 
8 lutego –  X Gminny Konkurs Recytatorski o Powstaniu Wielkopolskim - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łąkocinach
Powstanie Wielkopolskie, które wybuchło 27 grudnia 1918 roku, jest jednym z niewielu zwycięskich zrywów wolnościowych podejmowanych przez Polaków. Dla upamiętnienia bohaterstwa, oddania Wielkopolan oraz pogłębienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomości polskiej poezji powstańczej Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łąkocinach zaprosiła uczniów szkół z terenu gminy Ostrów Wielkopolski  do udziału w  X Gminnym Konkursie  Recytatorskim  o Powstaniu Wielkopolskim,  który odbył  się  8 lutego  2018 roku. W konkursie wzięło udział 20 uczniów  z dziewięciu szkół podstawowych: z Łąkocin, Lewkowka, Franklinowa, Słaborowic, Topoli Małej, Wysocka Wielkiego, Sobótki, Daniszyna i Wtórku. Organizatorem konkursu była nauczycielka szkoły Katarzyna Pilot. Specjalnie powołana komisja w składzie: G. Karolak -  przedstawiciel Ostrowskiego Towarzystwa  Genealogicznego, E. Małuszek - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Nasze Łąkociny” oraz B. Pohl  musiały zmierzyć się z nie lada wyzwaniem, gdyż młodzi artyści zachwycili nie tylko  doborem repertuaru, ale przede wszystkim różnorodnością  interpretacyjną. Po burzliwej dyskusji jury wyłoniło zwycięzców: I miejsce zajęła Barbara Kaźmierczak uczennica  Szkoły Podstawowej w Sobótce  (opiekun mgr Halina Grzegorczyk); II miejsce zajął Mateusz Marczak uczeń Szkoły Podstawowej w Lewkowie (opiekun mgr Jolanta Portasiak) i III miejsce zajęła Julia Łęcka uczennica Szkoły Podstawowej we Wtórku (opiekun mgr Maria Szypuła). Wyróżnieni: Oliwier Biniek uczeń Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łąkocinach (opiekun mgr Karina Rudnicka); Weronika Maciejewska uczennica Szkoły Podstawowej w Topoli Małej (opiekun mgr Katarzyna Jędrzejczak). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe, czekolady i dyplomy, a laureaci także nagrody rzeczowe. Sponsorami po raz kolejny byli Wójt Gminy, Dyrektor Publicznej Biblioteki w Gorzycach Wielkich oraz Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne.


26 stycznia (piątek) – godz. 17:00 – Podsumowanie XIII edycji Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego – Forum Synagoga
Tegoroczna Gala XIII Edycji Funduszu Grantowego odbyła się tradycyjnie w Forum Synagoga a gościem specjalnym była pani Oktawia Nowacka - brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016 roku. Włodarze gmin tworzących Fundusz Grantowy wręczyli podziękowania dla przedstawicieli organizacji społecznych, stowarzyszeń i grup nieformalnych za udział w XIII edycji Konkursu pn. Fundusz Grantowy i realizację projektów. W XIII edycji Funduszu beneficjentem z dwoma projektami było Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne. Pierwszy projekt - którego kierownikiem była Grażyna Karolak - związany był z organizacją wystawy „Mój dom rodzinny”, wernisaż której odbył się 20 października 2017 roku. Drugi projekt dotyczył wydania w ramach „Biblioteki OTG” publikacji „Inwentarz akt  miasta Ostrowa” - autorstwa Wacława Kieremkampta. Galę uświetnił występ solistek ze studia wokalnego „Art.-Musica” pod kierunkiem Ewy Borowicz – Kasznickiej z Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim.
 
 
25 stycznia (czwartek) – godz. 18:00 –Spotkanie organizacyjne związane z wycieczką na Ukrainę –Mała Scena OCK
Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne organizuje w dniach 28 kwietnia – 4 maja b.r. wycieczkę „Szlakiem Sobieskiego” na Ukrainę. W programie wycieczki znajdują się następujące miejscowości: Lwów, Olesko, Poczajów, Krzemieniec, Zbaraż, Kamieniec Podolski, Chocim, Stanisławów, Stryj, Drohobycz i Żółkiew. Wycieczka organizowana jest poprzez Biuro Podróży Travel&STYL z Ostrowa Wielkopolskiego. Na spotkaniu organizacyjnym szef Biura Sławomir Rolak zapoznał wszystkich zadeklarowanych uczestników planowanej wycieczki ze szczegółowym  planem zwiedzania (pokaz slajdów) i ustaleniami organizacyjnymi. Chętnych na wycieczkę nie brakowało, zmieniono nawet autobus na 60 miejsc, a i tak część osób nadal oczekuje na wolne miejsca. Koszt wycieczki 1 150 zł. 

 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego