Rok 2017 - OTG

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności
 
 
 
 
 
 
 
 
 PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2017 ROKU


21 grudnia (czwartek) – godz. 18:00 – Promocja XII numeru „Rocznika OTG” – N-klub – sztuka i edukacja - przy ul. Królowej Jadwigi 10
XII numer „Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego”, jest zwieńczeniem społecznej pracy autorów i redaktorów – pracy trudnej, ale w pełni satysfakcjonującej. Od lat OTG  ma możliwość przybliżenia Czytelnikowi Rocznika szerokiej problematyki historycznej naszego regionu, genealogicznej oraz źródłowej. W periodyku można odnaleźć również rezultaty badań i efekty działań genealogów – organizowane zjazdy rodzin, jubileusze małżeńskie, a także sylwetki 100-latków. Rocznik został podzielony na pięć rozdziałów. Pierwszy z nich „Z historii regionu” redagowany przez dr. Józefa Pietrzaka jest poświęcony przede wszystkim ważnym wydarzeniom i postaciom związanym z Ostrowem Wielkopolskim. Inicjalny artykuł Mariana Franciszka Nowaka „Ogólnopolskie obchody 1050. rocznicy chrztu Polski oraz ostrowskie przedsięwzięcia jubileuszowe” zawiera opis wydarzeń krajowych, wojewódzkich i ostrowskich, które miały miejsce w 2016 roku. Dwa następne artykuły napisane przez redaktora rozdziału dr. Józefa Pietrzaka przybliżają sylwetki dwóch ważnych dla Ostrowa postaci. Pierwszy – z racji wieloaspektowych ostrowskich obchodów „Roku prof. Antoniego Kaliny” (2016) – jest portretem wybitnego slawisty, etnologa i etnografa. Drugi – „Jak wolni ludzie” – dotyczy losów żołnierza niezłomnego kpt. Jana Kempińskiego, który nie pogodził się w 1945 roku z utratą polskiej suwerenności i stanął z bronią w ręku do walki. Podobnej biografii dotyczy artykuł „Daremne żale? Próżny trud?” autorstwa Joanny Wolińskiej, która przybliża sylwetkę kpt. Czesława Mocka. Kolejny artykuł „Świętość codzienności” podejmuje temat życia i procesu beatyfikacyjnego siostry Włodzimiry Czesławy Wojtczak z Ostrowa Wielkopolskiego. Jego autorką jest s. Anna Jakubowska ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety – postulatorka procesu beatyfikacyjnego. Rozdział zamyka mieszkający w Gdańsku ostrowianin z urodzenia, znakomity prozaik, scenarzysta i autor słuchowisk Kazimierz Radowicz artykułem „Spotkanie w Kopenhadze”. To sentymentalna podróż w czasie do lat młodości, do spotkań ze szkolnym kolegą – Krzysztofem Komedą-Trzcińskim – kompozytorem i pianistą jazzowym. Rozdział II redagowany przez Jacka Malkowskiego zawiera cztery ciekawe artykuły dotyczące genealogii rodzin. Pierwszy „W poszukiwaniu małej ojczyzny” Józefy Dolaty przybliża historię zawiłych losów rodziny, która w różnych okresach zawirowań dziejowych starała się odnaleźć swoje stałe miejsce na ziemi. Drugi artykuł – „Kolejarska rodzina Wojtczaków” Jerzego Wojtczaka – to przykład opisu rodziny z okolic Ostrowa Wielkopolskiego, która przez kilka pokoleń była zawodowo związana z kolejnictwem. „Radziszewscy «Jakubiennikowie » herbu Półkozic z ziemi drohickiej na Podlasiu” to artykuł Edmunda i Marcina Radziszewskich, którzy przybliżają konotacje w ich rodzinie na przestrzeni wieków, wywodząc swoje korzenie z Podlasia – ziemi drohickiej. Rozdział zamyka artykuł Karoliny Szmyt „Z Bonikowa do Biskupic Ołobocznych” opisujący historię spokrewnionej z autorką rodziny Zębskich cieszącej się społecznym uznaniem w Biskupicach Ołobocznych. Rozdział trzeci „Źródła i materiały” pod redakcją Anety Franc zawiera artykuł Adama Ćwiklaka „Czarownice południowej Wielkopolski”, który jest pokłosiem otwartej prelekcji autora zorganizowanej przez OTG w kwietniu 2017 roku w OCK. Dr Małgorzata Juda-Mieloch jest autorką dwóch artykułów: „Żywe książki. Dedykacja jako źródło w poszukiwaniach genealogicznych”, w którym przybliża Czytelnikowi znaczenie dedykacji jako źródła genealogicznego, oraz „Odmiana i pisownia nazwiska „Ferić”, którym rozpoczyna w „Roczniku” nowy cykl tematyczny zatytułowany „Ostrowskie dylematy poprawnościowe”. W cyklicznym tekście zatytułowanym „Zestawienie małżeństw zawartych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrowie Wielkopolskim w latach 1934 – 1936 (wypisy z «Orędownika Ostrowskiego»)” Zbigniew Marcinkowski kontynuuje zestawienie małżeństw zawartych w Ostrowie Wielkopolskim w okresie międzywojennym. Sebastian Przybylski zamyka rozdział artykułem „Słów kilka o konferencji «Archeologia Ziemi Ostrowskiej»”, która odbyła się w grudniu 2015 roku w Ostrowie Wielkopolskim.
Rozdział czwarty to „Zjazdy i jubileusze” pod redakcją Grażyny Karolak, w którym kontynuowany jest cykl tematyczny „Nasi stulatkowie” oraz prezentowane są zjazdy rodzinne i jubileusze małżeńskie. Ostatni rozdział „Z życia OTG…” Mariana Franciszka Nowaka to kalendarium zrealizowanych przedsięwzięć OTG na przełomie roku 2016 i 2017 oraz udziału członków Towarzystwa w różnych imprezach kulturalnych. XII numer „Rocznika OTG” ukazał się dzięki dużemu zaangażowaniu i pracy autorów i redaktorów „Rocznika”.
Dane ogólne: 17 artykułów, 16 autorów, 400 stron. Korekta i redakcja językowa: dr Małgorzata Juda-Mieloch. Projekt okładki, łamanie: Tomasz Mieloch. Wydanie 12-go numeru „Rocznika OTG” było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski.
 
8 grudnia (piątek) – godz. 18:00 – Spotkanie Opłatkowe – Max Cafe – przy ul. Królowej Jadwigi 10
To już wieloletnia tradycja grudniowych bożonarodzeniowych spotkań członków i sympatyków Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, aby podzielić się opłatkiem. Obecnych na spotkaniu przywitał prezes OTG Marian F. Nowak. O narodzeniu Jezusa przeczytał z Pisma Świętego wiceprezes Jarosław Pustkowski. Po złożeniu życzeń i podzieleniu się opłatkiem, uczestnicy spotkania zasiedli do świątecznego stołu, aby przy przysłowiowej  „kawie” porozmawiać o tym, co było, a co czeka członków OTG w następnym, 2018 roku.  Dokonano wstępnego podsumowania działalności  w mijającym już powoli roku i należy podkreślić, że działo się wiele… OTG w b.r. wydało w ramach „Biblioteki OTG” dwie ciekawe publikacje: Podpułkownik Jan Kamiński – życie i działalność – autorstwa Adama Stasika oraz Inwentarz akt miasta Ostrowa – autorstwa Wacława Kieremkampta, dwa foldery: Mój dom rodzinny – autorstwa Grażyny Karolak i X lat Przeglądów Piosenki Chrześcijańskiejw Przygodzicach – autorstwa Justyny Baraniak, a na deser – 12. numer „Rocznika OTG”.  Wśród zrealizowanych ważniejszych przedsięwzięć w minionym roku nie zabrakło spotkań z ciekawymi ludźmi, warsztatów genealogicznych, czy też wycieczki „Szlakiem drewnianych kościółków”.  Spotkanie było dobrą okazją do wzajemnych rozmów członków i sympatyków Stowarzyszenia. Można było też obejrzeć ciekawy Album rodzinny Gaszczyńskich, który zaprezentowała Pani Henryka Pogorzelska z d. Gaszczyńska. Prezes Towarzystwa przedstawił także plany na kolejny rok. Dominują w nim przedsięwzięcia związane z obchodami 100-rocznicy Powstania Wielkopolskiego (wystawa, konferencja historyczna, kolejny numer Rocznika OTG). W Planie nie mogło zabraknąć tradycyjnej wycieczki „Szlakiem drewnianych kościółków”, którą co roku organizuje Grażyna Karolak – członek OTG. Będą też spotkania z ciekawymi ludźmi a także zaplanowano wycieczkę „Szlakiem miejsc pamięci Powstania Wielkopolskiego w Powiecie Ostrowskim”. W pierwszym kwartale przyszłego roku odbędzie się również zebranie sprawozdawczo-wyborcze OTG. Rozmowy przeplatano śpiewem pięknych kolęd. Nie dziwi więc radość ze spotkania i duma członków z dotychczasowych dokonań Stowarzyszenia.
 
17 listopada – Msza Święta za przodków członków i sympatyków OTG – ostrowska konkatedra
Tradycyjnie już w połowie listopada z intencji Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego odprawiana jest Msza Święta za przodków członków i sympatyków Stowarzyszenia. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył proboszcz parafii pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika – ksiądz kanonik Krzysztof Nojman. Liturgię słowa odczytał członek OTG Ryszard Bartoszek, a słowo boże wygłosił ks. Dariusz Kuliński. Wikariusz ostrowskiej konkatedry podkreślił znaczenie przemijającego czasu i troskę o pamięć historyczną przodków, o którą swoimi działaniami zabiegają ostrowscy genealodzy. Duże znaczenie odgrywa w tym kontekście wiara katolicka i umiłowanie Boga, wspólnoty parafialne, do których należeli przodkowie, tak jak i dzisiaj do tej wspólnoty my należymy. W modlitwie powszechnej, którą przedstawiła Katarzyna Walkowiak z Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, członkowie i sympatycy Stowarzyszenia wymieniali swoich przodków i tradycyjnie zapalali znicze pamięci. Po Mszy Świętej wykonano przed ołtarzem pamiątkowe zdjęcie ostrowskich genealogów - uczestników Mszy Świętej. 
 
13 listopada – 90. urodziny najstarszego członka OTG  - Stanisława Jarczyńskiego
Z tej okazji delegacja OTG w składzie: Marian F. Nowak (prezes) i Jan Przybylski (sekretarz) złożyli Jubilatowi – w imieniu członków Stowarzyszenia – życzenia, oraz obdarowali go upominkiem w postaci tegorocznego wydawnictwa OTG. Stanisław Jarczyński urodziła się  13 listopada 1927 roku w ……… jako syn .. Dopisać!!!!!!! Jubilat nadal zbiera materiały regionalne i rodzinne, interesuje się bardzo sprawami Towarzystwa i aktywnie, choć z pewnymi ograniczeniami ruchu, uczestniczy w śledzeniu bieżącej sytuacji w kraju i za granicą. Spotkanie przy kawie i bardzo dobrym cieście synowej upłynęło w miłej atmosferze. 100 lat Panie Stanisławie, 100 lat…
 
8 listopada – promocja książki „Inwentarz akt miasta Ostrowa” - autorstwa Wacława Kieremkampta  –  Mała Scena OCK
To już piąta zwarta publikacja źródłowa tegoż autora (trzy z nich wydało OTG), poświęcona historii regionu ostrowskiego i jego mieszkańcom. Tym razem wiąże się ona  wyłącznie z Ostrowem Wielkopolskim. Autor to znany społecznik, regionalista, badacz dziejów Ostrowa Wielkopolskiego i Przygodzic. To także prawdziwy genealog, któremu udało się przybliżyć współczesnym ostrowianom ich korzenie – przodków zamieszkujących to miasto. Ten wyjątkowy miłośnik historii przeszłości miasta i ludzi w nim żyjących w swoim dorobku twórczym ma wiele ciekawych publikacji, a także rozmów i spotkań z lokalną społecznością. Kontaktów zawsze nacechowanych troską o pamięć historyczną regionu i miejscowości, w których zamieszkuje lub z którymi jest związany. Jest przy tym człowiekiem nad wyraz skromnym i powściągliwym w ocenach. Daje czytelnikowi materiał badawczy – źródło, by ten mógł wgłębić się w tajniki przeszłości na podstawie obrazu lat minionych ukrytego w starych dokumentach.
Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne w 2012 roku było wydawcą pierwszej publikacji książkowej Wacława Kieremkampta „Inwentarz dóbr majętności ostrowskiej i przygodzickiej z przyległościami”. Autor zamieścił w niej inwentarze i instrukcje gospodarcze dóbr przygodzickich pochodzących z końca XVIII wieku, tj. z okresu, gdy właścicielem był książę Michał Hieronim Radziwiłł, oraz niewielką część materiałów dotyczącą połowy końca XVII wieku należących do rodziny Leszczyńskich – z uwagi na ich wartość historyczną. Na podstawie poszukiwań archiwalnych – inwentarzy – opisał dobra miasta Ostrowa, dwory i folwarki oraz okoliczne wsie. Z książki dowiadujemy się również, ilu było sukienników w Ostrowie, ilu szewców, piekarzy, rzeźników, bednarzy, młynarzy i ludzi innych zawodów. Także jakie były posiadłości ostrowskie i przygodzickie, w jakim stanie budynki, jak wyglądała zabudowa wsi, ilu wieś liczyła mieszkańców. Wreszcie, kto z imienia i nazwiska zamieszkiwał Ostrów, jacy ludzie, jakiego zawodu, jakiego stanu, wieku, majętności, wyznania, a nawet pozyskujemy informacje o ciążących na nich zobowiązaniach i długach. Na końcu publikacji zamieszczony jest „Inwentarz majętności przygodzickiej” spisany na dzień 1 września 1698 roku, z którego dowiadujemy się o dziesięcinach snopowych i pieniężnych przynależnych kościołom oraz jak wyglądały dwory, stawy czy jakie były powinności wsi.
Rok później, w 2013 roku, OTG wydało tegoż autora „Dobra majętności ostrowskiej i przygodzickiej w aktach i instrukcjach XVIII wieku” – znakomitą publikację źródłową zawierającą materiały archiwalne dotyczące miasta Ostrowa i dóbr przygodzickich z XVIII wieku. Czytelnik znajdzie w niej informacje o dziejach miasta od XV wieku do ponownej lokacji miasta Ostrowa na początku XVIII wieku, oraz  akta majętności ostrowskiej i przygodzickiej z XVIII wieku (instrukcje oraz mapki sytuacyjne wsi i miejscowości przynależnych do parafii ostrowskiej, z nazwiskami mieszkańców).
W 2015 roku w ramach „Studia Judaika Ostroviensia” ukazał się trzeci tom publikacji tegoż autora  „Żydzi ostrowscy w dokumentach XVIII wieku”. To efekt badań nad społecznością żydowską zamieszkującą Ostrów od jej powstania do końca XVIII wieku opublikowany w formie zbiorów archiwalnych i dokumentów. Publikacja poszerza wiedzę czytelnika, ukazując bogatą przeszłość społeczności żydowskiej w Ostrowie w zakresie tworzenia obrazu kulturowego Ostrowa jako miasta zróżnicowanego pod względem narodowości i wyznania.
Rok 2016 to sukces wydawniczy autora, ukazuje się bowiem wydana przez Bibliotekę Publiczną im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim jego kolejna publikacja „Miasto Ostrów i dobra przygodzickie w aktach i dokumentach od XV do końca XVIII wieku”. Książka zawiera podstawowe źródła i materiały odnoszące się do dziejów miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
I wreszcie rok 2017 – piąty tom zwartych tematycznie publikacji poświęcony tym razem wyłącznie Ostrowowi Wielkopolskiemu zatytułowany „Inwentarz akt miasta Ostrowa Wielkopolskiego”. To publikacja typowo genealogiczna dostarczająca czytelnikowi podstaw badawczych, ukierunkowanych na źródła badań nad lokalną społecznością miasta. To bardzo interesująca publikacja – przewodnik po historii Ostrowa Wielkopolskiego, podejmowanych działaniach urzędowych, sądowych i osobowych. Podstawą zaprezentowania tej problematyki były prowadzone w magistracie księgi urzędowe – protokoły i rejestry sądowe. Znajdziemy tu wskazówki do poszukiwań dokumentów ponownej lokacji miasta, opisów przywilejów miejskich, zarządzeń i innych aktów normatywnych z lat 1620, 1710–1841, także kopiariusz zarządzeń porządkowych. Na szczególną uwagę zasługują księgi m.in.: rady – radzieckie wspólne z księgami wójtowskimi z lat 1719–1760 oraz z lat 1719–1807, także te, które zawierają testamenty mieszczan z lat 1781–1794. Są tu też inne księgi: wójtowska z lat 1781–1794, radzieckie z lat 1783–1788, rozporządzeń właściciela dóbr i zwierzchności dworskiej z lat 1780–1786 oraz sądów zadwornych w Przygodzicach i na Krępie z lat 1785–1793.
Ciekawym ukierunkowaniem czytelnika poszukującego powiązań i wykładni gospodarczych tego okresu będzie „Księga dochodów i wydatków miasta Ostrowa w latach 1774–1796” czy też „Księga odpisów uniwersałów Komisji Rzeczy Pospolitej Skarbu Koronnego z lat 1779–1796”. W publikacji zamieszczono również indeks nazwisk i dwa aneksy: „Wykaz mieszczan ostrowskich z listopada 1769 roku zobowiązanych do wpłacenia do kasy miejskiej po 3 czerwone złote na kontrybucję nałożoną przez marszałka konfederacji barskiej województwa brzeskiego Onufrego Gniewomira Bęklewskiego” (wstęp i nazwiska w języku niemieckim) oraz „Listę mieszkańców Ostrowa płacących podatki w wysokości uprawniającej do udziału w wyborach władz miasta spisaną 19 lipca 1835 roku”. Warto tę publikację mieć w swoich regionalnych zbiorach bibliotecznych, stanowi ona bowiem źródło dalszych prac i poszukiwań badawczych ostrowian, ale nie tylko. Publikacja ukazała się w ramach cyklu wydawniczego „Biblioteka OTG” przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego.
 
26 października  – Spotkanie z  Adamem Ćwiklakiem – członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Genealogii Genetycznej (ISOGG). Promocja płyty OTG. –  Mała Scena OCK.
Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne zorganizowało jesienne spotkanie miejscowych i kaliskich genealogów, które odbyło się w Ostrowskim Centrum Kultury. Prelegentem spotkania był Adam Ćwiklak, a tematem spotkania były Inwentarze dóbr szlacheckich dawnego powiatu kaliskiego XVI-XVIII wieku. Prelegent przedstawił historię powstania Inwentarzy i zapoznał uczestników z zasobem zbiorów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Omówił wybrane i opracowane przez Władysława Rusińskiego inwentarze dawnego powiatu kaliskiego z lat 1505-1792. Są to fragmenty bogatego zbioru ksiąg grodzkich i ziemskich kaliskich przechowywanych w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Inwentarze zostały wydane drukiem w dwóch tomach (t. I, Wrocław 1955; t. II, Wrocław 1959) oraz w „Roczniku Kaliskim” (nr 14, 15 i 16). Stanowią one cenne źródło do badań historii dawnego powiatu kaliskiego i mogą być z powodzeniem wykorzystane w badaniach genealogicznych jako materiał pomocniczy. Spisy inwentarzowe miały charakter prywatny i były sporządzane na zlecenie właściciela dóbr przy różnych okazjach, np. spadkobraniu, sprzedaży, zastawie, dzierżawie, donacji, podziale itp. Niektóre dokumenty zawierają bardzo szczegółowe informacje o mieszkańcach, ich stanie posiadania i powinnościach wobec dworu. Podczas spotkania zaprezentowano wydaną przez OTG płytę z w/w problematyką. Prezentacja płyty została połączona z warsztatami genealogicznymi. Uczestnicy, oprócz zaznajomienia się ze specjalnie przygotowanym do tego celu programem wyszukiwawczym (autorstwa Stefana i Piotra Kucharskich), mieli możliwość odszukania swoich przodków, korzystając z indeksu miejscowości, o ile zamieszkiwali oni w tych miejscowościach od XVI do XVIII wieku. Warto podkreślić, że dawny powiat kaliski wchodził w skład województwa kaliskiego, przynależnego do prowincji wielkopolskiej Korony Polskiej, istniejącego w l. 1314-1793. Dawny powiat kaliski obejmował swym zasięgiem również ziemię ostrowską. To było bardzo ciekawe spotkanie.
 
26 października – promocja folderu OTG „10 lat Przeglądów Piosenki Chrześcijańskiej w Przygodzicach” – ZSP CKU w Przygodzicach.
Autorką opracowania„10 lat Przeglądów Piosenki Chrześcijańskiej w Przygodzicach” jest Justyna Baraniak – absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu (1999), katechetka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach, organizatorka jedenastu Przeglądów Piosenki Chrześcijańskiej ”Młodzi Świętemu Janowi Pawłowi II”.  Folder zaprezentowano na XI Przeglądzie odbywającym się w CKU ZSP w Przygodzicach. Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne wydało to opracowanie w ramach „Biblioteki OTG”, przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Publikację uroczyście wręczono autorce podczas inauguracji XI Przeglądu,  a dokonał tego starosta ostrowski Paweł Rajski i z ramienia OTG – wydawcy – Marian F. Nowak – prezes Stowarzyszenia. Folder trafił do szkół uczestniczących w Przeglądzie a także do organizatorów, jury i laureatów .
 
20 października – wernisaż wystawy OTG z cyklu: „Ocalić od zapomnienia” – Mój dom rodzinny - Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej.
To była już 16. wystawa której organizatorem, lub współorganizatorem było Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne, a 12. pod kuratelą Grażyny Karolak. Na okoliczność wystawy wydano także folder jej autorstwa. Wystawa zorganizowana w Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej przy ul. Królowej Jadwigi 10 zgromadziła bardzo wiele cennych pamiątek rodzinnych, do których wracamy z utęsknieniem po latach. Dom rodzinny w rozumieniu  prezentujących autorów plansz wystawowych został tu zaprezentowany w dwojaki sposób: jako atmosferę życia rodzinnego dnia codziennego, ale i też od święta, także - jako budynek i przedmioty ważne dla tych wspomnień. Mój dom rodzinny - to szerokie spektrum jego prezentacji. Autorka folderu Grażyna Karolak napisała:„Dom rodzinny… Budynek, okno, drzwi, miejsce bezpieczne, miejsce, do którego wracamy… ale nie tylko. To przede wszystkim bliscy ludzie, matka, ojciec, siostra, brat, babcia, dziadek. To nasze dzieciństwo i młodość. To podwórko i koledzy z sąsiedztwa. To również wspomnienia, spotkania rodzinne, ulubione przedmioty, fotografie... Właśnie ta wystawa, już kolejna z cyklu „Ocalić od zapomnienia...”, przybliża nam „Dom rodzinny” w wielujego aspektach, a towarzyszący jej folder przedstawia pamiątki z naszych domów, a słowa osobiście napisane podkreślają ważność naszego miejsca na ziemi... Wszystkim tym, którzy dostarczyli materiały na wystawę, serdecznie dziękuję i dedykuję fragment piosenki śpiewanej przez Zdzisławę Sośnickądo słów Jana Zalewskiego i muzyki Marka Sewena...
Bezdroża szumnych traw
niezmienność wśród malw
gdy barwą kryją ściany pobielane
w powietrzu czystym dzwon
i bzu biały szron
to dom rodzinny
to mój dom...”
Wystawę zrealizowano przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego.
 
30 września - udział delegacji OTG w obchodach 10-lecia Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski – Łódź
Na jubileuszowym  spotkaniu łódzkich genealogów Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne reprezentowali: Marian F. Nowak (prezes) i Jan Przybylski (sekretarz).Uroczyste obchody X Jubileuszowego Spotkania Rocznicowego Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski odbyło się w siedzibie Łódzkiego Domu Kultury i było ciekawym spotkaniem genealogów z całej Polski. Z tej okazji odbyła się konferencja genealogiczna. Po uroczystym otwarciu (powitaniu uczestników konferencji, wystąpieniujubileuszowym, wręczeniu wyróżnień, dyplomów, okolicznościowych wystąpieniach gości oraz przedstawicieli towarzystw genealogicznych) rozpoczął się cykl wykładów. Pierwszymi tematami konferencji były: „Znane postacie województwa łódzkiego"- dr Piotr Machlański - dyr. Muzeum Tradycji Niepodległościowych;  „Jeńcy I wojny światowej w bazach danych"- mgr Piotr Zawilski dyr.Archiwum Państwowego w Łodzi;„Spis mieszkańców Łodzi 1917 / 1921" – st. kustosz AgnieszkaJanik Archiwum Państwowe w Łodzi„Komputerowe programy genealogiczne" - przedstawiciel firmy PL-SOFT Sp. z o.o. Po obiedzie rozpoczął się drugi cykl wykładów o następującej temmatyce:  „Zasoby Archiwum w Rapperswil" – dr hab. Hanna Krajewskadyr. Archiwum Polskiej Akademii Nauk; „Spotkanie z Scheiblerami w krzywym zwierciadle ziemi obiecanej" –Ewa Magda Bladowska / Łukasz Grygiel/Muzeum Kinematografii w Łodzi.Wieczorem o zmroku można było obejrzeć Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła "LightMoveFestival", zwanego potocznie Festiwalem Światła . Liczne iluminacje pokazały w ciemności piękno XIX i XX wiecznej łódzkiej architektury. Świetlne instalacje artystyczne  można było obejrzeć między innymi na ulicy Piotrkowskiej, na placu Wolności, w parku staromiejskim. W dniu następnym – dla chętnych - spacer po Łodzi. Przewodnikiem był Pan Ryszard Bonisławski – regionalista, wieloletni przewodnik po Łodzi i regionie łódzkim, prezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, senator VIII i IX kadencji.  Imprezy towarzyszące konferencji genealogów:Wystawa zdjęć oraz dokumentów pochodzących z zasobów archiwalnych genealogów; Wystawa zbioru medali i odznaczeń Pana Henryka Brzyszcza;Stoisko Wydawnictwa „Księży Młyn";Kiermasz wydawnictw Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo" i Stoisko firmy PL-SOFT. To było bardzo udane spotkanie genealogów.
 
27 września – udział delegacji OTG w obchodach 78. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego - Poznań.
W Poznaniu odbyły się uroczystości związane z 78. rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego. PPP powstało w nocy z 26 na 27 września 1939 roku. Dzięki niemu, pomimo okupacji, zachowano ciągłość prawną państwa polskiego. W uroczystościach – na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Zarządu Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej  - udział wzięła oficjalna delegacja Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w składzie: Andrzej Baraniak (sekretarz Miasta) i radny  Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Zygmunt Malik, delegacja OTG w składzie: Marian F. Nowak (prezes) i Jarosław Pustkowski (wiceprezes) oraz przedstawiciele ostrowskiego harcerstwa hm. Zbysław Jeżewski i phm Krzysztof Kaczmarek. Główne obchody miały miejsce przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Wzięli w nich udział kombatanci, żołnierze, harcerze, służby porządkowe, przedstawiciele władz miejskich, samorządowych i wojewódzkich oraz mieszkańcy. Uroczystości przy pomniku poprzedzone zostały Mszą Świętą AKowską o godzinie 10:00 w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, a o godzinie 11:30 uczestnicy przeszli pod Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego u zbiegu ul. Wieniawskiego i al. Niepodległości. Pod pomnikiem złożono kwiaty, a Wojsko Polskie wykonało salwę honorową. Po uroczystościach przy pomniku w sali konferencyjnej PAN przy ul. Wieniawskiego odbyło się spotkanie okolicznościowe, podczas którego wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył Medale Pro Partia a Rafał Kościański z poznańskiego oddziału IPN wygłosił prelekcję pt.: „Rodzina Niesobskich z Ostrowa Wielkopolskiego. Wysoka cena patriotyzmu w okresie okupacji niemieckiej”. Przed prelekcją przedstawiciela IPN, delegacja OTG wręczyła kombatantom – żołnierzom AK – książkę „Podpułkownik Jan Kamiński – życie i działalność” autorstwa Adama Stasika.
 
6 września – spotkanie z cyklu „O podróżach i historii słów kilka” – Grody Czerwieńskie – Mała Scena OCK.
Prelegentami spotkania byli członkowie OTG – pasjonaci podróży turystyczno-krajoznawczych i historycznych: Magdalena Bartkowiak-Strzelecka i Jerzy Furmanek (emerytowany nauczyciel geografii). Grody Czerwieńskie (Ziemia czerwieńska) to powszechnie przyjęta w historiografii nazwa ziem stanowiących w X i XI wieku przedmiot rywalizacji polsko-ruskiej. Grody te wspomniane są w latopisie „Powieść minionych lat” jako grody Lachów. Zdobyte w 981 r. wraz z Przemyślem przez księcia kijowskiego Włodzimierza Wielkiego, zostały w 1018 roku odzyskane przez Bolesława Chrobrego w czasie wyprawy kijowskiej, by w 1031 zostać ponownie opanowane przez Jarosława Mądrego. Po przesiedleniu w okolice Kijowa części ludności lechickiej i rutenizacji pozostałej, ziemie te stanowiły zachodnią część Rusi Czerwonej, a ich nazwa zanikła. Nazwa grodów prawdopodobnie związana jest z handlem owadem barwnikowym - czerwiem. O tych, i innych przedstawionych przez prelegentów  ciekawostkach historycznych można będzie przeczytać w kolejnym wydaniu „Rocznika OTG”.
 
2 września – udział członków OTG w Narodowym Czytaniu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego – Forum Synagoga.
 Odbywające się pod patronatem pary prezydenckiej Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego przyciągnęło do Forum Synagoga wielu mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Temu wyzwaniu z OTG stawili czoła: poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak i Ryszard Bartoszek. Udział w tym przedsięwzięciu wziął ostrowianin, minister w kancelarii prezydenta RP Andrzej Dera. W Forum Synagoga odbyły się również I Targi Książki Ostrowskiej, podczas których OTG zaprezentowało swój dorobek wydawniczy. Wyjątkowymi gośćmi stoiska OTG byli aktorzy uczestniczący w narodowym czytaniu: Laura Łącz i Michał Grudziński, którzy zostali obdarowani najnowszymi wydawnictwami OTG.
 
18 sierpnia – grillowanie w Antoninie.
Tradycyjnie już od wielu lat, członkowie i sympatycy Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego spotykają przy końcu wakacji na grillowaniu, czyli tzw. spotkaniu integracyjnym. Tym razem miało ono miejsce 19 sierpnia b.r. w Nadleśnictwie Antonin. Spotkania organizuje członek OTG - Grażyna Karolak. Wyjątkowo w tym dniu pogoda dopisała, frekwencja osobowa również. To nie tylko wspólne biesiadowanie, ale również lekcja edukacyjna. Tematem przewodnim spotkania były „Pszczoły”. Leśniczy z Nadleśnictwa Antonin Waldemar Blaźniak opowiedział uczestnikom spotkania o pszczołach, ich hodowli, o niezbędnych akcesoriach - narzędziach pszczelarskich, o rodzajach uli (tradycyjnych i współczesnych, amerykańskich i europejskich). Mówił też dużo o rodzinie pszczelej, jej tworzeniu, pracy, podległościach i zależnościach, o zagrożeniach dla pszczół we współczesnym świecie, a także o rodzajach miodów, ich zdolnościach profilaktycznych w różnego rodzaju dolegliwościach zdrowotnych, także właściwościach czysto leczniczych. Zaprezentował kilka wyrobów miodopochodnych, które znajdują się na rynku, co jest właściwym, naturalnym produktem, a co wytworem wielkoprodukcyjnym, na szeroką skalę finansowym i co to ma wspólnego  z prawdziwym wytworem natury. Leśniczy Waldemar Blaźniak w sposób wyjątkowy potrafi przekazać wiele tajników - ciekawostek lasu, żywej przyrody. Przy każdym spotkaniu z OTG prezentuje nowe dziedziny z życia przyrody, zwłaszcza tej, będącej tak blisko nas – na wyciągnięcie przysłowiowej ręki.  Potrafi przy tym o tej przyrodzie bardzo ciekawie opowiadać, zainteresować tematem. Nic więc dziwnego, że uczestnicy spotkania umówili się już na kolejną prelekcję połączoną z grillowaniem już za rok. Prelegent zaprezentował również bardzo ciekawy film poświecony zagrożeniom dla pszczół, jakie niesie współczesność
– pęd do szybkich zysków w uprawach rolnych, stosowanie pestycydów i innych środków szkodliwych dla pszczół. Te wielkie zagrożenia mogą spowodować wyginięcie tego gatunku owadów. Sprawa ta poruszana jest ciągle na różnych forach i agendach, by zapobiec dewastacji już i tak uszkodzonego w bardzo poważny sposób naturalnej bazy hodowli pszczół. Polska w tej tradycyjności hodowli – mimo zagrożeń – wypada całkiem nieźle – stwierdził prelegent.
Spotkanie członków i sympatyków OTG przy grillu było wyjątkowe, bowiem  już po raz trzeci swoje podwoje otworzyła "nasza spiżarnia", w której uczestnicy spotkania prezentowali przetwory owocowo-warzywne własnej roboty. Była degustacja sałatek Doroty Radziszewskiej i Krystyny Przybylskiej. Swoje wyjątkowo  smaczne wypieki zaprezentowały: Grażyna Karolak – placek ze śliwką, Joanna Kieremkampt – ciasteczka i Dorota Radziszewska - znakomitą roladę. Zachwytu z wypieków i przetworów nie było końca, nastąpiła wymiana przepisów, a samo grillowanie zakończyło się w późnych godzinach wieczornych. Następne…, już za rok!
 
1 sierpnia – udział członków OTG w obchodach 73. rocznicy  wybuchu Powstania Warszawskiego – Stary Cmentarz przy ul. Wrocławskiej
W 73. rocznicę Powstania Warszawskiego na Starym Cmentarzu przy grobie Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Wincentego Broniwoja-Orlińskiego spotkali się przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, organizacji społecznych oraz mieszkańcy miasta. Wśród nich członkowie i sympatycy Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. O godzinie 17.00 (Godzinie „W”) zawyły syreny, po czym nastąpiło przywitanie uczestników uroczystości. W tym wyjątkowym dniu wspominano pochodzących z Ostrowa Wielkopolskiego uczestników Powstania Warszawskiego, z których wielu zapłaciło cenę najwyższą – stracili w Powstaniu swoje życie .
- Nasze myśli i uczucia kierujemy dziś pod adresem wszystkich rodaków, którzy 73 lata temu w okupowanej Warszawie stanęli do nierównej walki z hitlerowskim Niemcami - mówiła podczas spotkania prezydent Beata Klimek.
Krótki rys Powstania Warszawskiego przedstawił dyrektor Gimnazjum nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich, Andrzej Knopiński. Postaci ostrowian uczestniczących w Powstaniu Warszawskim przypomniał Marian Franciszek Nowak, prezes Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Z pewnością jedną z ważniejszych dla Ostrowa Wielkopolskiego postaci biorących udział w Powstaniu Warszawskim jest Wincenty Broniwój Orliński.
- W sercach Ostrowian - Wincenty Julian Broniwój Orliński - pozostanie na zawsze jako wyjątkowy i życzliwy człowiek, oddany całym sercem Kościołowi, Ojczyźnie, kulturze. Takim go zapamiętamy - wspomniał tę postać Andrzej Leraczyk, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki UM.
O Wincentym Julianie Broniwój Orlińskim (jako patriocie, żołnierzu, ambasadorze i prawniku) mówił także mec. Cezary Nowakowski.
Jakże też symboliczne jest, że Mecenas Orliński został pochowany na Starym Cmentarzu obok ks. Augustyna Szamarzewskiego, tego który w XIX wieku prowadził i wygrał najdłuższą wojnę nowoczesnej Europy. Na płycie nagrobnej wyryte są ważne w życiu Orlińskiego trzy symbole: znak Maryjny, krzyż Virtuti Militari, kotwica Polski Walczącej oraz znamienite słowa: Deo  et  Patriae - Zawsze Bóg i Ojczyzna…
Modlitwę wygłosił proboszcz parafii konkatedralnej ks. kanonik Krzysztof Nojman. Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze na grobie W. J. Broniwoja-Orlińskiego. Wykonano także pamiątkową wspólną fotografię.
 
24 czerwca – udział delegacji OTG w obchodach 25-lecia Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego (ŚTG) - Wrocław.
Śląskie Towarzystwo Genealogiczne we Wrocławiu zostało założone w 1992 roku jako jedno z pierwszych takich stowarzyszeń w Polsce. 24 czerwca 2017 roku do Centrum Historii Zajezdnia przy ulicy Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu zjechało wielu genealogów z całej Polski. Wśród nich delegacja OTG w składzie: Zbigniew Marcinkowski (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Jan i Sebastian Przybylscy (sekretarz i członek OTG).Oprócz części oficjalnej, jednym z punktów programu była konferencja popularnonaukowa „Genealogia wrocławskich rodzin jako źródło badań nad biografią miasta”. Głos zabrali przedstawiciele środowisk naukowych, archiwalnych i bibliotecznych. W ramach obchodów była możliwość zwiedzenia z przewodnikiem multimedialnej wystawy „Wrocław 1945-2016”, będącej główną częścią ekspozycji Centrum Historii Zajezdnia.Na okoliczność jubileuszu gospodarze przygotowali także własną wystawę, obrazującą 25-lecie działalności ŚTG. Jej część planszowa była dostępna w pomieszczeniach Zajezdni, natomiast część dokumentalna — w Archiwum Państwowym we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej. W Zajezdni uczestnicy spotkania zjedli obiad, w barze wystylizowanym na lata PRL, jednak o zupełnie współczesnej jakości. Przed Zajezdnią wykonano zbiorową fotografię pamiątkową, Po Zajezdni uczestnicy spotkania zwiedzali Muzeum Sztuki Cmentarnej (Stary Cmentarz Żydowski) przy ul. Ślężnej 37/39. Zakończeniem sobotniego dnia była przyjacielska kolacja i genealogiczne rozmowy po świt w sali hostelu Vanilla przy ulicy Traugutta 35. W niedzielę chętni mogli wziąć udział w zwiedzaniu miasta.

22 czerwca – promocja książki „DUMA. Powstanie Wielkopolskie – Odolanów – Ostrów – Poznań” Wojciecha Namysła – Mała Scena OCK.
Tuż przed rozpoczęciem wakacji Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne zorganizowałospotkanie z Wojciechem Namysłem  – autorem książki „DUMA. Powstanie Wielkopolskie”. Prezes OTG Marian Franciszek Nowak przedstawiając Gościa spotkania – autora książki - podkreślił,  że z urodzenia jest on Odolanowianinem, który od 1954 roku mieszka w Warszawie. Dla zainteresowanych – urodził się w Odolanowie w 1946 roku przy ul. Krotoszyńskiej 4, jako syn mistrza piekarskiego. Po śmierci Ojca i ponownym zamążpójściu matki za Albina Śmieińskiego - Powstańca Wielkopolskiego - wraz z rodziną i ojczymem przeniósł  się do Warszawy. O sobie mówi: Warszawiak Wielkopolanin. Wydał tomik poetycki, zatytułowany: „Portret pamięciowy”, w którym prezentuje „poezję wciągającą, ożywczą, nierzadko pobudzająca do myślenia, często też zaskakującą” – jak pisze o nim Marcin Dąbrowski.  Tematyka wierszy jest różnorodna, ale na plan pierwszy wysuwają się dwa motywy: miłość do kobiety i oddanie Ojczyźnie, czasem też niezgoda na tę „coraz bardziej otaczającą nas rzeczywistość”. Ta miłość do Ojczyzny - tej Dużej, i tej Małej, zwanej Wielkopolską – ma swoje przełożenie w książce pod tytułem: „Duma. Powstanie Wielkopolskie”. Spotkanie zgromadziło wielu członków i sympatyków OTG, wśród nich – Ostrowian pochodzących z Odolanowa, rodzinę i przyjaciół Autora. W prezencie uczestnicy spotkania otrzymali od autora książki tomik poezji „Portret pamięciowy”. Autor podczas spotkania promocyjnego opowiadał trochę o sobie, o otaczającej nas rzeczywistości, co go drażni, co smuci, a co go buduje. Opowiadał o zbieraniu materiałów i przygotowaniach do wydania książki. Poruszył też wątek wsparcia OTG w tych przedsięwzięciach – przymiarkach wydawniczych, jednak ostatecznie postanowił być dla siebie „Sterem – żeglarzem – okrętem”. Należy podkreślić, że książka została wydana pod honorowym patronatem burmistrza Gminy i Miasta Odolanów – Mariana Janickiego. Jak  powiedział prezes OTG
- Spotkaniem tym otworzyliśmy w Ostrowie Wielkopolskim obchody 100-lecia Powstania Wielkopolskiego, gdyż książka dotyczy bezpośrednio miast: Odolanowa, Ostrowa i Poznania. I mimo, że nie jest książką sensu stricte naukową, to jednak przytaczane są tu obszerne fragmenty znanych publikacji dotyczących Powstania Wielkopolskiego. Nie zamyka się też w kwestii samego Powstania Wielkopolskiego, ale sięga historycznie głębiej w losy Polski, w historię Wielkopolski. Piękna, wyjątkowa szata graficzna, i staranność edytorska są wielkim atutem książki i warto ja mieć w swoich zbiorach bibliotecznych  -
Na koniec Autor wpisywał dedykacje uczestnikom spotkania. Kolejna książka dotycząca Powstania Wielkopolskiego jest już w przygotowaniu przez autora, o czym poinformował Gość spotkania promocyjnego. Ukaże się w 2018 roku.
 
14 czerwca – Gala z okazji Dnia Animatora i Pracownika Kultury – Forum Synagoga
Przedstawiciele OTG uczestniczyli w uroczystości wręczenia dorocznych Nagród Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z okazji Dnia Animatora i Pracownika Kultury. Gala wręczenia nagród odbyła się w Forum Synagoga. Podczas tej podniosłej uroczystości wyróżniono tytułem Osobowość Ostrowskiej Kultury prezesa OTG Mariana Franciszka Nowaka, a książka OTG „Święty Jan Paweł II bliżej nas…” pod jego redakcją otrzymała tytuł DZIEŁO ROKU.
Należy podkreślić, że artykuły do tej publikacji nazwanej „pomnikowym dziełem ostrowian” napisali: dr Piotr Wiertelak, ks. prałat Alfred Mąka, Marian Franciszek Nowak,  Jan i Sebastian Przybylscy, Magdalena Niedziela, Renata Kania-Weiss, bp Stanisław Napierała, Ewa Kotowska-Rasiak, Grażyna Karolak, Justyna Baraniak, dr Małgorzata Juda-Mieloch, Anna Bielawna-Piec, Ryszard Boślak, dr Józef Pietrzak, Karolina Winiecka, Sylwia Szubert (wg kolejności artykułów). Przedmowę do książki napisał Metropolita Krakowski ks. kardynał Stanisław Dziwisz, a słowo wstępne – Ordynariusz Diecezji Kaliskiej biskup Edward Janiak. Profesjonalne przygotowanie publikacji do druku (korektę oraz redakcję językową, opracowanie typograficzne i skład komputerowy książki)wykonali Małgorzata i Tomasz Mielochowie. Wydanie publikacji finansowo wsparło Miasto Ostrów Wielkopolski oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, a także dwie firmy prywatne. Książkę otrzymali m.in.: Jego Świątobliwość - Papież Franciszek, J. E. Prymas Polski Arcybiskup Wojciech Polak i J. E. Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz. O w/w wyróżnieniach można przeczytać na: http://umostrow.pl/aktualnosci/ludzie-ostrowskiej-kultury-uhonorowani.html i http://www.ostrow24.tv/news/96383-ludzie-ostrowskiej-kultury-uhonorowani.html#.


7 czerwca –udział członków OTG w upamiętnieniu żołnierza WP, ZWZ-AK ppłk. Jana Kamińskiego. Promocja książki OTG „Podpułkownik Jan Kamiński – życie i działalność” – autorstwa Adama Stasika – Rondo ppłk. J. Kamińskiego, Aula I LO.
Dokładnie w 73. rocznicę śmierci podpułkownika Jana Kamińskiego w gestapowskim więzieniu w Żabikowie k/Poznania w środę, 7 czerwca 2017 roku w Ostrowie Wielkopolskim odsłonięto tablicę poświęconą temu niezwykłemu i wielce zasłużonemu mieszkańcowi miasta. Zorganizowano dwie spójne ze sobą uroczystości: o godz. 12.00 – odsłonięcie pamiątkowej tablicy przy rondzie im. ppłk. J. Kamińskiego (skrzyżowanie ulic Partyzanckiej, Wolności i L. Zamenhofa) i o godz. 13.00 – promocja książki wydanej w ramach „Biblioteki OTG” - „Podpułkownik Jan Kamiński – życie i działalność” - autorstwa Adama Stasika.Podpułkownik Jan Kamiński walczył w najtrudniejszym okresie wojny. Brał na siebie ogromny ciężar odpowiedzialności w organizowaniu i kierowaniu działalnością konspiracyjną, rozpoczętą już w 1939 roku, gdy było wiadomo, że losy Kampanii Wrześniowej są przesądzone. Kładł podwaliny pod lokalną i regionalną aktywność, kolejno: Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Podpułkownik Jan Kamiński za swoją niepodległościową działalność poniósł największą cenę. Oddał życie, będąc do końca wierny swoim zasadom, przekonaniom i wartościom. Zginął dokładnie 73 lata temu.Historię i życie podpułkownika Jana Kamińskiego przedstawił historyk prof. dr hab. Jerzy Pietrzak. Gospodarzem uroczystości był samorząd Ostrowa Wielkopolskiego.
- Spotkaliśmy się tu dzisiaj, aby uczcić i upamiętnić wybitnego mieszkańca naszego miasta, Bohatera II wojny światowej. Człowieka: nietuzinkowego, odważnego, niezłomnego, a jednocześnie wielkiego zawierzenia. Tego, który bez reszty oddał się naszej Ojczyźnie i walce o jej niepodległość. Człowieka mądrego, o niezwykłym życiorysie i wielkich zasługach w dążeniach do wolności i suwerenności Polaków – mówiła prezydent Beata Klimek.
Prezydent Miasta w swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim inicjatorom i współorganizatorom tego przedsięwzięcia: profesorowi Jerzemu Pietrzakowi, Bogdanowi Gibasiewiczowi i Jerzemu Sówce oraz Marianowi Franciszkowi Nowakowi z Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Podziękowała także za inicjatywę wydania książki autorstwa Adama Stasika o życiu i działalności podpułkownika Jana Kamińskiego, której wydanie zostało wsparte środkami m.in. z budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
- Chcę wierzyć, że dzięki tej inicjatywie pamięć o podpułkowniku Janie Kamińskim będzie jeszcze bardziej żywa i obecna w naszej świadomości. Cieszę się, że jako władze samorządowe mogliśmy włączyć się organizacyjnie i finansowo w kultywowanie i propagowanie pamięci o tak wielce zasłużonym człowieku, jakim był podpułkownik Jan Kamiński mówiła prezydent.
Podpułkownik Jan Kamiński był do końca wierny Polsce, Wielkopolsce i rodzinnemu Ostrowowi Wielkopolskiemu.
Uroczystego odsłonięcia tablicy pamięci dokonali: prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, syn podpułkownika Jana Kamińskiego – Andrzej Kamiński, Bogdan Gibasiewicz i Jerzy Sówka. Tablicę pamiątkową poświęcił Honorowy Obywatel Miasta ks. infułat Tadeusz Szmyt.   
Podczas uroczystości swojego wzruszenia nie krył także syn podpułkownika Jana Kamińskiego – Andrzej Kamiński, który w imieniu swoim i najbliższych podziękował wszystkim za tak cenną inicjatywę i upamiętnienie Jego ojca.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele organizacji społecznych i kombatanckich, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, a także syn podpułkownika Jana Kamińskiego – Andrzej Kamiński wraz z rodziną, wiceprezes Powiatowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Poznańskiego kapitan Maria Krzyżańska, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej Henryk Józefowski, starosta ostrowski Paweł Rajski, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk, radny miejski Zygmunt Malik, Honorowy Obywatel Miasta ks. infułat Tadeusz Szmyt, były Dowódca Garnizonu i Komendant 9 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Czołgowych w Ostrowie Wielkopolskim pułkownik dyplomowany Zbigniew Wośko, zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu major Przemysław Bojarczuk, prezes Koła nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Ostrowie Wielkopolskim z Pocztem Sztandarowym Związku chorąży Antoni Łukomski oraz Delegacja Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego na czele z prezesem Marianem Franciszkiem Nowakiem. Posła na Sejm RP Tomasza Ławniczaka reprezentował asystent Jerzy Pluciński, a senatora na Sejm RP Łukasza Mikołajczyka reprezentował dyrektor biura Dawid Korzeniewski (Za:umostrow.pl/news/ku-czci-podpulkownika-jana-kaminskiego.html).
Po zakończeniu uroczystości przy rondzie - w murach I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się promocja książki Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego pt. „Podpułkownik Jan Kamiński – życie i działalność” - autorstwa Adama Stasika.
Jan Kamiński pochodził ze znanej i zasłużonej ostrowskiej rodziny Kamińskich. Był oficerem Wojska Polskiego okresu międzywojennego, który po agresji hitlerowskiej na Polskę podjął z bronią w ręku wyzwanie bezpośredniej walki z wrogiem, a po kapitulacji wojsk polskich nie złożył jej – walczył dalej w strukturach Podziemnego Państwa Polskiego i jego zbrojnego ramienia – Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Zebranych w auli I LO przywitał dyrektor dr Marek Lewicki. Podkreślił on fakt, że ppłk Jan Kamiński uczęszczał do tutejszego Królewskiego Gimnazjum Męskiego, którego tradycje kontynuuje I LO w Ostrowie Wielkopolskim. Prezes OTG Marian F. Nowak zwrócił uwagę na to, że postać Jana Kamińskiego zasługuje na szczególne miejsce w panteonie zasłużonych dla naszego miasta, bo miasto jest silne siłą swoich mieszkańców i pamięcią o nich – gdziekolwiek są, także żyjących w przeszłości. Pamięć o nich jest naszym podstawowym obowiązkiem, ona bowiem kształtuje naszą przyszłość, kształtuje przyszłość i tożsamość kolejnych pokoleń.Marian F. Nowak przedstawił zebranym krótki biogram autora publikacji - Adama Stasika, któremu przekazał następnie głos. Autor publikacji mówił o jego związkach z rodziną ppłk. Jana Kamińskiego, o zbieraniu materiałów do pracy magisterskiej 20 lat wcześniej, poświęconej właśnie Janowi Kamińskiemu. Głos zabrała także wiceprezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Pani Ewa Matecka, która podziękowała za tę publikacje autorowi i wydawcy – Ostrowskiemu Towarzystwu Genealogicznemu. Po oficjalnych wystąpieniach, przy kawie, rozmawiano z rodziną o bohaterze książki. Dużym życzeniem zebranych było to, by powstała publikacja ocałejpatriotycznej rodziną Kamińskich z Ostrowa Wielkopolskiego. Może to się kiedyś uda zrealizować – zapewnił pan Adam Stasik. Książka została pięknie wydana – 208 stron, w twardej oprawie. Przygotowania jej do druku podjęli się z dobrym skutkiem Państwo Małgorzata i Tomasz Mielochowie.  

4 czerwca   Uroczystości zorganizowane przez OTG związane ze 100-leciem utworzenia Armii Polskiej we Francji
Dokładnie 100 lat temu  4 czerwca 2017 roku - z inicjatywy Romana Dmowskiego oraz kierowanego przez niego Komitetu Narodowego Polskiego - prezydent Republiki Francuskiej Raimond Poincaré wydał dekret, którego art. 1 tworzył we Francji na czas wojny samodzielną armję polską, postawioną pod rozkazy naczelnego dowództwa francuskiego i walczącą pod polskim sztandarem. Na podstawie tego aktu prawnego sformowano na francuskiej ziemi Armię Polską, od października 1918 roku dowodzoną przez gen. Józefa Hallera. Ze względu na kolor błękitny mundurów noszonych przez jej żołnierzy nazywano ją „Błękitną Armią”. W kwietniu 1919 roku liczyła ona ok. 80 tysięcy dobrze wyszkolonych i wyposażonych żołnierzy, którzy po powrocie do Polski odegrali znaczącą rolę w zbrojnym wykuwaniu granic Odrodzonej Rzeczypospolitej, biorąc m. in. udział w walkach z Ukraińcami o Małopolskę Wschodnią w 1919 roku, w zajmowaniu Pomorza oraz w decydującym starciu z bolszewikami w roku 1920. Znaczenia Armii gen. Hallera dla odbudowania państwa polskiego nie sposób więc przecenić. Ta, w szczytowym okresie stutysięczna formacja zbrojna, stanowiła poważne wzmocnienie potencjału militarnego, którym dysponowało odradzające się i walczące o granice państwo polskie. Dlatego przypadająca 4 czerwca 2017 roku 100. rocznica jej utworzenia była doskonałą okazją do wspomnienia dziejów tej formacji, jak również losów jej żołnierzy w błękitnych mundurach – także pochodzących z Ziemi Ostrowskiej. Z tej okazji Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne – skupiające w swoich szeregach wielu potomków hallerczyków – postanowiło w wyjątkowy sposób uczcić tę podniosłą rocznicę. Należy podkreślić, że już w lipcu 2007 roku OTG zorganizowało w Sali Historycznej Cechu Rzemiosł Różnych wystawę „Hallerczycy Ziemi Ostrowskiej”. W tym też roku ukazał się w drugim numerze „Rocznika OTG” obszerny (ok. 80 stron) artykuł autorstwa Macieja Kowalczyka, Tomasza Ławniczaka i Mariana F. Nowaka, zatytułowany Hallerowskie genealogie. W kwietniu 2009 roku OTG zorganizowało uroczystości 90-lecia  przejazdu przez Ostrów Armii Gen. Hallera, fundując z potomkami hallerczyków pamiątkowa tablicę na ścianie budynku dworca PKP.  Wydało też pocztówki na w/w okoliczność. Dbając o tożsamość historyczną i kulturową Ostrowa Wielkopolskiego i jego mieszkańców, OTG wystosowało w przeddzień tej podniosłej rocznicy Apel do mieszkańców ul. gen. Józefa Hallera, załączając specjalną ulotkę z historią powstania Armii Polskiej we Francji i życiorysem gen. Józefa Hallera, zapraszając mieszkańców do udziału w obchodach tego jubileuszu, poprzez udekorowanie tego dnia flagami narodowymi ulicy/posesji i udział w organizowanych przez OTG w następujących przedsięwzięciach:
 - w godz. 8.00 – 9.15. – złożenie wiązanek kwiatów w miejscach pamięci hallerczyków ziemi ostrowskiej (pomnik - cmentarz przy ul. Limanowskiego, tablica pamiątkowa – dworzec PKP, grób kpt. Walentego Górskiego – stary cmentarz przy pl. Bankowym);
- godz. 9.30 – Msza Św. z intencji OTG w 100-lecie powstania „Błękitnej Armii” – za hallerczyków Ziemi Ostrowskiej;
-  po Mszy św. spotkanie przy kawie – Rynek.
  Mszy Świętej - poświęconej Hallerczykom Ziemi Ostrowskiej - przewodniczył proboszcz parafii konkatedralnej ks. kanonik Krzysztof Nojman. Uroczystości zakończyły się tradycyjnym spotkaniem przy kawie członków i sympatyków OTG na ostrowskim Rynku.
 
3 czerwca – udział delegacji i członków OTG w uroczystościach 25-lecia Diecezji Kaliskiej - Kalisz
Kulminacyjne obchody jubileuszowe 25-lecia istnienia diecezji kaliskiej i 20. rocznicy wizyty papieża Jana Pawła II w Kaliszu rozpoczęły się przy sanktuarium św. Józefa  o godz. 11.00 koncertem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Centralnym punktem uroczystości była Msza Święta dziękczynna pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza, biskupa seniora archidiecezji krakowskiej. Diecezja kaliska została ustanowiona 25 marca 1992 roku przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”. Stolicą diecezji jest Kalisz, a patronuje jej św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, Opiekun Zbawiciela. Jubileuszową Eucharystię koncelebrowało 17 biskupów i kilkuset kapłanów. W tej podniosłej uroczystości (przy pięknej również pogodzie) wzięła udział delegacja OTG w składzie: Marian F. Nowak, Grażyna Karolak i Jan Przybylski. Delegacja uczestniczyła  w obiedzie wydanym na tę okoliczność w kaliskim seminarium oraz spotkaniu z kard. Stanisławem Dziwiszem. Podczas spotkania wręczono osobistemu sekretarzowi Jana Pawła II, byłemu metropolicie krakowskiemu ks. kardynałowi seniorowi Stanisławowi Dziwiszowi książkę „Święty Jan Paweł II bliżej nas…” – wydaną przez Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne. J.E. Ksiądz Kardynał podziękował za pamięć o Wielkim Polaku i dokonał pamiątkowego wpisu do książki z życzeniami dla członków i sympatyków OTG, która znalazła swoje miejsce w Bibliotece prowadzonej przez Państwo Barbarę i Zbigniewa Marcinkowskich. Zaproszeni na uroczystości biskupi otrzymali również jako upominek w/w książkę. 

27 maja  –Wycieczka „Szlakiem drewnianych kościółków”.
W wyjątkowo ciepłą sobotę 27 maja b. r. członkowie i sympatycy OTG już po raz dziesiąty wybrali się na wycieczkę "Szlakiem drewnianych kościółków". Organizatorką tego przedsięwzięcia była Grażyna Karolak – członek OTG - pomysłodawczyni tego projektu. Uczestnicy tej jubileuszowej wycieczki zwiedzili tym razem XVII-wieczny kościółek pw. św. Macieja w Trzebicku, kościół pw. Oczyszczenia NMP Gromnicznej w m. Stary Gród (Starygród) z tego samego okresu i XVIII-wieczny kościół pw. św. Rozalii w Serafinowie. W drodze powrotnej zatrzymali się w Krotoszynie. Zauroczeni pięknie odrestaurowanym rynkiem krotoszyńskim, odwiedzili ponadto Muzeum im. Hieronima Ławniczaka. Podziwiano w nim bogate zbiory ilustrujące historię miasta i kulturę ludową regionu krotoszyńskiego. Muzeum znajduje się w budynku poklasztornym, w którym wcześniej przeprowadzono gruntowny remont, przywracając jego zabytkowym wnętrzom, pierwotny charakter.
Na zakończenie wycieczki spożyto obiad w jednej z krotoszyńskich restauracji i postanowiono, że za rok, znowu wszyscy chętnie wybiorą się na wycieczkę "Szlakiem drewnianych kościółków".
 
20 kwietnia  – Spotkanie z  Adamem Ćwiklakiem – członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Genealogii Genetycznej (ISOGG) –  Mała Scena OCK.
Temat spotkania: Czarownice Południowej Wielkopolski.
Do niecodziennego spotkania genealogów doszło w czwartek 20 kwietnia na Małej Scenie Ostrowskiego Centrum Kultury. Prelegentem, zorganizowanego przez Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne spotkania, był Adam Ćwiklak - członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Genealogii Genetycznej (ISOGG). To już trzecie spotkanie z tym prelegentem zorganizowane przez OTG. Wśród przybyłych gości byli nie tylko ostrowianie, lecz także członkowie Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego, na czele z jego prezesem, Andrzejem Grzegorkiem.
Pierwsze spotkanie z Adamem Ćwiklakiem odbyło się w kwietniu 2015 roku, a jego tematem była „Genealogia genetyczna jako nowoczesne źródło pozyskiwania danych genealogicznych”. Ten niezwykle interesujący i mało jeszcze znany temat przyciągnął licznych słuchaczy, wśród których znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Wrocławskiego, Archiwum Państwowego w Kaliszu oraz zaprzyjaźnionych Towarzystw Genealogicznych, Polskiego, Śląskiego i Kaliskiego, które specjalnie na tę okazję zorganizowało dla swoich członków wyjazdowe, kwietniowe spotkanie w Ostrowie Wielkopolskim. Prelegent przedstawił wówczas współczesne narzędzia genealogii genetycznej oraz możliwości ich wykorzystania, jak również efekty swoich badań, które zrobiły na słuchaczach ogromne wrażenie. W lutym 2016 roku, doszło do kolejnej prelekcji, której tematem była „Historia i genealogia rodziny Mertków - fakty i hipotezy”. Spotkanie zgromadziło wielu pasjonatów genealogii, regionalistów, ale przede wszystkim osoby spokrewnione z tą starą wielkopolską rodziną. W Ostrowie znajduje się bowiem największe w Polsce skupisko osób noszących to rzadkie nazwisko. Autor prezentacji przedstawił bardzo ciekawą hipotezę poświęconą historii rodziny Mertków, dając genealogom dobry przykład prowadzenia dalszych badań, w sytuacji, gdy wyczerpały się podstawowe źródła genealogiczne, jakimi są księgi metrykalne. Pan Adam Ćwiklak, z zawodu ekonomista, to niestrudzony pasjonat genealogii klasycznej i genetycznej, człowiek o bardzo szerokich zainteresowaniach, znawca tej problematyki od przysłowiowej „kuchni”, a przy tym wyjątkowo skromny. Potrafi zauroczyć tematyką genealogiczną nie tylko pasjonatów, ale i osoby postronne. Erudyta w pełnym tego słowa znaczeniu, przy tym nad wyraz pedantyczny, skrupulatnie przygotowujący się do wykładu, dbający o perfekcję w najmniejszym szczególe, czego mogliśmy doświadczyć podczas ostatniego spotkania poświęconego czarownicom. Tematyka czarów i czarownic doczekała się dość bogatej literatury naukowej i popularnonaukowej. Z tego powodu ogólne aspekty tej problematyki nie były celem prezentacji, a jej treść skupiła się na kilku procesach czarownic, które miały miejsce w okolicach Ostrowa. Można wśród nich wymienić proces w Kucharkach w 1613 r., we Wtórku w 1719 r. oraz w Doruchowie w 1775 r. Prelegent przedstawił każdy z wymienionych wyżej procesów w bardzo detaliczny sposób wplatając w swoją wypowiedź opisy zabytków zgromadzonych w dwóch, przygotowanych na potrzeby wykładu, gablotach. Książki, dokumenty apotropeiczne oraz artefakty związane z problematyką czarów i czarownic, z okresu od XVI do końca XVIII w. uczestnicy spotkania mogli podziwiać w oryginale. Wśród nich na szczególną uwagę zasługiwały: książka-talizman, która zgodnie z dawnymi wierzeniami dawała jej właścicielowi nieśmiertelność, manuskrypt chroniący przed czarami, czarownicami i ogniem, jak również jedyny chyba w Polsce, ręcznie rysowany na papierze, okaz krzyża morowego, tzw. karawaki, który, zgodnie z mentalnością ludzi z epoki polowań na czarownice, był prawdziwym „postrachem demonów”. „Fabuła” prezentowanych procesów toczyła się w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego, a słuchacze dowiedzieli się, że sabaty czarownic odbywały się między innymi na Łęgach Barycznych między Chynową a Sadowiem oraz na Niedźwiedzim Bagnie, w okolicy Lewkowa, Słaborowic i Szczur. „Bohaterami” procesów byli, między innymi, mieszkańcy miejscowości leżących w okolicach Ostrowa, wśród których wymienić można Wysocko Małe i Wielkie, Wtórek, Sobótkę, Kotłów. Duże wrażenie zrobiła na słuchaczach część wykładu poświęcona procesowi czarownic w Doruchowie, który jest jednym z najbardziej znanych, a jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych procesów o czary w Polsce. Prelegent w profesjonalny sposób przedstawił aktualny stan badań dotyczących tego ponurego wydarzenia, a wśród uczestników prelekcji znalazły się osoby, które porównały tę część wykładu do trzymającego w napięciu i zakończonego suspensem „thrillera”. Kolejnym bardzo interesującym tematem prelekcji były specyficzne przejawy zjawiska procesów o czary, takie jak maść czarownic oraz środki halucynogenne, które wchodziły w jej skład, jak również współczesne aspekty zjawiska czarów w Polsce i na świecie, które są ciągle jeszcze żywe i od czasu do czasu dają o sobie znać.
Na kolejne spotkanie z Adamem Ćwiklakiem Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne zaprasza za rok.

30 marca - Udział przedstawicieli OTG w wieczornicy poświęconej książce – SP nr 7 im. gen. J. Bema
W środowe popołudnie 30 marca br. przedstawiciele klas I – III SP nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim przybyli do szkoły, by wziąć udział w spotkaniu poświęconemu książce pt. „Co wiemy o książce?” To spotkanie było realizacją zadania wynikającego z projektu szkolnego „Książka skarbnicą wiedzy’. Oprócz dzieci, w uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Marian Franciszek Nowak – prezes Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, Grażyna Karolak – członek OTG oraz Anna Kubiak - szkolna bibliotekarka. Wieczorne spotkanie z książką rozpoczęło się od zadania pytania „Co dzieci wiedzą o książce?” A dzieci wiedziały dużo i w swych odpowiedziach  wymieniły wszystkie najważniejsze wartości płynące z obcowania z książką. Organizatorzy wieczornicy przygotowali zadania, które dzieci przy współudziale gości łatwo i sprawnie je rozwiązywały. Pierwsze zadanie polegało na ułożeniu z liter tytułów popularnych książek dla dzieci. Kolejne zadanie to odgadywanie gatunku książki po wysłuchaniu fragmentu czytanego  przez gości i nauczycielki. Dzieci bezbłędnie wyodrębniły książkę historyczną, kucharską, słownik ortograficzny i przewodnik. Aby odpocząć od zadań dzieci skupiły swą uwagę na opowiadaniu przez gości o swojej przygodzie z książką. Pan Marian F. Nowak opowiedział krótko o założeniu i działalności Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, o poszukiwaniach genealogicznych przodków oraz o wydawnictwach OTG, w tym o ostatniej książce „Święty Jan Paweł II bliżej nas…”. Książki zaprezentowane uczniom (m. in. „Rocznik OTG”) cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Pytano o cały proces przygotowania książki do druku i czas realizacji takiego projektu. Pani Grażyna Karolak pochwaliła się wydaniem książki kucharskiej zatytułowanej „Przepisy naszych przodków”, opartej na przepisach naszych prababć i babć. Ciekawie opowiadała o przygotowywanych przez siebie wystawach o różnej tematyce, a zrobiła ich kilka. Były wystawy telegramów ślubnych, ręcznych haftów i robótek, przedmiotów codziennego użytku sprzed wielu lat i inne, o których można wyczytać w „Rocznikach OTG” lub w wydanych na tę okoliczność folderach. Po wystąpieniu gości dzieci wykonywały kolejne zadania związane z książką np. odgadnięcie tytułu książki po skojarzeniach. Na zakończenie spotkania duża grupa dzieci utworzyła hasło przewodnie projektu „Książka skarbnicą wiedzy”, bo przecież książka jest niezastąpionym źródłem wiedzy oraz wspaniałym przyjacielem każdego z nas. Dwie dziewczynki Julka i Zosia podziękowały gościom za przybycie wręczając słodki upominek. Pan Marian F. Nowak przekazał na ręce pani Anny Kubiak do biblioteki szkolnej dwie książki: „Rocznik OTG” nr 11 i „Święty Jan Paweł II bliżej nas…” – książkę wydaną w ramach „Biblioteki OTG”. Dla dzieci zaś została przygotowana smaczna przekąska i soczki. Wieczornicę opracowały i przeprowadziły opiekunki Małego Samorządu Uczniowskiego: Dorota Lebda i Alicja Baranek.
 
 29 marca – Wręczenie grantów Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego – Forum Synagoga
W dniu 29 marca w ostrowskim Forum Synagoga rozpoczęto 13. edycję konkursu Stowarzyszenia "Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego". W tej edycji do rozdysponowania między organizacje pozarządowe z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminy Ostrów Wielkopolski oraz Gminy i Miasta Odolanów było 282 000 złotych plus nowy sponsor grantowy - Firma Mahle Behr, która zadeklarowała na ten cel w tym roku kwotę 15 000 zł. Pozwoli to na realizowanie 44 projektów na terenie Ostrowa i po 18 przedsięwzięć na terenie Odolanowa i gminy Ostrów Wielkopolski. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele gmin założycielskich stowarzyszenia - Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - Beata Klimek, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów – Marian Janicki, Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski - Piotr Kuroszczyk, którzy pogratulowali beneficjentom przyznanych dotacji 13. edycji Funduszu. Wręczono stosowne dokumenty – dyplomy grantowe. Ostrowskiemu Towarzystwu Genealogicznemu przyznano wsparcie Funduszu na 2 projekty: Wystawę „Mój dom rodzinny” i wydanie publikacji autorstwa Wacława Kieremkampta „Inwentarz akt miasta Ostrowa” – wydanej w ramach BIBLIOTEKI OTG.  Dyplomy grantowe odebrała z rąk prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beaty Klimek – Grażyna Karolak – kurator planowanej na wrzesień w/w wystawy. Galę wręczenia grantów uświetnił występ Pauli Pływaczyk i Mariusza Łęckiego.
 
21 marca – Promocja książki autorstwa Wacława Kieremkampta „Miasto Ostrów i dobra przygodzickie w aktach i dokumentach od XV do końca XVIII wieku” - Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego
We wtorek 21 marca członkowie i sympatycy Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego wzięli udział w promocji książki członka Stowarzyszenia Wacława Kieremkampta zatytułowanej: „Miasto Ostrów i dobra przygodzickie w aktach i dokumentach od XV do końca XVIII wieku”. To długo oczekiwana publikacja na ostrowskim rynku wydawniczym. Przypomnieć należy, że Wacław Kieremkampt to niestrudzony badacz dziejów Ostrowa i Przygodzic, to historyk z zamiłowania, genealog i regionalista z wielką pasją poszukiwawczą. Pierwszą publikację w/w autora, zatytułowaną „Inwentarz dóbr majętności ostrowskiej i przygodzickiej z przyległościami” wydało Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne w 2012 roku, a drugą - rok później - w 2013-tym, zatytułowaną: „Dobra majętności ostrowskiej i przygodzickiej w aktach i instrukcjach XVIII wieku”. W 2014 roku ukazała się kolejna publikacja „Żydzi w Ostrowie w dokumentach XVIII wieku”, wydana w ramach Studia Judaica Ostroviensia. Czwartą publikację (2016) wydała Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego, w ramach serii wydawniczej: „Materiały źródłowe do dziejów Ostrowa Wielkopolskiego”. Książka jest świetnie wydana (w twardej oprawie, papier kredowy) i zawiera wiele z dotychczas nie publikowanych materiałów archiwalnych, dotyczących historii miasta i regionu. Zbiory źródeł opracowane przez Wacława Kieremkampta są publikacjami, które ukazują nie tylko trud pracy poszukiwawczej, ale i są pracami wypełniającymi białe plamy w dorobku historiografii. Bogactwo materiałów historycznych , które do tego dorobku wniosły publikacje Wacława Kieremkampta, z pewnością spowodowały, że dzieje klucza Przygodzice, klucza i miasta Ostrów Wielkopolski (pomimo istnienia jego monografii), przestały być przysłowiowymi białymi plamami. Publikacja spotkała się z wyrazami uznania uczestników spotkania promocyjnego, wiele ciepłych słów do Autora skierował m.in. prof. Jerzy Pietrzak. Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne planuje na wczesną jesień b.r. wydanie kolejnej publikacji Wacława Kieremkampta, zatytułowanej: „Inwentarz akt miasta Ostrowa ”.
 
3 marca – Walne Zgromadzenie Członków  - Sala Tradycji Cechu Rzemiosł Różnych
Stało się już tradycją, że w I kwartale każdego roku odbywa się Walne Zgromadzenie Członków Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, którego zadaniem jest podsumowanie działań Stowarzyszenia w minionym roku oraz przedstawienie przez Zarząd propozycji przedsięwzięć na nowy rok kalendarzowy. Zebranie odbyło się  w sali historycznej Cechu Rzemiosł Różnych. Rozpoczęto je od uczczenia minutą ciszy zmarłych w 2016 roku członków OTG: Anny Nazarek, Lucyny Podolczak i Wiesławy Woźniak–Bargiel. W sprawozdaniu merytorycznym prezes Stowarzyszenia podkreślił szereg ważnych przedsięwzięć organizacyjnych, które zrealizowano z wielkim powodzeniem w minionym roku. Zaliczyć do nich należy m.in.: wydanie 11-go numeru „Rocznika OTG”,  i publikacji „Święty Jan Paweł II bliżej nas…”, zorganizowanie dwóch wystaw (Pamiątki Chrztu Świętego i I Komunii Świętej” i „Zawiadomienia, zaproszenia i telegramy ślubne), organizację warsztatów genealogicznych, wycieczek i spotkań. W swoim wystąpieniu - za wielką aktywność na rzecz OTG - wyróżnił Panie: Grażynę Karolak i skarbniczkę – Magdalenę Niedziela, które otrzymały z rąk prezesa  drobne upominki.   Sprawozdanie finansowe OTG przedstawiła skarbnik - Magdalena Niedziela a Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - Zbigniew Marcinkowski – jej przewodniczący. Walne Zgromadzenie Członków OTG udzieliło Zarządowi absolutorium za 2016 rok. Podczas zebrania wręczono Zaświadczenia czterem członkom Stowarzyszenia: Stanisławowi Łajsowi, Karolinie Szmyt, Zbigniewowi Rudowiczowi i Kazimierzowi Pietralczykowi. Zamierzenia OTG na 2017 rok przedstawił sekretarz Zarządu – Jan Przybylski. W drugiej części zebrania panowie przygotowali paniom Dzień Kobiet, wręczając piękne róże. Przygotowano również słodki  poczęstunek i specjalny upominek muzyczny, którym był występ fortepianowy Arkadiusza Boinskiego – z Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Na koniec Spotkania członek OTG pani Józefa Dolata opowiedziała o ubiegłorocznej podróży po USA - z ciekawą prezentacją fotograficzną.
 
21 lutego  – IX Gminny Konkurs o Powstaniu Wielkopolskim –  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łąkocinach.
We wtorek 21 lutego br. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łąkocinach, w 98. rocznicę zakończenia Powstania Wielkopolskiego, odbył się już IX Gminny Konkurs o Powstaniu Wielkopolskim, do którego przystąpiło dziewięć szkół z Gminy Ostrów Wielkopolski. Konkurs ten, to hołd powstańcom, którzy walczyli o Ojczyznę, o wolną Polskę. W szkole w Łąkocinach pamięć o Powstaniu Wielkopolskim jest wciąż żywa dzięki m.in. temu konkursowi. 16 uczniów klas IV-VI, reprezentujących 9 szkół podstawowych, swoim talentem i emocjami starało się przekazać słuchaczom zaangażowanie i zaszczepić poczucie szacunku dla nieugiętej postawy wielkopolskich bohaterów. Pełnych ekspresji recytacji wysłuchali zaproszeni goście; Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Pan Piotr Kuroszczyk, Zastępca Wójta Pan Antoni Hadryś, nauczyciele i uczniowie. Jury w składzie: Pani Grażyna Karolak -€przedstawicielka Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, Pan Dariusz Pryczak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich oraz Pan Zenon Janas - radny gminy również z uwagą i zadumą wsłuchiwali się w profesjonalnie przygotowane deklamacje. Decyzją komisji konkursowej I miejsce zajęła Agata Duczmal, uczennica Szkoły Podstawowej w Daniszynie. II miejsce zajęła Katarzyna Gądziak z Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Franklinowie, III miejsce- uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Topoli Małej. Przyznano także 2 wyróżnienia: Zuzannie Pacholczyk ze Szkoły Podstawowej w Gorzycach Wielkich, Agnieszce Kusicielek, uczennicy Szkoły Podstawowej w Daniszynie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe, czekolady i dyplomy, a laureaci także nagrody rzeczowe. Sponsorami nagród konkursowych po raz kolejny byli: Wójt Gminy, Dyrektor Publicznej Biblioteki w Gorzycach Wielkich oraz Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne.
 
3 lutego – Spotkanie z s. Anną jakubowską – świetlica Specjalnego Ośrodka  Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
W sali Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Sióstr Elżbietanek  przy ulicy Gimnazjalnej odbyła się prelekcja poświęcona kandydatce na ołtarze siostrze Marii Włodzimirze Wojtczak. Spotkanie zorganizowało Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne wspólnie z Parafią pw. św. Stanisława BM i Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim. W spotkaniu uczestniczyli członkowie i sympatycy Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Na wstępie, prezes OTG Marian F. Nowak po przywitaniu prelegentki  i gości spotkania nawiązał do błogosławionych, wywodzących się z regionu ostrowskiego. Prelegentka - s. Anna Jakubowska - od roku jest postulatorką procesu beatyfikacyjnego siostry Marii Włodzimiery Wojtczak, a na co dzień pracuje w Przedszkolu Sióstr Elżbietanek im. św. Jana Pawła II w Lesznie. W swoim wystąpieniu opowiedziała o życiu i kolejach losu siostry  Włodzimiry, która związana była z naszym miastem i powiatem ostrowskim. Podczas prezentacji multimedialnej można było obejrzeć pamiątkowe zdjęcia. Odczytano również fragmenty wspomnień osób, które miały  w swoim życiu styczność z siostrą Włodzimirą. Gościem szczególnym spotkania była siostrzenica kandydatki na ołtarze  Antonina Warda. Obecnie były również siostry, które mieszkają w ośrodku z siostrą przełożoną  Teresą Dorsz oraz proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa ks. kanonik  Krzysztof Nojman. Podczas spotkania można było nabyć książkę „Życie ofiarowane”, w której przedstawiono życiorys siostry Włodzimiry, świadectwa osób, które ją znały oraz bogaty materiał zdjęciowy – zarówno archiwalny, jak i współczesny, prezentujący obecny wygląd miejsc związanych z kandydatką na ołtarze, m.in. jej dom rodzinny, kościół,  w którym została ochrzczona i  budynek, w którym zmarła. „Dlaczego staramy się o to, by siostra Włodzimira została włączona w poczet świętych?  Nie ma w jej życiu nic nadzwyczajnego. Sama chciała być niezauważona, zapomniana i wzgardzona… a jednak są ludzie, którzy nie chcą zapomnieć! Którzy nie wzgardzili, a wręcz przeciwnie – zachwycili się jej życiem. Którzy chcą ją naśladować” – powiedziała siostra Anna Jakubowska. 
Czesława Wojtczak urodziła się 20 lutego 1909 roku we Franklinowie pod Ostrowem. Chrzest i Komunię Świętą przyjęła w kościele parafialnym w Lewkowie. Po odzyskaniu niepodległości rodzina przeniosła się do Ostrowa. Będąc uczennicą żeńskiego gimnazjum i liceum Czesława angażowała się w działalność społeczno – charytatywną. 18 sierpnia 1930 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety przy ulicy Łąkowej w Poznaniu. 27 lipca 1933 roku, wraz z habitem zakonnym, otrzymała imię Maria Włodzimira. W 1934 roku złożyła pierwszą profesję zakonną i rozpoczęła pracę wychowawczyni w ochronce dla dzieci z rodzin bezrobotnych w Poznaniu. Pracowała z wielkim poświęceniem, często pomagała także rodzinom swoich podopiecznych. Na czas wojny przełożeni wysłali ją do domu rodzinnego w Ostrowie.  Z powodu postępującej gruźlicy władze okupacyjne nakazały jej opuścić dom i zamieszkać w separatce, w przytułku dla starców przy ulicy Zdunowskiej (obecnie Partyzancka). Tam zmarła 20 lutego 1943 roku. Film ze spotkania można obejrzeć na stronie internetowej ostrowskiej konkatedry: http://konkatedra-ostrowwlkp.pl/2017/02/06/spotkanie-z-postulatorka-procesu-beatyfikacynego-s-wlodzimiry-wojtczak/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego