Rok 2016 - OTG

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności
 
 
 
 
 
 
 
 
 PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2016 ROKU

15 grudnia – Spotkanie opłatkowe – Max Cafe przy ul. Królowej Jadwigi
Jak co roku członkowie i sympatycy Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego uczestniczyli w Spotkaniu Opłatkowym, które tym razem odbyło się w czwartek 15 grudnia.  Max Cafe przy ul. Królowej Jadwigi - to tradycyjne miejsce ostatnich lat spotkań. Fragment Ewangelii wg Św. Łukasza – Narodzenie Jezusa -  odczytał lektor konkatedralny i długoletni członek Stowarzyszenia - Ryszard Bartoszek, który na spotkanie przybył z małżonką. Marian Franciszek Nowak – prezes OTG podkreślił na wstępie, że rok 2016 nie był z jednej strony zbyt przychylny dla OTG, zmarło bowiem troje członków Stowarzyszenia (Anna Nazarek, Lucyna Podolczak, Wiesława Woźniak–Bargiel), ale był dobry pod względem organizacyjnym. Udało się szereg przedsięwzięć zrealizować i to zarówno wydawniczych, jak również kulturalnych (m.in. 2 wystawy). Wymienić tu należy organizację wycieczek, spotkań, takich jak grillowanie w Antoninie (zasługa Pani Grażyny Karolak), ale to też warsztaty genealogiczne, prelekcje itp. W 2016 roku wstąpiło do OTG 4 osoby (Aleksander Szymański, Henryka Pogorzelska, Stefan Nazarek i Karolina Szmyt). Prezes podziękował wszystkim uczestnikom spotkania za 2016 rok i współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu szeregu wymienionych już po części przedsięwzięć organizacyjnych. Podkreślił, że wiele dobrego działo w 2016 roku w Stowarzyszeniu. Życzenia świąteczno - noworoczne członkom i sympatykom OTG złożył poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, który nie mogąc osobiście przybyć na nie ze względu na Posiedzenie Sejmu, przekazał je przez prezesa Stowarzyszenia. Piękne życzenia świąteczne przysłał również z Gdańska Honorowy Członek OTG Kazimierz Piotr Radowicz. Po oficjalnym złożeniu życzeń, uczestnicy spotkania dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia indywidualne, śpiewano kolędy i pastorałki, m.in. „Dzisiaj w Betlejem”, „Wśród nocnej ciszy”, „Cicha noc”, czy też „Lulajże Jezuniu” – zgodnie z przygotowanym wcześniej przez OTG śpiewnikiem kolęd. By tradycji stało się zadość, uczestnicy spotkania otrzymali stosowne na tę okoliczność prezenty, przygotowane przez Grażynę Karolak – animatora kultury ostrowskiego Stowarzyszenia.
W drugiej części Spotkania prezes OTG Marian Franciszek Nowak zapoznał jego uczestników ze wstępnym Planem przedsięwzięć OTG na 2017 rok. Wśród ważniejszych zamierzeń ostrowskich genealogów wymienić należy planowaną wystawę OTG „Mój dom rodzinny” – kurator Grażyna Karolak. Jeżeli OTG otrzyma stosowne dotacje z Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego i Funduszu Grantowego zrealizuje w ramach BIBLIOTEKI OTG szereg przedsięwzięć wydawniczych, wśród nich - 12. numer „Rocznika OTG”.
 
29 listopada – Podsumowanie Funduszu Grantowego – Forum Synagoga
W dniu 29 listopada 2016 roku w ostrowskim Forum Synagoga zakończono i podsumowano 12. oraz rozpoczęto 13. edycję konkursu Stowarzyszenia "Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego". W kolejnej edycji do rozdysponowania między organizacje pozarządowe z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminy Ostrów Wielkopolski oraz Gminy i Miasta Odolanów są 282 000 złotych. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele gmin założycielskich stowarzyszenia - Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop, którzy pogratulowali beneficjentom 12. edycji oraz wręczyli pamiątkowe podziękowania. Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne otrzymało również takowe podziękowanie za realizacje dwóch wystaw. Odebrała je Grażyna Karolak – kurator wystaw. Pan Wojciech Gąsieniec, reprezentujący corocznego darczyńcę stowarzyszenia - Polski Koncern Naftowy ORLEN, przekazał na ręce Prezesa Stowarzyszenia, Pani Karoliny Krawczyk, czek na kwotę 150 tysięcy złotych. Szczególnym gościem gali był sportowiec Marcin Lewandowski, lekkoatleta, finalista w biegu na 800 metrów z Igrzysk Olimpijskich w Rio. Galę uświetnił także zespół "Niedograni" z III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Na zakończenie można było podziwiać wystawę przygotowaną przez beneficjentów 12. edycji, prezentującą zrealizowane projekty, oraz wymieniać się doświadczeniami przy wspólnej kawie. Prezentację OTG przygotowała Grażyna Karolak.
 
18 listopada – Msza Św. – Ostrowska Konkatedra
Tradycyjną Mszę świętą ostrowskich genealogów odprawił w dniu 18 listopada proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika ks. kanonik Krzysztof Nojman w asyście trzech księży. Była to już jedenasta Msza św. w której modlono się za przodków członków i sympatyków Stowarzyszenia. Liturgię słowa odczytał członek OTG Ryszard Bartoszek. W kazaniu ks. proboszcz w szczególny sposób podkreślił znaczenie zainteresowań genealogów swoimi przodkami i podejmowanymi działaniami na rzecz tożsamości kulturowej i chrześcijańskich wartości. Pogratulował też wydanej książki OTG „Święty Jan Paweł II bliżej nas…”.  Podczas modlitwy powszechnej, którą odczytała na wstępie Katarzyna Walkowiak -  członkowie i sympatycy OTG  tradycyjnie już  zapalali kolejno przy ołtarzu świeczki, upamiętniające ich zmarłych przodków. We Mszy Św. uczestniczyli przedstawiciele władz Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego. Po zakończeniu Mszy św.  wykonano przy ołtarzu głównym Konkatedry pamiątkowe zdjęcie.
 
8 listopada – Wystawa OTG z cyklu: Ocalić od zapomnienia” – Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej
We wtorek 8 listopada 2016 roku w Galerii PIK Ostrowskiego Centrum Kultury miał miejsce wernisaż wystawy OTG z cyklu „Ocalić od zapomnienia”, zatytułowanej: „Zawiadomienia, zaproszenia i telegramy ślubne”. Wystawę można było oglądać w Galerii Sztuki Współczesnej do końca listopada 2016 roku. To już 15. wystawa której organizatorem, lub współorganizatorem było Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne, a 10. z kolei pod kuratelą Grażyny Karolak – sekretarz OTG w latach 2008 – 2014. Wystawa została wkomponowana w obchody Święta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, stanowiąc jeden z jego elementów organizacyjnych, towarzyszących temu wydarzeniu. Zaprezentowano pamiątki wieku dojrzałego, skrzętnie chowane w kufrach i na strychu z dziada – pradziada. To niesamowite zbiory Ostrowian. Szczególnie ujęły stare telegramy pocztowe wielkości A4 składane w kopertę, opatrzone znaczkiem i tak przesyłane na adres domu weselnego. Były ciekawie, czasami zaskakująco ozdabiane, m.in. postaciami historycznymi (Mieszko, Kościuszko, Piłsudski), godłem Polski, a te późniejsze - kwiatami. Najstarsze pochodziły z 1907 roku (ze zbiorów Barbary Malkowskiej), nieco późniejsze ze zbiorów Romana Polerowicza z 1931 roku, Jacka Malkowskiego z 1949 roku, Renaty i Marka Weissów z 1946 roku, czy Grażyny Karolak z 1952 roku. Były też telegramy przesyłane telegraficznie, zaproszenia, zawiadomienia i życzenia ślubne. Nie zabrakło też ciekawych eksponatów z końca XX wieku. To niezwykła podróż w czasie, ale i kolejna lekcja historii i genealogii. Oprócz przygotowanych plansz wystawowych, został opracowany specjalny Folder wystawowy autorstwa Grażyny Karolak.  
 
22 października – Promocja książki „Święty Jan Paweł II bliżej nas…” w ramach VIII Wielkopolskiego Forum Samorządowego Inicjatyw Papieskich – Dom Katechetyczny im. Jana Pawła II przy parafii pw. Św. Antoniego
Członkowie i sympatycy Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego wzięli udział w VIII Wielkopolskim Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich - JAN PAWEŁ II WYCHOWANIE  KU WARTOŚCIOM.
Program Forum:
  • Powitanie – ks. prałat dr Witold Szala
  • Otwarcie Forum – Beata Klimek Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego
  • Idea i historia Forum – Karol Irmler Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „ Civitas Christiana” w Poznaniu
Referaty:
  • „Myśl pedagogiczna Prymasa Tysiąclecia fundamentem atrakcyjnej pedagogii Świętego Papieża Jana Pawła II” – prof. dr hab. Alina Rynio,  Katolicki Uniwersytet Lubelski.
  • „Wychowanie do miłosierdzia” -  ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dyskusja panelowa i prezentacje -  „Wychowanie bez porażek w praktyce”.
  •  Szkoła przyjazna rodzinie - rodzina przyjazna szkole  s. dyr. Dorota Grzywacz, Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim,
  • Jak wychowywać do miłosierdzia poprzez działalność wolontariatu szkolnego – Małgorzata Lucińska, I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego  w Ostrowie Wielkopolskim,
  • Akcja społeczna - Twoje Dziecko - Wielka Sprawa. – dr inż. Wojciech Góra, Duszpasterstwo Rodzin  Archidiecezji Poznańskiej,
  • Jak praktycznie realizować idee wychowawcze Jana Pawła  II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego? – dyr. Genowefa Wasiak - Liceum Ogólnokształcące im Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opalenicy, Katarzyna Dziamska - Publiczne Gimnazjum im Jana Pawła  II w Ostrowie Wielkopolskim, dyr. Jacek Maćkowiak – Gimnazjum Stowarzyszenia „RODZICE -DZIECIOM” im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie,
  • Św. Jan Paweł II bliżej nas… w świadomości lokalnej Polaków – Marian F. Nowak z Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego
 Uczestnikom Forum zaprezentowano publikację OTG „Święty Jan Paweł II bliżej nas…”.
 
21 października – Promocja książki wydanej w ramach „Biblioteki OTG”, zatytułowanej: „Święty Jan Paweł II bliżej nas…” – Dom Katolicki przy ostrowskiej konkatedrzeKsiążka o związkach św. Jana Pawła II z diecezją kaliską, w tym z Ostrowem Wielkopolskim i regionem, pod redakcją Mariana Franciszka Nowaka to nowa publikacja Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Pozycja jest bogato ilustrowana zdjęciami, wśród których są fotografie wykonane przez Grzegorza Gałązkę. Promocja książki odbyła się w Domu Katolickim przy ostrowskiej konkatedrze. Przed spotkaniem przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych oraz członkowie Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku św. Jana Pawła II. Po krótkiej modlitwie ks. kan. Krzysztof Nojman zachęcał do wgłębiania się w naukę Papieża Polaka.
Promocję uświetnił występ dzieci, nauczycieli i rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 9 z koncertem „Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty”.  
Publikację zaprezentował Marian Franciszek Nowak, który przypomniał, że w 2010 roku Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne wydało V tom „Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego”, w którym pierwszy rozdział zatytułowany: „Ostrowskie ścieżki Jana Pawła II” poświęcono osobie Ojca Świętego i jego związkom z Ostrowem Wielkopolskim i jego mieszkańcami.
- Niniejsza książka nie ma być w założeniu swoistym bezpośrednim przekazem słów i nauki Jana Pawła II, o którą zabiegał papież Polak, ale efekty podejmowanych i przedstawionych tu działań wskazują, że pamiętamy, że chcemy podążać śladami papieża, że chcemy nad wyraz o nim pamiętać. Dopóki pamiętamy - On żyje wśród nas. Oby to trwało całą wieczność, do której Jan Paweł II nieraz żartobliwie się odnosił – mówił redaktor publikacji.
Licząca 416 stron książka składa się z 4 rozdziałów, w których swoje artykuły zamieściło 17 autorów i współautorów tekstów. Przedmowę do książki napisał kard. Stanisław Dziwisz – metropolita krakowski, a słowo wstępne bp Edward Janiak – ordynariusz diecezji kaliskiej.
W rozdziale pierwszym zatytułowanym „Fenomen świętego” zawarty został artykuł autorstwa dr. Piotra Wiertelaka, zatytułowany: „W blasku świętości. Rzecz o niezwykłości Jana Pawła II”. Autor dokonuje w nim swoistego podsumowania fenomenu życia św. Jana Pawła II, począwszy od kolebki aż do roli przewodnika duchowego w świecie.
Rozdział drugi zatytułowany „Związki z Ostrowem” rozpoczynają ks. prał. Alfred Mąka, długoletni proboszcz parafii konkatedralnej i Marian Franciszek Nowak artykułem pt. „Metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła na ingresie maryjnym do archidiecezji poznańskiej w Ostrowie Wielkopolskim 7 listopada 1976 roku”. Autorzy podjęli się próby opisania rozpoczętej w 1976 roku od Ostrowa Wielkopolskiego peregrynacji kopii Obrazu Jasnogórskiego w archidiecezji poznańskiej z udziałem prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego i metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły, który przewodniczył uroczystej Mszy św. na placu przykościelnym, przy ówczesnej farze. Na szczególną uwagę zasługują zamieszczone w nim unikatowe zdjęcia z tej uroczystości wykonane przez Mariana Łakomego.
W tym rozdziale znalazł się także artykuł bp. Stanisława Napierały dotyczący wspomnień wizyty Jana Pawła II w Kaliszu w dniu 4 czerwca 1997 r.
Autorzy kolejnych artykułów piszą o spotkaniach ostrowian ze św. Janem Pawłem II, a także przypominają dni żałoby po śmierci papieża.
Rozdział trzeci zatytułowany „W hołdzie Ojcu Świętemu” poświęcony jest przedsięwzięciom artystycznym i kulturalnym dedykowanym św. Janowi Pawłowi II, kolekcjonerom pamiątek oraz miejscom pamięci papieża w Ostrowie Wielkopolskim.
W rozdziale czwartym pt. „W drodze do świętości” zamieszczono artykuły nt. beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II, peregrynacji relikwii świętego, inicjatywach podejmowanych w Roku św. Jana Pawła II. Ostatni artykuł poświęcony został Światowym Dniom Młodzieży w Krakowie.
Autorami artykułów są: Justyna Baraniak, Anna Bielawna-Piec, Ryszard Boślak, Małgorzata Juda-Mieloch, Renata Kania-Weiss, Grażyna Karolak, Ewa Kotowska-Rasiak, ks. prał. Alfred Mąka, bp Stanisław Napierała, Magdalena Niedziela, Marian Franciszek Nowak, Józef Pietrzak, Jan Przybylski, Sebastian Przybylski, Sylwia Szubert, Piotr Wiertelak, Karolina Winiecka.
Do wydania publikacji przyczynili się: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim i Wydawnictwo Republika Ostrowska oraz sponsorzy.
Obecny na spotkaniu ks. inf. Tadeusz Szmyt odniósł się do zdjęcia z okładki książki, na którym znajduje się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Wskazał, że dwa tygodnie po wizycie papieża do Polski w czerwcu 1979 r. uczestniczył wraz z kolegami kapłanami w audiencji na placu św. Piotra w Rzymie.
- Po zakończeniu audiencji papież objechał cały plac, a następnie podszedł do chorych i niepełnosprawnych. Później podszedł do nas, a byliśmy tuż przy barierce. Papież chwycił mnie za prawe ramię, popatrzył w niebo i powiedział do nas takie słowa: ,,Księża, jak następny raz przyjedziecie do Rzymu, to porwijcie papieża do Polski’’. Ojciec Święty powiedział to, bo dwa tygodnie wcześniej wrócił z pierwszej wizyty w Polsce. Widać było w tym spojrzeniu w niebo taką nostalgię za Polską. Ta chwila utkwiła mi w pamięci na całe życie – wspominał ks. Szmyt.
Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI z 21 października 2016

7 października – Promocja 11. numeru „Rocznika OTG” – n klub – sztuka i edukacja
 Wyczekiwana promocja kolejnego numeru „Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego” odbyła się w n klubie sztuka i edukacja przy ul. Królowej Jadwigi 10. Na promocję przybyło bardzo wielu czytelników tego corocznego wydawnictwa. Uczestników tego wyjątkowego spotkania swoją obecnością zaszczycił poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, a także Andrzej Kamiński - syn ostrowskiego bohatera II wojny światowej, żołnierza AK ppłk. Jana Kamińskiego - który przybył z Poznania. Nie zabrakło też gości z Warszawy i okolic Ostrowa Wielkopolskiego, związanych z rodziną Wiewiór, przybyli przedstawiciele Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego, na czele z jego prezesem Andrzejem Grzegorkiem, a także potomkowie rodziny Mertków zamieszkali na terenie powiatu ostrowskiego. Przybyło wielu mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Spotkanie promocyjne poprowadził redaktor naczelny i prezes Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego Marian Franciszek Nowak. 11 numer „Rocznika OTG” składa się z pięciu rozdziałów. Zespół redakcyjny tego numeru tworzą: dr Józef Pietrzak (R-I), Jacek Malkowski (R-II), Jarosław Pustkowski(R-III), Grażyna Karolak(R-IV) i Marian F. Nowak (R-V). Oto krótki opis zawartości Rocznika:
 
Pierwszy rozdział redagowany przez dr. Józefa Pietrzaka, nauczyciela dyplomowanego I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim, zatytułowany „Z historii regionu”, składa się z pięciu artykułów i poświęcony jest przede wszystkim ważnym postaciom związanym z Ostrowem Wielkopolskim w aspekcie historycznym, ale nie tylko. Artykuł redaktora rozdziału „90. rocznica śmierci prymasa Polski, arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego, kardynała Edmunda Dalbora” – przybliża nam postać ostrowianina, zasłużonego w dziejach państwa polskiego w okresie po I wojnie światowej. Postaci tej poświęcony był wykład ks. biskupa Jana Kopca w lutym 2016 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim (z wprowadzeniem prof. Jerzego Pietrzaka o związkach prymasa z rodzinnym miastem),  oraz sesja naukowa zorganizowana w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, do których autor nawiązuje. W naszej „małej ojczyźnie” rok ubiegły 2015 był „Rokiem por. pilota Mirosława Fericia”. O Mirosławie Fericiu i obchodach 100. rocznicy urodzin ostrowskiego asa przestworzy pisze redaktor „Głosu Wielkopolskiego” i „Ziemi Kaliskiej Marek Weiss, w artykule zatytułowanym „Mirosław Ferić – ostrowski as przestworzy. Obchody 100. rocznicy urodzin” Kolejny artykuł autorstwa  dr. Józefa Pietrzaka wchodzi w cykl tematyczny „Ostrowscy bohaterowie II wojny światowej”  i poświęcony jest ppłk. Janowi Kamińskiemu, oficerowi Wojska Polskiego, działaczowi podziemnych struktur AK, który oddał swoje życie za Ojczyznę. Credo Jana Kamińskiego (z przysłanych do rodziny grypsów), mogłoby znaleźć się jako motto w podręcznikach do historii Polski. Z kolei Zofia Mieloch – emerytowana ostrowska nauczycielka, pedagog, harcmistrz - w artykule zatytułowanym „Pani nietutejsza”, przybliża nam losy ludzi z Kresów Wschodnich na przykładzie swojej rodziny, swojej matki, i towarzyszącą im tęsknotę za miejscem urodzenia i zamieszkania. Małgorzata Juda Mieloch od wielu lat wraz z mężem krzewią wartości chrześcijańskie wśród ostrowian nie tylko poprzez słowo, scenariusze słowno – muzyczne, czy też wydawnictwa katolickie. Związani z parafią pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika jako jej parafianie, starają się przybliżyć skryte gdzieś dla oka tajniki zabytków ostrowskiej konkatedry, opisując je, czy też prezentując na pocztówce, by ocalić je od zapomnienia. Artykuł zatytułowany:  „Niemi świadkowie – zabytki ostrowskiej konkatedry. Historia pewnej czułości” to również sentymentalna podróż do korzeni - miejsca urodzenia autorki i pewna za nim tęsknota, ale i próba odnalezienia się w nowym miejscu, w nowej rzeczywistości.
Rozdział drugi - redagowany przez znanego badacza dziejów ziemiaństwa południowej Wielkopolski, autora książki i wielu artykułów o tej problematyce  – Jacka Malkowskiego – zachwyca bogactwem tematyki genealogicznej, jej różnorodnością i wyjątkowym piórem opisowym. To trzon rocznika, składający się z aż siedmiu artykułów, zajmując swoją objętością połowę jego zawartości. To wyjątkowo bogaty w genealogie rodzinne rozdział i wyjątkowi jego autorzy.  Jarosław Biernaczyk – nauczyciel dyplomowany w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Reymonta, znawca problematyki żydowskiej i niemieckiej w Ostrowie na przestrzeni kilku wieków, przy tym, autor wielu publikacji książkowych i artykułów o tej tematyce – prezentuje pierwszy artykuł, zatytułowany: „Losy rodziny Spiro z Ostrowa. Przyczynek do dziejów społeczności żydowskiej Ostrowa Wielkopolskiego”.  Przedstawiając losy ostrowskiej rodziny żydowskiej Spiro, autor starał się  podkreślić ogromną wartość społeczności żydowskiej  dla Ostrowa, która dała miastu wartościowych jej obywateli, zapisanych na kartach nie tylko miejscowej historii. Przedstawiciele opisywanej rodziny pełnili wiele funkcji społecznych w mieście, kontynuowali tradycje kupieckie, byli kimś ważnym, zajmując w ówczesnych czasach dużą pozycję społeczną. Adam Ćwiklak – ekonomista, genealog, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Genealogii Genetycznej (ISOGG), autor kilku artykułów oraz prezentacji poświęconych genealogii oraz historii regionu ostrowskiego – prezentuje artykuł: „Historia i genealogia rodziny Mertków – fakty, hipotezy i zjawisko ubytku przodków”. Zdaniem autora artykułu, każdy genealog w swoich badaniach spotka się prędzej czy później z sytuacją, w której wyczerpują się źródła genealogiczne, a dalsza kwerenda nie jest możliwa. Staje on wtedy przed trudnym dylematem – zastanawia się czy zrezygnować ze swoich dociekań, czy też pójść drogą stawiania hipotez lub też wykorzystać narzędzia genealogii genetycznej. Autor prezentacji, który wśród swoich przodków ma również Mertków, skorzystał z każdej z tych możliwości. Interesujące efekty tych dociekań można znaleźć w niniejszym artykule. „Genealogia Szembeków herbu własnego” autorstwa Jacka Malkowskiego, to artykuł o zasłużonym rodzie w historii Polski, którego jedna z gałęzi rodowych sięga do Wysocka Wielkiego. W artykule tym dowiecie się Państwo o pochodzeniu rodu Szembeków, herbie, zawiłościach z przynależnością do stanu szlacheckiego i ważnych jego postaciach. Autor opisuje w nim gałęzie rodowe – starszą prymasowską, gałąź generalską i młodszą gałąź prymasowską. Artykuł dodatkowo wzbogacają 24 tablice genealogiczne. Jerzy Wojtczak z Nowych Skalmierzyc to miłośnik historii regionu i organizator wielu konferencji historycznych poświęconych historii miasta i ziemi skalmierzyckie. To też znany badacz dziejów rodu Niemojewskich ze Śliwnik. W swoim artykule „Niemojowscy  ze  Śliwnik  i  ich  sławni  przodkowie” prezentuje historię zasłużonego rodu Wielkopolski, jego koligacje rodzinne i zasługi dla regionu, a jest ich nie mało. To ród z historią patriotycznego oddania sprawom polskim, którego członkowie brali udział w powstaniach, począwszy od listopadowego, po powstanie wielkopolskie. Artykuł wzbogacają ciekawe ilustracje, niektóre z nich dotychczas nie były publikowane. Edmund Radziszewski, z wykształcenia historyk, regionalista i genealog, znawca historii Radziwiłłow z Antonina (publikacje książkowe i prasowe), w swoim artykule zatytułowanym „Kresowe poszukiwania moich przodków” wprowadza nas w tajniki poszukiwań genealogicznych, jakie autor dokonał po wschodniej granicy naszego kraju i w Polsce.  Jego przodkowie „po kądzieli” żyli w Wielkim Księstwie Litewskim, „po mieczu” zaś, zamieszkiwali od I połowy XV wieku w Ziemi Drohickiej na Podlasiu. Autor pisze o trudnościach i zawiłościach tych poszukiwań, odnalezieniu krewnych po latach, a także o przesiedleniach i przeprowadzkach, jakże życiowo uciążliwych. Ważna i ciekawa w artykule jest też część końcowa, gdzie autor odnosi się do przyjaźni, kolegów z dzieciństwa, po których zostało już tylko wspomnienie. Karolina Szmyt to studentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Poszukiwaniem przodków zajmuje się od lat, to jej życiowa pasja, podobnie jak historia regionu, z którego pochodzi. W swoim artykule „Zarys dziejów rodziny Stodolnych z Biskupic Ołobocznych” przybliża nam udokumentowaną historię swojej rodziny od XVIII wieku, tworząc swoisty obraz, a poprzez zawarte w nim wspomnienia - zbiorowy rodzinny portret jej potomków – jak sama o tym pisze w artykule. Nie brakuje w nim opisu miejscowości z której wywodzą się jej przodkowie, przedstawia też koligacje rodzinne, wynikające z odszukanych aktów metrykalnych. „Szczęśliwe lata”, to tytuł kolejnego już artykułu Kazimierza Piotra Radowicza do Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Ten piewca historii Ostrowa Wielkopolskiego i Gdańska, przybliża nam w sposób wyjątkowo przystępny wgląd w Jego lata beztroskiego dzieciństwa, nazwanego latami szczęśliwymi, które przerwała wojna i jej okrutne oblicze. Autor, to rodowity ostrowianin, prozaik, scenarzysta, autor słuchowisk. Można tak pisać o autorze jeszcze kilka stron, w nieskończoność, wymieniając jego dorobek twórczy, bo jest co wymieniać.  Skupię się jednak na artykule, który pod piórem Kazimierza Radowicza staje się obrazem żywym przedwojennego Ostrowa Wielkopolskiego. Wiemy z publikacji książkowych autora, że w większości z nich, powraca on sentymentalnie do swojego matecznika, miasta swojej młodości, swojego dzieciństwa. Artykuł ten jest zwieńczeniem rozdziału i tęsknotą, która pewnie w każdym z nas tkwi za miejscem swojego dzieciństwa, dość często zbieżnym z miejscem urodzenia. Niejeden z nas chciałby wyrazić ją w tej właśnie formie. Autor robi to w sposób wyjątkowy, wręcz niedościgniony.
 
Rozdział trzeci to „Źródła i materiały” pod redakcją Jarosława Pustkowskiego, prawnika, współautora artykułów do Rocznika, wiceprezesa Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. W rozdziale tym Grzegorz Kubiak – pasjonat genealogii i historii regionu - w swoim artykule „Internetowe poszukiwania przodków, czyli genealogia we własnym fotelu” dzieli się swoją wiedzą z zakresu internetowych poszukiwań przodków w kraju i za granicą. Artykuł jest pokłosiem warsztatów genealogicznych jakie autor prowadził z tej tematyki z członkami i sympatykami Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Należy przy tym dodać, że w poprzednim Roczniku opublikował ciekawy artykuł o swoich poszukiwaniach genealogicznych, zatytułowany: „Uroczystość wszystkich świętych i genealogia, czyli jak rodził się zarys dziejów rodu Kubiaków”. Zbigniew Marcinkowski – autor dwóch kolejnych artykułów - to  historia i filar OTG, w pełni oddany działalności społecznej badacz regionu, przy tym dobry organizator, długoletni członek Zespołu Redakcyjnego „Rocznika OTG”, przy tym autor i współautor szeregu artykułów w nim zamieszczanych. „Bibliografia zawartości „Dodatku Historycznego” w „Gazecie Ostrowskiej” 2013 – 2015” to cykl tematyczny trzeciej już części prezentowanej w „Roczniku”. To już prawie 15 lat od ukazania się na łamach „Gazety Ostrowskiej” pierwszego numeru „Dodatku Historycznego”, poświęconego ważnym wydarzeniom historycznym, samorządowym, wydawniczym, to szerokie spektrum przekazu wiedzy o regionie, o wybitnych i zasłużonych jego obywatelach.  Na łamach „Dodatku Historycznego” publikowało bardzo wielu znanych dzisiaj osób w regionie. Autor artykułu wymienia je alfabetycznie. W drugim swoim artykule, też cyklicznym, zatytułowanym „Zestawienie małżeństw zawartych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrowie Wielkopolskim w latach 1931 – 1933 (wypisy z „Orędownika Ostrowskiego”) Zbigniew Marcinkowski kontynuuje zestawienia małżeństw zawartych w Ostrowie Wielkopolskim w okresie międzywojennym.
Rozdział czwarty to „Zjazdy i jubileusze” pod redakcją Grażyny Karolak - regionalistki i społeczniczki, zafascynowanej dziejami Ostrowa Wielkopolskiego i jego mieszkańców. Jest autorką wielu artykułów do „Rocznika OTG”, w którym od 2008 roku jest członkiem Zespołu Redakcyjnego. Jest też autorką książki zatytułowanej „Przepisy naszych przodków”. W rozdziale tym tradycyjnie już opisywane są zjazdy rodzinne i jubileusze, a od 2015 roku także 100 – latkowie. I tak, Kazimierz Wewiór – genealog amator, na co dzień mieszkaniec Warszawy – opisuje „Zjazd rodziny Wewiór”, jaki odbył się 2 lipca b.r. w Jankowie Przygodzkim i w Niedźwiedziu k/ Ostrzeszowa (spotkanie pokoleń). Autor przygotował  na zjazd krótką genealogię rodzinną, którą zawarł w swoim artykule. Grażyna Karolak od poprzedniego numeru „Rocznika OTG”  prezentuje cykl tematyczny „Nasi 100 – latkowie”. Tym razem - we współpracy z rodzinami dostojnych Jubilatów – zaprezentowała biogramy Agnieszki Hyli, Ireny Motylewskiej, Wandy Marii Waiss i Kazimierza Woźnickiego. Całość wzbogacają ciekawe fotografie z życia i obchodów tego podniosłego jubileuszu. Do przeczytania tego artykułu zachęcam bardzo serdecznie, życząc Państwu „100 lat”. Emerytowana nauczycielka, aktywny członek Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego – Barbara Malkowska - od 20 lat zajmuje się badaniem dziejów przodków pochodzących z ziemi kujawskiej i dziejami oświaty na tym terenie. Wynikami tych poszukiwań dzieli się w artykule kończącym rozdział „Spotkanie z przeszłością w 180. rocznicę powstania Szkoły Podstawowej w Kościelcu Kujawskim”. Rezultatem tych poszukiwań są  ślady przodków – nauczycieli w Ludzisku (Antoniego Welzanta – prapradziadka, nauczyciela od 1833 roku) i  w Kościelcu Kujawskim (Grzegorza Stürmera [Stuermera] – pradziadka, nauczyciela od 1872 roku). Kościelec, to też Szkoła Podstawowa księdza prymasa śp. kard. Józefa Glempa.
Ostatni, piąty rozdział „Z życia OTG…” - autorstwa Mariana Franciszka Nowaka - dotyczy opisu wydarzeń w OTG, jakie miały miejsce w I półroczu 2016 roku.
 
Niniejszy numer „Rocznika OTG” ukazał się dzięki pomocy i wsparciu szeregu osób i instytucji. Wydanie 11-go numeru „Rocznika OTG” było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
 

 
Dane ogólne: 19 artykułów, 17 autorów, prawie 350 stron.
Korekta i redakcja językowa: dr Małgorzata Juda-Mieloch
Projekt okładki, łamanie: Tomasz Mieloch
 
8 września – Promocja publikacji Anety Franc „Czas młodości czasem wojny. Wspomnienia z Garstedt” – Mała scena OCK
Aneta Franc, mieszkanka wsi Skrzebowa w gminie Raszków zawodowo zajmuje się historią oraz archiwizacją dokumentów. Już nieraz udowadniała, że interesuje się historią regionu w którym mieszka, ale nie tylko. 8 września w Ostrowskim Centrum Kultury  na promocję Jej publikacji przybył komplet osób – sala zapełniła się do ostatniego miejsca.  Tym razem postanowiła opisać przeżycia wojenne swojej babci i jej koleżanek. „Czas młodości czasem wojny. Wspomnienia z Garstedt” to historia dwóch sióstr, które urodziły się w Pacanowicach koło Pleszewa oraz ich przyjaciółki z Szamotuł. Plany na życie dziewczyn pokrzyżowała II wojna światowa. W ramach akcji wysiedleńczej trafiły do niemieckiego Garstedt na południe od Hamburga. Miały wiele szczęścia – tuż po 1945 roku wróciły do wolnej Polski. „Wojna nie zabiła młodzieńczych pragnień i nadziei na lepsze jutro” – mówiła autorka publikacji. Jedna z bohaterek książki – Helena Łyskawka to babcia autorki książki. Kobieta zostawiła po sobie wiele wspomnień i zdjęć, które posłużyły za materiał do stworzenia publikacji. Jak powiedziała na spotkaniu promocyjnym Aneta Franc, zebranie materiałów to prawie dziesięć lat ciągłych poszukiwań i długich rozmów z bohaterkami. Ostatnia z nich zmarła zaledwie dwa miesiące temu. „Jak długo żyje człowiek? Do czasu gdy przejdzie do wieczności czy może tak długo, jak o nim pamiętamy? Życie ziemskie przemija, ale pamięć może być wieczna. Warto pamiętać. Szczególnie o naszych bliskich.” - pisze we wstępie książki Aneta Franc, podkreślając swój stosunek do wartości historii oraz siły rodzinnych więzi. Książka „Czas młodości czasem wojny. Wspomnienia z Garstedt” ukazała się w wydawnictwie Republika Ostrowska[1].
27 sierpnia – Grillowanie w Antoninie
27 sierpnia 2016 roku członkowie i sympatycy OTG spotkali się w Nadleśnictwie Antonin przy grillu. Spotkania te (w ostatnią sobotę sierpnia) odbywają się od lat i stały się już mała tradycją. Spotkania organizuje członek OTG - Grażyna Karolak. To nie tylko wspólne biesiadowanie, ale również lekcja edukacyjna. Tym razem uczestnicy spotkania pod kierunkiem Waldemara Blaźniaka udali się nad zbiornik Goszczyn w leśnictwie Klady. To jeden z dwóch dawnych stawów, przebudowany w ramach projektu małej retencji nizinnej w Lasach Państwowych. Projekt ten realizowany był przez 177 nadleśnictw z obszaru całej Polski i miał na celu zwiększenie ilości retencjonowanej wody na terenach leśnych. Samo spotkanie przy grillu było wyjątkowe. Już po raz drugi swoje podwoje otworzyła "nasza spiżarnia", w której członkowie prezentowali przetwory owocowo-warzywne własnej roboty. Była degustacja, zachwyt i wymiana przepisów. Był też tort weselny od nowo poślubionej pary - Magdy Jarocińskiej - Niedziela (skarbnika zarządu OTG) i jej męża Pawła. Członek OTG Roman Polerowicz z żoną częstowali przepysznymi rybami, które osobiście złowił pan Roman. Tradycyjnie spotkanie przebiegało w wesołej, rodzinnej atmosferze. Kolejne takie spotkanie za rok.
 
25 czerwca – Wycieczka „Szlakiem drewnianych kościółków”: Sośnica, Magnuszewie, Koźmin Wielkopolski, Wielowieś i Krotoszyn
W sobotę 25 czerwca 2016 roku członkowie i sympatycy OTG po raz kolejny pojechali "Szlakiem drewnianych kościółków". Pomysłodawczynią i organizatorką wycieczki była członek OTG - Grażyna Karolak. Tym razem uczestnicy wycieczki odwiedzili kościół pw. św. Marii Magdaleny w Sośnicy, kościół pw. św. Barbary w Magnuszewicach, kościół pw. św. Trójcy w Koźminie Wielkopolskim oraz kościół pw. Wszystkich Świętych w Wielowsi koło Koźmina. Wycieczka zakończyła się wspólnym obiadem w Krotoszynie, gdzie uczestnicy wycieczki podziwiali przepiękny, krotoszyński rynek. 


[1] Zob. także: Paulina Szczepaniak, "Wojna nie zabiła pragnień" - wspomnienia trzech Wielkopolanek [za:} http://wlkp24.info/aktualnosci/17825,-quot-wojna-nie-zabila-pragnien-quot-wspomnienia-trzech-wielkopolanek.html [dostęp: 4.10.2016].
 

8 maja 2016  –  MajOSTaszki –  VIII Kiermasz Organizacji Pozarządowych – Piaski Szczygliczka 
Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne wzięło udział w VIII Kiermaszu Organizacji Pozarządowych, organizowanego w ramach Festynu Miejskiego - MajOSTaszki. OTG tradycyjnie już zorganizowało swoje stoisko wspólnie z Biblioteką Publiczną im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, na którym zaprezentowano dorobek wydawniczy Stowarzyszenia. Dorobek OTG, głównie w działalności wydawniczej, zaprezentowali członkowie Zarządu: Marian F. Nowak i Jan Przybylski. Wspólne stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających, szukających dobrych, regionalnych wydawnictw, ale nie tylko. Kiermasz był doskonałą okazją do zapoznania się z działalnością innych, ostrowskich organizacji pozarządowych oraz wymiany doświadczeń. Pogoda dopisała, miejsce MajOSTaszków – również.
 
5 maja 2016 –Wystawa OTG z cyklu: „Ocalić od zapomnienia” – Pamiątki Chrztu Świętego i I Komunii Świętej – Galeria Sztuki Współczesnej przy ul. Królowej Jadwigi.  
W czwartek 5 maja w Galerii Sztuki Współczesnej przy ul. Królowej Jadwigi w ramach Obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski odbył się wernisaż wystawy Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, z cyklu "Ocalić od zapomnienia...” - PAMIĄTKI CHRZTU i I KOMUNII ŚWIĘTEJ. To już czternasta wystawa zorganizowana przez OTG, a dziewiąta pod kuratelą Grażyny Karolak. Wystawa zgromadziła dużo przeróżnych eksponatów, w tym 138 fotografii (najstarsza z 1899 roku - ze zbiorów Romana Polerowicza, członka OTG). Na wystawę dostarczono 15 obrazków w ramkach, pamiątki komunijne. Wśród eksponatów na uwagę zasługują modlitewniki. Zgromadzono 27 sztuk. Najstarszy z 1841 roku - zatytułowany "O naśladowaniu Jezusa Chrystusa". Na uwagę zasługuje modlitewnik "Ołtarz złoty" z 1874 roku. Kolejny pod tytułem "Wianek ku czci Najświętszej Maryi Panny z różnych nabożeństw uwity" z 1880 roku, w przepięknej skórzanej oprawie, zamykany, z metalowymi okuciami. Na uwagę zasługuje przepiękny obrazem z 1897 roku z papierową koroneczką, z wizerunkiem św. Wojciecha. Ciekawym eksponatem jest zbiór Przewodników Katolickich z 1930 roku. W jednym z nich, w dziale "Sprawy kobiece", artykuł "Słówko do matek o rychłej komuniji świętej". Kolejne eksponaty zasługujące na uwagę to komplet do chrztu, tzw. długa poduszka + kapka oraz oryginalna sukienka komunijna z chustą. Wśród prezentów komunijnych - radio, zegarki, książki. Wystawę finansowo wsparło Stowarzyszenie Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa Dla Ostrowa Wielkopolskiego. Wystawę można oglądać do połowy czerwca b.r. Naprawdę warto. Kolejna - w przygotowaniu, a dotyczyć będzie pamiątek ślubnych, w tym telegramów, życzeń, itp.

15 kwietnia 2016 – Wieczór autorski Grażyny Karolak - Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich
W piątek 15 kwietnia b. r. swój wieczór autorski miała Grażyna Karolak - autorka publikacji Przepisy naszych przodków. Organizatorem tego wyjątkowego spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich.  Autorka książki kucharskiej naszych mam, babć i prababć opowiadała o powstaniu pomysłu na książkę, o pracach przygotowawczych do jej wydania, o wsparciu wielu osób, które zechciały udostępnić swoje przechowywane od wielu  lat przepisy kucharskie. Nic w tym dziwnego. Każda Gospodyni, Pani domu pragnie być wyjątkowa nie tylko w swoim wyglądzie, ale również, a może przede wszystkim w kuchni. Chce mile zaskakiwać swoich bliskich swoimi pomysłami kulinarnymi, a gdy one już zagoszczą na dobre w domu, często do nich się wraca. Każdy z nas chyba coś takiego w sobie ma, że po latach wraca do ulubionej zupy Babci, dania Mamy, przystawek, deserów, czy też wypieków różnego rodzaju. To wszystko znalazło swoje odzwierciedlenie w książce Grażyny Karolak, o czym autorka z wielkim zaciekawieniem opowiadała. Książka ma formę starego zeszytu, w którym nie tylko zamieszczone są fotografie starych, oryginalnych przepisów, ale i miejsce na własnoręczne notatki. Spotkanie z Autorką Przepisów naszych przodków połączone było z degustacją jej wspaniałych wypieków. Należy przy tym dodać, że Grażyna Karolak to członek OTG, sekretarz Zarządu w l. 2008 – 1014, kurator wielu wystaw OTG, organizatorka ciekawych wycieczek OTG, redaktor „Rocznika OTG”. Książkę można nabyć u Autorki pod nr tel. 663 036 789, e-mail: karolak.grazyna@wp.pl 
Więcej zob. także na: http://www.biblioteka-gorzyce.pl/…/842-oryginalne-przepisy-…
 
14 kwietnia 2016 –– Warsztaty genealogiczne –  Mała Scena Ostrowskiego Centrum Kultury
W czwartek 14 kwietnia b. r. na Małej Scenie Ostrowskiego Centrum Kultury odbyły się otwarte warsztaty genealogiczne, zaplanowane przez OTG do realizacji w 2016 roku.  Ich tematem były „Internetowe tajniki poszukiwań przodków”.  To już piąte takie warsztaty organizowane przez OTG. Ich prowadzącymi byli: Grzegorz Kubiak – znany pasjonat genealogii i internetowych poszukiwań przodków i doświadczony, z szeroką wiedzą poszukiwawczą Ryszard Jankielewicz – członek Polskiego Towarzystwa Genealogicznego. W otwartych warsztatach genealogicznych wzięli udział także członkowie Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego KALISIA, przedstawiciel Archiwum Państwowego w Kaliszu, zainteresowani poszukiwaniami przodków z Pleszewa i Antonina.  Pierwsza część warsztatów prowadzona przez Grzegorza Kubiaka była  utrwaleniem przekazywanej dotychczas wiedzy, a także wskazaniem kierunków poszukiwań przodków poza granicami Polski. Było to o tyle ważne, że prelegent wskazywał na swoje doświadczenia poszukiwawcze w tym zakresie. Wiele mówił także o poszukiwaniach w Wielkopolsce, wskazując na duże znaczenie wyszukiwarki Poznan project.  Ryszard Jankielewicz, to wytrawny badacz dziejów, umiejący doskonale odnaleźć się w Internecie w zakresie tajników poszukiwań genealogicznych. Swoją prelekcję rozpoczął od połączenia się online z miejsca prowadzonych warsztatów i nawiązania kontaktów z genealogami pracującymi w danej chwili w sieci. To wzbudziło duże zainteresowanie uczestników  warsztatów. Ryszard Jankielewicz podkreślał, że Internet w poszukiwaniach genealogicznych jest bardzo pomocny, czasami niezbędny, jednak nie zastąpi w pełni tradycyjnej metody poszukiwawczej, jakim jest kontakt z archiwum. Źródła pisane mają swoją niepowtarzalną wartość poszukiwawczą.
Dlaczego zatem prowadzić poszukiwania genealogiczne przez Internet. Na to retoryczne pytanie Grzegorz Kubiak odpowiedział, że to przede wszystkim nawał codziennych obowiązków, przysłowiowy „brak czasu”, obowiązki rodzinne, oszczędność pieniędzy, możliwość szybkiego zlokalizowania szukanych dokumentów, wygoda, możliwość szybkiego kontaktu z wieloma osobami oraz prowadzenia jednocześnie poszukiwań w kilku kierunkach. To zalety, ale Internet ma też w tym temacie swoje wady, niesie swoistego rodzaju zagrożenia – kontynuował.  Stąd wskazana jest należyta ostrożność podczas odwiedzania nieznanych stron internetowych, wnikliwe czytanie regulaminów odwiedzanych stron internetowych, analizowanie informacji – danych osobistych przed ich udostępnieniem. Warto o tym pomyśleć, zanim nie będzie za późno.
Warsztaty przeprowadzono w oparciu o zorganizowane stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Przykłady poszukiwania konkretnych danych o przodkach - prezentowane przez prowadzących - uczestnicy spotkania wyszukiwali w grupach szkoleniowych pod nadzorem. Rezultatem przeprowadzonych warsztatów była chęć dalszego doskonalenia się w tej problematyce w przyszłym roku, co zostało wstępnie uzgodnione z Zarządem OTG. Kolejne warsztaty, związane ze źródłami genealogicznymi pisanymi  i tworzeniem drzew genealogicznych, zaplanowano na 2017 rok.

4 marca 2016 – Walne Zgromadzenie Członków  - Sala Tradycji Cechu Rzemiosł Różnych
Tradycyjnie już w I kwartale każdego roku odbywa się Walne Zgromadzenie Członków Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, którego zadaniem jest podsumowanie działań Stowarzyszenia w minionym roku oraz przedstawienie przez Zarząd propozycji przedsięwzięć na nowy rok kalendarzowy. Zebranie odbyło się  w sali historycznej Cechu Rzemiosł Różnych. Rozpoczęto je od uczczenia minutą ciszy zmarłej 25 lutego b.r. śp. Anny Nazarek – skarbnika OTG w latach 2007 – 2014, autorki artykułów do Rocznika OTG i organizatorki wielu przedsięwzięć Stowarzyszenia.
- Odeszła na zawsze, choć nie był to jeszcze jej czas – powiedział prezes OTG Marian F. Nowak. Pozostanie na długo w pamięci i w sercach naszych jako osoba spokojna, pogodna i wartościowa – kontynuował  prezes OTG.
W sprawozdaniu merytorycznym prezes Stowarzyszenia podkreślił szereg ważnych przedsięwzięć organizacyjnych, które zrealizowano z wielkim powodzeniem w minionym roku. Zaliczyć do nich należy m.in. obchody 10. lecia Stowarzyszenia, zorganizowanie dwóch ciekawych wystaw, wydanie podwójnego jubileuszowego numeru „Rocznika OTG”, organizację warsztatów genealogicznych, wycieczek i spotkań. 
Na początku 2015 roku został powołany Komitet Obchodów 10. lecia w składzie: Grażyna Karolak (przewodnicząca); Członkowie: Ryszard Boślak, Magdalena Jarocińska, Stefan Kucharski, Zbigniew Marcinkowski,  Marian F. Nowak, Roman Polerowacz, Henryk Przerwa i Jan Przybylski. Duże zaangażowanie Zespołu pozwoliło na sukces końcowy, którym była uroczysta II. Gala Genealogiczna w Forum Synagoga w dniu 14 listopada 205 roku. W ramach Gali otwarto wystawę „10 lat OTG”, której kuratorem była Grażyna Karolak. Dorobek 10 – lecia Stowarzyszenia zaprezentowano na półgodzinnym filmie autorstwa Stefana Kucharskiego „10 lat OTG w fotografii”; folderze wystawowym autorstwa Stefana Kucharskiego i Mariana F. Nowaka oraz wydaniem zestawu pocztówek okolicznościowych autorstwa Piotra Karolaka i znaczka jubileuszowego dzięki staraniom Mariana Szczygła. Medal 10 – lecia zaprojektował i wykonał Roman Polerowicz. Uroczystość uświetnił występ uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych z Ostrowa Wielkopolskiego im. Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. W grudniu 2015 roku OTG poprzez Sebastiana Przybylskiego (archeologa - doktoranta UWr.) współuczestniczyło w organizacji Konferencji archeologicznej „Archeologia Ziemi Ostrowskiej”, która z wielkim sukcesem pod patronatem m.in. Starosty Ostrowskiego odbyła się w n/klubie 14 grudnia ub. r. Już cztery dni później w Forum Synagoga 18 grudnia odbyła się promocja podwójnego numeru „Rocznika OTG”. W skład Zespołu redakcyjnego weszli: Marian F. Nowak – redaktor naczelny, redaktorzy rozdziałów: Józef Pietrzak, Aneta Franc, Jarosław Pustkowski i Grażyna Karolak. Ta publikacja licząca 430 stron mogła się ukazać na ostrowskim rynku wydawniczym dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Z kolei organizację wystaw (19.03.2015 - NIE TYLKO MOJE DZIECIŃSTWO W FOTOGRAFII i 14.11.2015 – 10 LAT OTG) wsparło Stowarzyszenie Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. Kuratorem wystaw była Grażyna Karolak.
23 kwietnia ub. r. zorganizowano bardzo ciekawe spotkanie z  Adamem Ćwiklakiem – członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Genealogii Genetycznej (ISOGG). Temat: Genealogia genetyczna – nowoczesne źródło pozyskiwania danych genealogicznych. Na to spotkanie przybyli członkowie Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego, przedstawiciele Polskiego i  Śląskie Towarzystwa Genealogicznego, a także Uniwersytetu Wrocławskiego.
W czerwcu ub. r. odbyła się promocja książki członka OTG Jacka Malkowskiego „O rodzie Brodowskich herbu Łada i majątku Psary w powiecie ostrowskim". Zrealizowano także wycieczki: „Szlakiem drewnianych kościółków” i „Kórnik – Rogalin” (organizator – Grażyna Karolak).
Powodzenie przy realizacji przedsięwzięć OTG w 2015 roku to zasługa wielu ludzi – członków i sympatyków Stowarzyszenia. Na szczególne jednak wyróżnienie zasługuje Grażyna Karolak – animator kultury w OTG, która za swoją dotychczasową działalność otrzymała 10 listopada Nagrodę Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
W dalszej części Walnego Zgromadzenia Członków skarbnik OTG Magdalena Jarocińska przedstawiła rozliczenie finansowe OTG za 2015 rok, Zbigniew Marcinkowski przedstawił Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i bardzo pozytywną opinię działalności Zarządu OTG w minionym roku. Zebranie udzieliło władzom Stowarzyszenia absolutorium za 2015 rok.
W części drugiej panowie przygotowali dla pań Dzień Kobiet. Były kwiaty, kawa i ciasto. W części trzeciej przyjęto do Stowarzyszenia 3 nowych członków a sekretarz OTG Jan Przybylski przedstawił Plan przedsięwzięć organizacyjnych na 2016 rok. W Planie są spotkania, warsztaty genealogiczne, wycieczki, grillowanie w Antoninie, promocja 11 numeru „Rocznika OTG” i wydanie  publikacji OTG „Jan Paweł II bliżej nas…” . Będą też dwie wystawy: „Pamiątki Chrztu św. i I Komunii Św.” oraz „Ocalić od zapomnienia” – Zawiadomienia, zaproszenia i telegramy ślubne”. 
W części czwartej Edmund Radziszewski z Przygodzic zaprezentował dwie swoje publikacje wydane przez Gminę Przygodzice: „Antonin, Radziwiłłowie, Fryderyk Chopin” i „Przygodzickie biografie (wybór)”.  Każdy z uczestników zebrania otrzymał publikacje Autora - gratis. Była to wielka niespodzianka dla zebranych. Pan Edmund Radziszewski zna wszystkie tajniki historii Radziwiłłów z Antonina. Nie omieszkał podzielić się z zebranymi nowościami ze swoich poszukiwań genealogicznych. W końcowej części spotkania Ryszard Boślak podzielił się wspomnieniami, opisem i zdjęciami z wizyty na Kubie, którą wraz z małżonką odwiedził na przełomie roku. Kuba na wyciągnięcie ręki – to temat prelekcji.  Było to interesujące przybliżenie życia zwykłych Kubańczyków i nawiązanie do początków lat 80 – tych – systemu kartkowego w Polsce. Obydwa wystąpienia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników spotkania.

17 lutego 2016 – Podsumowanie 11. edycji Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego –  Forum Synagoga.
Podsumowano kolejną już edycję Funduszu Grantowego, beneficjentem którego było m.in.  Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne z Cyklem wystaw „Ocalić od zapomnienia”. Kuratorem dwóch wystaw w 2015 roku  była Grażyna Karolak. Na wstępie prezes Stowarzyszenia Karolina Krawczyk dokonała podsumowania realizacji zaplanowanych projektów. Prezydent Miasta Beata Klimek podziękowała wszystkim beneficjentom, wręczając stosowne podziękowania, które w imieniu OTG odebrała Grażyna Karolak – kierownik projektów ostrowskich genealogów. Uroczystość uświetnił występ młodych wokalistek z Ostrowskiego Centrum Kultury.

16 lutego 2016 – VIII Gminny Konkurs o Powstaniu Wielkopolskim –  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łąkocinach.
16 lutego br. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łąkocinach, w 97. rocznicę zakończenia Powstania Wielkopolskiego, odbył się już VIII Gminny Konkurs o Powstaniu Wielkopolskim, do którego przystąpiło pięć szkół z Gminy Ostrów Wielkopolski. Konkurs ten, to hołd powstańcom, którzy walczyli o Ojczyznę, o wolną Polskę. Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim żyje w wielkopolskich domach, w nazwach ulic, muzeach i pomnikach. W szkole w Łąkocinach jest ona wciąż żywa dzięki m.in. temu konkursowi. Uczniowie z wymienionych szkół recytowali wiersze o tematyce powstańczej. Recytację dzieci podziwiali zaproszeni goście. Należy podkreślić, że od początku organizacji tego konkursu Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne wspierało to przedsięwzięcie poprzez udział swojego przedstawiciela  w jury oraz fundując nagrody rzeczowe dla jej uczestników. Nie inaczej było i tym razem. W jury, oprócz Barbary Phol i Dariusza Pryczka zasiadła Grażyna Karolak, która od lat reprezentuje nasze Stowarzyszenie w tym Konkursie. Kierownikiem projektu była Katarzyna Pilot. Komisja po długotrwałych obradach, wyłoniła zwycięzców. I miejsce zajęła Aleksandra Walczak - uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Franklinowie, II miejsce zajęła Paulina Kaźmierczak - uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wysocku Wielkim, III miejsce zajęła Natalia Hałas - uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łąkocinach.

11 lutego 2016 – Spotkanie z  Adamem Ćwiklakiem – członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Genealogii Genetycznej (ISOGG) –  Mała Scena OCK.
Temat spotkania: Historia i genealogia rodziny Mertków - fakty i hipotezy.
To drugie już spotkanie z Adamem Ćwiklakiem poświęcone genealogii. Należy przypomnieć, że w kwietniu 2015 roku prezentacja poświęcona genealogii genetycznej wzbudziła bardzo duże zainteresowanie wśród genealogów. Oprócz członków i sympatyków OTG zjawili się przedstawiciele innych towarzystw. Wyjazdowe spotkanie w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowało Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne, przybyli również przedstawiciele Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Prelegent to niestrudzony badacz genealogii tradycyjnej i genetycznej. Tym razem opowiedział o historii i genealogii znanej w regionie ostrowskim rodziny Mertków – w naszym mieście znajduje się bowiem największe w Polsce skupisko ludzi o tym nazwisku.
Każdy genealog w swoich badaniach spotka się prędzej czy później z sytuacją, w której wyczerpują się źródła genealogiczne, a dalsza kwerenda nie jest możliwa. Staje on wtedy przed trudnym dylematem – zastanawia się czy zrezygnować ze swoich dociekań, czy też pójść drogą stawiania hipotez lub też wykorzystać narzędzia genealogii genetycznej. Autor prezentacji, który wśród swoich przodków ma również Mertków, skorzystał z każdej z tych możliwości, czego efektem jest następująca hipoteza dotycząca najstarszych dziejów omawianej wielkopolskiej rodziny: Mertkowie to potomkowie starej kuźniczej familii, rodem ze Śląska. Jej przedstawiciele pojawiają się w źródłach archiwalnych dotyczących tego regionu już na początku XVI w. W drugiej połowie tego stulecia i na początku XVII wieku przedstawiciele rodziny Mertków zajmowali się produkcją żelaza w specjalnie w tym celu urządzonych hutach. Jedną z nich była Kuźnica Halembska, zwana później Mertkową w pobliżu Rudy Śląskiej. Stamtąd najprawdopodobniej rozeszli się członkowie tej familii i utworzyli kolejne linie genealogiczne. Jedną z nich byli potomkowie właściciela wspomnianej kuźnicy, mistrza Marcina Mertki, który w roku 1610 sprzedał swoją manufakturę margrabiemu brandenburskiemu. Prosperita hamerni oraz spieniężony majątek mogły pozwolić na nobilitację części potomstwa, które następnie poprzez mariaże weszło w posiadanie dóbr Grudynia Wielka w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Kolejna hipoteza, która pozwala połączyć tę najstarszą historię omawianego śląskiego rodu z wielkopolskimi Mertkami jest następująca: jeden z potomków mistrza Marcina Mertki powędrował za chlebem na granicę Śląska i Wielkopolski, by dotrzeć w okolice Odolanowa i tam pozostać. Powyższe twierdzenie jest bardzo prawdopodobne, zważywszy na fakt, że najstarsze udokumentowane ślady wielkopolskich Mertków sięgające początku XVIII wieku znajdujemy w miejscowości o nazwie nomen omen Stara Huta w pobliżu Odolanowa. Miejscowe bogactwa naturalne, ziemia obfitująca w rudę darniową, lasy i dobry klimat inwestycyjny, jak również działająca huta, mogły przyciągnąć doświadczonego kuźnika ze Śląska.
Tu kończą się hipotezy, a zaczynają fakty genealogiczne, o których prelegent opowiadał w bardzo interesujący sposób, bowiem tablica potomków (zwana potocznie drzewem genealogicznym) kilku linii rodziny Mertków, pochodzących od Franciszka Mertki (*ok. 1760, +1814) była jednocześnie ilustracją ciekawego zjawiska o nazwie „ubytek przodków”. Występuje ono, jeżeli dochodzi do związku osób będących krewnymi. Ich potomstwo ma w takim przypadku mniejszą liczbę przodków niż wynikałoby to z zasady podwajania się ich liczby z każdym pokoleniem wstecz. Zjawisko ubytku przodków, które dotyczy każdego z nas, było, jest i będzie powszechną regułą genealogii, jego niezwykłość polega jednak na tym, że jest trudne do udokumentowania i w związku z tym dość rzadko gości w drzewach genealogicznych. Wśród omawianych potomków Franciszka znaleźli się zasłużeni dla regionu ostrowskiego członkowie rodziny Mertków, m. in. pierwszy poległy powstaniec wielkopolski Jan Mertka (*1899, +1918) oraz jego bratankowie Józef (*1903, +1987) oraz Adam Wincenty (*1906, +1989).
Oprócz przybyłych na spotkanie członków OTG, byli obecni również przedstawiciele rodziny Mertków pochodzący w prostej linii od wymienionego wyżej protoplasty Franciszka. Mogli czuć się w pełni usatysfakcjonowani, bowiem każdy z nich mógł odnaleźć w prezentacji cząstkę siebie i zapoznać się z historią swoich przodków. Na koniec prelekcji autor, który jak wspomniano jest również genealogiem genetycznym, zaproponował weryfikację postawionych hipotez dotyczących najstarszych dziejów rodziny Mertków za pomocą testów chromosomalnych Y-DNA, w których mogliby wziąć udział męscy przedstawiciele tej rodziny.
Artykuł Adama Ćwiklaka o historii i genealogii rodziny Mertków w rozszerzonej formie ukaże się w 11 numerze „Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego”.

15 stycznia – 30 marca 2016 – Wystawa „10 lat OTG” – Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej.
C.d. prezentacji  wystawy z listopada 2015 roku przedstawionej w Forum Synagoga  na II Gali Genealogicznej. Wystawa prezentuje historię powstania OTG, realizowane przedsięwzięcia i osiągnięcia wydawnicze. Kuratorem wystawy jest Grażyna Karolak. 15 plansz wystawowych profesjonalnie wykonanych, to dobra prezentacja dorobku ostrowskiej organizacji pozarządowej jaką jest Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne. Warto obejrzeć! 
 


PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2015 ROKU


18 grudnia 2015 – Promocja jubileuszowego 9 – 10 numeru „Rocznika OTG”  –  Forum Synagoga
uż przed świętami Bożego Narodzenia do rąk Czytelników trafił kolejny, podwójny numer Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. W skład Zespołu Redakcyjnego Rocznika weszli: Marian F. Nowak (redaktor naczelny), Józef Pietrzak, Aneta Franc, Grażyna Karolak i Jarosław Pustkowski. Prezentacji Rocznika dokonał prezes OTG, redaktor naczelny - Marian F. Nowak i redaktorzy poszczególnych rozdziałów. Po rocznej przerwie spowodowanej względami organizacyjno-finansowymi wracamy na ostrowski rynek wydawniczy. A jest on w ostatnich latach znaczący nie tylko w skali regionalnej, ale sięga, można śmiało napisać, skali ogólnopolskiej – powiedział Marian F. Nowak. Od roku 2006 do 2013 Stowarzyszenie wydawało regularnie „Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego” – periodyk będący przede wszystkim pokłosiem badań i dociekań nad historią regionalną i genealogią ostrowskich rodzin, ale także często odważnie wychodzący poza te obszary zainteresowań. W roku jubileuszu 10-lecia Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego warte podkreślenia jest to, że w tym okresie na łamach rocznika regularnie publikowało swoje artykuły wiele znakomitych i znamienitych osób, czego dowody można znaleźć w rozdziale piątym niniejszego numeru w opisach zawartości kolejnych „Roczników OTG” i wydanych publikacji. Część autorów to wykładowcy akademiccy, którzy byli zapraszani na spotkania OTG. To także historycy, prawnicy, regionaliści, osoby zaangażowane w odkrywanie kart historii Ostrowa Wielkopolskiego, regionu, w którym mieszkają członkowie OTG. Pierwsze kroki stawiali tu również początkujący autorzy artykułów, których dorobek wydawniczy jest już dzisiaj znaczący. Zatem ta dekada dla OTG była ważna, szczęśliwa i bogata w istotne zdarzenia. Ale był to także czas wielkiej i odpowiedzialnej pracy wielu członków Stowarzyszenia. Należy tu wymienić kilka osób, których nazwiska przewijają się najczęściej przy tworzeniu tekstów oraz redagowaniu „Rocznika”. Należą do nich: dr Maciej Kowalczyk, Aneta Franc, Zbigniew Marcinkowski, Grażyna Karolak, Tomasz Ławniczak, Jacek Malkowski, Jarosław Biernaczyk, Henryk Przerwa, Ryszard Boślak, Ryszard Bartoszek, Marek Weiss, Edmund Radziszewski, Wacław Kieremkampt, Jarosław Pustkowski, Sebastian Przybylski… . Nie sposób wymienić wszystkich autorów, których wkład w proces wydawniczy OTG był znaczący. Wszystkim tym osobom razem i każdemu z osobna pragnę z okazji naszego 10-lecia z całego serca podziękować – powiedział na wstępie Marian F. Nowak. Przy obecnym, jubileuszowym IX–X numerze „Rocznika OTG” wprowadzono zmiany organizacyjne i połączono nowatorsko zakres odpowiedzialności redaktorów za poszczególne rozdziały. Ta nowa formuła organizacyjna wydaje się skuteczna w przygotowaniu publikacji do druku. Rocznik został podzielony na pięć rozdziałów. Pierwszy (redagowany przez Józefa Pietrzaka), zatytułowany „Z historii regionu”, poświęcony jest 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Czytelnik znajdzie w nim trzy artykuły poświęcone tej tematyce. Są to: „Dwie tablice, dwa wyzwolenia. 70. rocznica wyzwolenia Ostrowa Wielkopolskiego” autorstwa redaktora rozdziału Józefa Pietrzaka; „Koniec wojny… Wspomnienia” pod redakcją Mariana F. Nowaka i „Ostrowska pocztówka w okresie okupacji hitlerowskiej” autorstwa Piotra Maślińskiego, znanego ostrowskiego kolekcjonera filokartysty. W rozdziale tym gehennę II wojny światowej przybliżają Czytelnikowi autorzy wspomnień, którzy byli wówczas dziećmi. Wojna niejednokrotnie zmusiła ich do błyskawicznego wejścia w dorosłość. Cieszyli się, że udało im się przetrwać koszmar wojny. Rozdział drugi – trzon „Rocznika” – to „Historie rodzinne” pod redakcją Anety Franc. Można znaleźć w nim następujące artykuły: „Rodzinne tradycje wojskowe członków i sympatyków Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego” pod redakcją Mariana F. Nowaka, „Rodzina Marynowskich i Gołębiowskich z Jagielnicy na Podolu” autorstwa Władysławy Marczewskiej, „Dzień Wszystkich Świętych i genealogia, czyli jak rodził się zarys dziejów rodu Kubiaków” autorstwa Grzegorza Kubiaka i „Ignacy Kaźmierczak z Orpiszewa i Wojciech Wachowiak z Krotoszyna. Moi dziadkowie na kartach historii XX wieku” autorstwa Roberta Kaźmierczaka. Te rodzinne genealogie warto przeczytać chociażby po to, by wiedzieć, jaki kierunek badań obrać przy poszukiwaniu własnych korzeni rodzinnych i genealogii. Rozdział trzeci to „Zjazdy i jubileusze” pod redakcją Grażyny Karolak. Zawarto w nim opisy zjazdów rodzinnych: „Pierwszy zjazd rodziny Gaszczyńskich” autorstwa Henryki z Gaszczyńskich Pogorzelskiej; „Pierwszy zjazd rodziny Kubiaków” i „Pierwszy zjazd rodziny Krzyżaniaków” autorstwa Barbary Owczarek; „Zjazd rodziny Pokorów z Marzenina” autorstwa Marii Barbary i Henryka Przerwów; „Niecodzienne spotkania rodzinne” autorstwa Grażyny Karolak i „Spotkanie rodzinne w rocznicę męczeńskiej śmierci” autorstwa Renaty i Marka Weiss. Taka tematyka to nieodłączny element ostatnich „Roczników”. A w dziale „Jubileusze” można znaleźć artykuł „Nasi stulatkowie” autorstwa Grażyny Karolak i Kazimierza Łonczka. Rozdział czwarty to „Źródła i materiały” pod redakcją Jarosława Pustkowskiego. Znajdziemy tu następujące artykuły: „Genealogia genetyczna – nowoczesne
źródło pozyskiwania danych genealogicznych” Adama Ćwiklaka; „Nazwiska i przezwiska w genealogii. Zarys problematyki” Jacka Malkowskiego; „Zestawienie małżeństw zawartych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrowie Wielkopolskim w latach 1927–1929. Wypisy z «Orędownika Ostrowskiego»” Zbigniewa Marcinkowskiego i „Bibliografię zawartości «Dodatku Historycznego» w «Gazecie Ostrowskiej» 2007–2012” Jarosława Biernaczyka i Zbigniewa Marcinkowskiego. Rozdział piąty to „Kronika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego” pod redakcją Mariana F. Nowaka, zarazem głównego autora rozdziału. Tu znaleźć można opis 10-lecia OTG, z jego bogatym dorobkiem wydawniczym, a także spisy treści dotychczas wydanych „Roczników”. Na kartach „Kroniki” opisano też obchody 10-lecia Stowarzyszenia, wzbogacając relację ciekawą galerią fotografii. W podrozdziale „Z życia OTG…” zostały przedstawione biogramy członków OTG przyjętych w latach 2012–2015. Niniejszy numer jubileuszowego „Rocznika OTG” ukazał się dzięki pomocy i wsparciu szeregu osób i instytucji, do których zaliczyć należy: redaktorów rozdziałów i autorów tekstów „Rocznika”, Państwa Małgorzaty i Tomasza Mielochów za profesjonalną korektę, redakcję językową, opracowanie typograficzne i skład „Rocznika”, a także Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski za finansowe wsparcie tego projektu wydawniczego. Żywię nadzieję, iż połączony numer IX i X „Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego” spotka się z życzliwym przyjęciem Czytelników – powiedział na zakończenie swojego wystąpienia prezes Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Następnie, szczegółowej prezentacji rozdziałów dokonali ich redaktorzy.
Należy podkreślić, że kolejny już egzemplarz Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego trafi w styczniu b.r. do  Library of Congress - amerykańskiej biblioteki Kongresu w Waszyngtonie, będącej największą tego typu instytucją na świecie, Biblioteki Narodowej oraz kilkunastu bibliotek uniwersyteckich w Polsce. Rocznik można nabyć  poprzez maila na: otg@wp.pl, tel. 697 750 099, lub w Księgarni Niezależnej przy ul. Wiosny Ludów.


17 grudnia 2015 – Spotkanie Opłatkowe –  Max cafe
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia 17  grudnia 2015 roku w Max Cafe przy ul. Królowej Jadwigi odbyło się Spotkanie Opłatkowe Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Fragment Ewangelii wg Św. Łukasza – Narodzenie Jezusa -  odczytał lektor konkatedralny i długoletni członek Stowarzyszenia - Ryszard Bartoszek. Marian Franciszek Nowak – prezes OTG podziękował wszystkim uczestnikom spotkania za 2015 rok i współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu szeregu przedsięwzięć organizacyjnych, w tym organizacji jubileuszu 10 – lecia Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Podkreślił, że wiele dobrego działo w 2015 roku w Stowarzyszeniu. Zrealizowano plan w 100 procentach, odbyły się warsztaty szkoleniowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, spotkanie integracyjne w Antoninie, oraz Gala Genealogiczna w Forum Synagoga na 10. lecie Stowarzyszenia, połączona z otwarciem ciekawej wystawy 10 LAT OTG. Zwieńczeniem obchodów jubileuszu Towarzystwa było wydanie podwójnego 9 – 10 numeru „Rocznika OTG”.    Życzenia świąteczno - noworoczne członkom i sympatykom OTG złożył poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, który nie mogąc osobiście przybyć na nie ze względu na Posiedzenie Sejmu, przekazał je przez prezesa Stowarzyszenia. Piękne życzenia świąteczne przysłał również z Gdańska Honorowy Członek OTG Kazimierz Piotr Radowicz. Po oficjalnym złożeniu życzeń, uczestnicy spotkania składali sobie życzenia indywidualne, śpiewano kolędy i pastorałki, m.in. „Dzisiaj w Betlejem”, „Wśród nocnej ciszy”, „Cicha noc”, czy też „Lulajże Jezuniu” – zgodnie z przygotowanym wcześniej przez OTG śpiewnikiem kolęd . By tradycji stało się zadość, uczestnicy spotkania otrzymali stosowne na tę okoliczność prezenty, przygotowane przez Grażynę Karolak – animatora kultury ostrowskiego Stowarzyszenia.
W drugiej części Spotkania prezes OTG Marian Franciszek Nowak zapoznał jego uczestników ze wstępnym Planem przedsięwzięć OTG na 2016 rok. Wśród ważniejszych zamierzeń ostrowskich genealogów wymienić należy planowane dwie wystawy OTG. Pierwsza, planowana w maju, z cyklu „Ocalić od zapomnienia” – „Pamiątki Chrztu św. i I Komunii św.”  i druga, planowana we wrześniu, zatytułowana: „Zawiadomienia, zaproszenia i telegramy ślubne”. Kuratorem wystaw będzie Grażyna Karolak. Ponadto, zaplanowano już na lutego b.r. ciekawe spotkanie z Adamem Ćwiklakiem – członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Genealogii Genetycznej (ISOGG) nt. „Historia i genealogia rodziny Mertków - fakty i hipotezy”, wycieczki, warsztaty genealogiczne z zakresu tajników internetowych poszukiwań przodków, które zostaną prowadzone w kwietniu b.r.  pod kierunkiem Ryszarda Jankielewicza – członka Polskiego Towarzystwa Genealogicznego (PTG), wydanie 11 numeru „Rocznika OTG” i publikacji w ramach BIBLIOTEKI OTG. Rok 2016 będzie niewątpliwie ciekawym i pracowitym rokiem dla członków Towarzystwa – podkreślił Marian F. Nowak – … aby cnych ludzi pamięć z martwych i długowieczną pomroką okrytych wydobyć popiołów… - cytując słowa bpa Jana Długosza – będące mottem Stowarzyszenia.
 
14 grudnia 2015 – Konferencja Archeologiczna (współorganizacja) –  N/klub
W poniedziałek 14 grudnia 2015 roku w Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej – N/klubie przy ul. Królowej Jadwigi 10 odbyła się Konferencja archeologiczna, zorganizowana przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, pod patronatem Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego, Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich i Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Temat konferencji: ARCHEOLOGIA ZIEMI OSTROWSKIEJ. Prelegentami na konferencji byli archeolodzy z Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) oraz innych  jednostek i instytucji archeologicznych w Polsce. Program konferencji był bardzo napięty, a jej uczestnicy mogli wysłuchać następujących wystąpień: mgr Emilii Smółki – Antkowiak (Poznań) – Z dziejów archeologii Powiatu Ostrowskiego – początki zainteresowań starożytnościami w świetle archiwaliów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu; mgr. Grzegorza Gmyrka (Kalisz) -  Badania archeologiczne na obszarze obwodnicy  Ostrowa; dr Agnieszki Przybył (Wrocław) -  Pierwsze społeczności rolnicze na Ziemi Ostrowskiej; dr. Macieja Ehlerta (Wrocław) - Ślady pobytu łowców i zbieraczy w okolicach Ostrowa, mgr Agaty Hałuszko (Wrocław) i mgr. Grzegorza Gmyrka (Kalisz) – Badania tomografii komputerowej urn z cmentarzyska kultury łużyckiej we Wtórku;  mgr. Sebastiana Przybylskiego (Wrocław, OTG) - Badania w lesie Bagatela – relikty kultury pomorskiej; mgr. Leszka Ziąbki i mgr. Sławomira Miłka (Kalisz) - Skarb ozdób i denarów rzymskich z Ostrowa Wielkopolskiego; mgr. Sebastiana Przybylskiego (Wrocław, OTG) – Osadnictwo kultury przeworskiej na Ziemi Ostrowskiej; prof. Artura Błażejewskiego z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego – Kontakty dalekosiężne społeczności kultury przeworskiej na Ziemi Ostrowskiej w okresie rzymskim i mgr. Sebastiana Przybylskiego (Wrocław, OTG) – Prace poszukiwawcze samolotu Boeing B17 „Miss BeHeaven”. Konferencja tematycznie bardzo oczekiwana w Ostrowie Wielkopolskim przyciągnęła rzesze osób zainteresowanych tą problematyką, co przejawiało się szczególnie w dyskusji i po każdym prawie  wystąpieniu prelegentów. Koordynatorem działań przygotowawczych z ramienia Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego był doktorant na Uniwersytecie Wrocławskim mgr Sebastian Przybylski – archeolog. Organizatorzy tego przedsięwzięcia obiecali publikację pokonferencyjną. Tematyka bardzo ciekawa i na czasie.                
 
OBCHODY 10 – LECIA OTG 
10 LAT… , czy to wiele?
Może jednak tylko chwile dwie.
Płynie życie, biegnie czas,
Nasze OTG ma już 10 lat.
Był taki czas – spotkali się.
Zrodził się w ich sercach pomysł ten – Idea.
Załóżmy więc Stowarzyszenie – bierzmy się do dzieła… .
 
Tak by można było w skrócie scharakteryzować powstanie i działalność Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, cytując fragment laudacji jubileuszowej, przygotowanej przez Grzegorza Kubiaka – członka Stowarzyszenia. Czy to wiele…?
 
14 listopada 2015 – Jubileusz 10. lecia OTG - Gala Genealogiczna –  Forum Synagoga
Galę Genealogiczną w Forum Synagoga rozpoczęto od półgodzinnego filmu o działalności Stowarzyszenia na przestrzeni 10 lat - autorstwa Stefana Kucharskiego. Film został przyjęty entuzjastycznie, zwłaszcza przez członków i sympatyków Towarzystwa, który działali, bądź też śledzili poczynania ostrowskich genealogów w latach 2005 - 2015. Po filmie wręczono Tomaszowi Ławniczakowi (członkowi OTG) List gratulacyjny OTG i kwiaty z okazji wyboru na Posła do Sejmu RP. Gala Genealogiczna to okazja do wyróżnień i podziękowań najbardziej aktywnym członkom Stowarzyszenia, którzy na przestrzeni 10 lat działalności Towarzystwa zapisali na jego rzecz swoją szczególną kartę  aktywności społecznej. Odznakę „Pro Genealogia” Kapituła przyznała: dr. Maciejowi Kowalczykowi, Jackowi Malkowskiemu, Annie Nazarek, Grażynie Karolak, Marii Barbarze Przerwie, Ryszardowi Boślakowi oraz prezesowi OTG Marianowi Franciszkowi Nowakowi. Ceremonii wręczenia odznak dokonał przewodniczący Kapituły Odznaki - Tomasz Ławniczak, poseł na Sejm RP wraz z członkiem kapituły Anetą Franc (pierwsze odznaki zostały przyznane przez władze Stowarzyszenia w 2010 roku na 5 – lecie OTG. Otrzymali je wówczas: Henryk Krystek, Aneta Franc, Zbigniew Marcinkowski, Roman Polerowicz, Bartosz Lisiak, Stefan Kucharski i  Tomasz Ławniczak). Medale 10 - lecia przyznano donatorom Stowarzyszenia - głównie w działalności wydawniczej: Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – Beacie Klimek, Staroście Ostrowskiemu – Pawłowi Rajskiemu, Zastępcy Prezydenta Miasta - Ewie Mateckiej, Przewodniczącemu Rady Powiatu Ostrowskiego i zarazem Naczelnikowi Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego – Andrzejowi Leraczykowi oraz Prezes Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego - Lidii Sobóckiej. Za szczególne zasługi w działalności Towarzystwa w latach 2005 – 2015 Zarząd OTG przyznał medal członkom i sympatykom Stowarzyszenia: dr. Maciejowi Kowalczykowi, Jackowi Malkowskiemu, Anecie Franc,  Annie Nazarek, Grażynie Karolak, Jarosławowi Biernaczykowi, Romanowi Polerowiczowi i Stefanowi Kucharskiemu. Okolicznościowe Podziękowania otrzymały władze samorządowe, instytucje kulturalne Ostrowa Wielkopolskiego współpracujące na przestrzeni tych 10 lat z Towarzystwem oraz Franciszek Pera – wspierający Towarzystwo indywidualnie. Gratulacje jubileuszowe złożyli: Poseł na Sejm RP - Tomasz Ławniczak,  Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - Beata Klimek, w imieniu Starosty ostrowskiego Pawła Rajskiego – Andrzej Leraczyk – Przewodniczący Rady Powiatu,  Prezes kaliskiego oddziału PTH - Tadeusz Krokos, delegacja Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego, z Prezesem Andrzejem Grzegorkiem, Kazimierz Cieplik w imieniu Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego. Życzenia przysłali: Kazimierz Piotr Radowicz – honorowy Obywatel Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,  Honorowy Członek OTG i Zbigniew Marcinkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OTG.  Galę Genealogiczną uświetnił występ uczniów z ostrowskiego Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy – Trzcińskiego. Jubileuszowe obchody przygotował Komitet Obchodów 10 - lecia w składzie: Grażyna Karolak – przewodnicząca, członkowie: Ryszard Boślak, Magdalena Jarocińska, Stefan Kucharski, Zbigniew Marcinkowski, Marian F. Nowak, Roman Polerowicz, Henryk Przerwa i Jan Przybylski. Na swoje 10 - lecie Stowarzyszenie wydało folder autorstwa Stefana Kucharskiego i Mariana F. Nowaka, zestaw pocztówek okolicznościowych autorstwa Piotra Karolaka oraz znaczek jubileuszowy, przygotowany przez Mariana Szczygła – znanego ostrowskiego filatelistę. Galę prowadzili: Grażyna Karolak – przewodnicząca Komitetu Obchodów 10. lecia OTG i Marian F. Nowak – prezes OTG.
 
14 listopada 2015 – Jubileusz 10. lecia OTG – Wystawa „10 LAT  OTG” –  Forum Synagoga
W ramach Gali Genealogicznej zaprezentowano wystawę zatytułowaną „10 LAT OTG”, kuratorem której była Grażyna Karolak. Wystawę uświetniły: opracowane drzewa genealogiczne członków i sympatyków OTG, przygotowane przez: Kingę i Tadeusza Banasików, Barbarę Boinską, Jerzego Furmanka, Grzegorza Kubiaka, Stefana Kucharskiego, Marię Latajka, Jacka Malkowskiego, Annę Nazarek, Mariana F. Nowaka, opracowania genealogiczne: Jerzego Furmanka, Grzegorza Kubiaka, Kazimierza Łonczka, Henryka Przerwy i Lucyny Podolczak, oraz wyjątkowe w swoim znaczeniu pamiątki rodzinne Barbary Malkowskiej. Wystawę finansowo wsparło Stowarzyszenie Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. Jubileuszowe uroczystości zakończyły się w restauracji BISTRO BRAVO symboliczną lampką szampana i znakomitym tortem, ufundowanym na tę okoliczność przez Grażynę Karolak – wyróżnioną w 2015 roku Nagrodą Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beatę Klimek za działalność na rzecz społeczności lokalnej Ostrowa Wielkopolskiego.  Zob. zdjęcia z jubileuszu w zakładce GALERIA FOTOGRAFII
 
 
12 listopada 2015 – Msza Św. jubileuszowa –  Konkatedra
Obchody 10-lecia Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne rozpoczęło już 12 listopada 2015 roku Mszą świętą jubileuszową w ostrowskiej konkatedrze, którą odprawił ks. prałat Tomasz Ilski – długoletni proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika.  Była to już dziesiąta Msza św. w której modlono się za przodków członków i sympatyków Stowarzyszenia. Liturgię słowa odczytał członek OTG Ryszard Bartoszek. W kazaniu ks. proboszcz w szczególny sposób podkreślił znaczenie zainteresowań genealogów swoimi przodkami i podejmowanymi działaniami na rzecz tożsamości kulturowej i chrześcijańskich wartości. Pogratulował też jubileuszu 10. lecia OTG, życząc wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu.  Podczas modlitwy powszechnej, członkowie i sympatycy OTG  tradycyjnie już  zapalali kolejno przy ołtarzu świeczki, upamiętniające ich zmarłych przodków. Po zakończeniu Mszy św.  wykonano przy ołtarzu głównym Konkatedry pamiątkowe zdjęcie25 września 2015 – Warsztaty genealogiczne –  Mała Scena Ostrowskiego Centrum Kultury
W piątek 25 września b.r. – zgodnie z zapowiedzią - na Małej Scenie Ostrowskiego Centrum Kultury odbyły się drugie w tym roku warsztaty genealogiczne. Ich tematem były internetowe poszukiwania przodków z wykorzystaniem dostępnych programów genealogicznych. Warsztaty tradycyjnie  prowadził Grzegorz Kubiak – pasjonat genealogii. Szkolenie przeprowadzono w oparciu o zorganizowane cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Przykłady poszukiwania konkretnych danych o przodkach - prezentowane przez prowadzącego - uczestnicy spotkania wyszukiwali w grupach szkoleniowych pod nadzorem. Rezultatem przeprowadzonych warsztatów była chęć dalszego doskonalenia się w tej problematyce w przyszłym roku, co zostało wstępnie uzgodnione z Zarządem OTG. Część trzecią i czwartą warsztatów, dotyczącą źródeł genealogicznych pisanych  i tworzenia drzew genealogicznych, zaplanowano na 2016 rok.
 
 
12 września 2015 – Wycieczka: Kórnik - Rogalin
Na kolejną już w tym roku wycieczkę OTG zaprosiła Grażyna Karolak – organizator szeregu przedsięwzięć kulturalnych OTG. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość zwiedzania z przewodnikiem Zamku i Ogrodu Dendrologicznego w Kórniku, oraz przepięknie odrestaurowanego Pałacu w Rogalinie – leżących nieopodal Poznania. Zamek jest bez wątpienia głównym obiektem turystycznym miasta Kórnik. Jest nie tylko siedzibą biblioteki rodowej Działyńskich, obecnie Polskiej Akademii Nauk, ale także wspaniałym obiektem architektonicznym, mieszczącym w swych wnętrzach muzeum, które  uczestnicy wycieczki zwiedzili. Historia zamku w postaci murowanej sięga pierwszej połowy XV wieku, zaś jego obecna postać wywodzi się z przebudowy z około połowy XIX wieku.  Liczne było grono właścicieli kórnickiego zamku, od możnych Górków poczynając, na tak zasłużonych Działyńskich kończąc. Jednak spośród wszystkich z zamkiem najbardziej kojarzy się Teofila z Działyńskich Szołdrska Potulicka (1714-1790), znana jako Biała Dama. Zamek położony jest w sąsiedztwie Jeziora Kórnickiego, otoczony fosą, a wokół niego rozciąga się piękny park, znany jako arboretum kórnickie. Pieczę nad parkiem sprawuje Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Tam też członkowie i sympatycy OTG mieli możliwość ujrzenia ciekawych roślin, które sprowadzone z różnych zakątków świata, zaadoptowały się w klimacie kórnickim.
Pałac Raczyńskich w Rogalinie to perełka architektoniczna nie tylko Wielkopolski. Utrzymany w stylu późnego baroku pałac w Rogalinie jest dziś jedną z najsławniejszych dawnych rezydencji magnackich w Wielkopolsce. Budowę monumentalnej rezydencji rozpoczęto około roku 1770. Pałac działa jako oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Powołana w 1991 roku przez hr. Edwarda Bernarda Raczyńskiego fundacja, oddała poznańskiej instytucji w wieczysty depozyt cały rodowy majątek przodków. Ich zamiłowanie do sztuk pięknych zaowocowało zgromadzeniem wyjątkowych dzieł malarstwa i rzeźby, dziś eksponowanych w rogalińskiej galerii. Uczestnicy wycieczki zwiedzili północne i południowe skrzydło pałacu, galerię malarstwa oraz powozownię a także wyremontowane i w pełni wyposażone wnętrza korpusu głównego. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem przeprowadzonych remontów i odrestaurowanych wnętrz, także znajdujących się tam eksponatów. Rogalińska rezydencja nazywana jest „pałacem wśród dębów” za sprawą słynnego w całym kraju, otaczającego ją starodrzewu. Słynne dęby rogalińskie rosną w rozległym parku krajobrazowym. Ocenia się, że trzy z nich: Lech, Czech i Rus, mają po 700 lat. Na tyłach pałacu znajduje się też zabytkowy ogród francuski. To była piękna wycieczka, zakończona obiadem „Pod dębami”.
 
 
22 sierpnia 2015 – Grillowanie w Antoninie
W sobotę 22 sierpnia 2015 roku członkowie i sympatycy Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego świętowali zakończenie lata. Tym razem spotkanie odbyło się w Antoninie, na terenie Nadleśnictwa. Uczestnicy spotkania odbyli spacer, zwiedzając pomniki przyrody, o których z wielką pasją opowiadał pracownik Nadleśnictwa - Waldemar Blaźniak. Zobaczyli również film o przepięknej przyrodzie w Dolinie Baryczy. Po „lekcji przyrody” biesiadowano przy grillu. Organizatorka grillowania w Antoninie - Grażyna Karolak - zaprosiła gości do "naszej spiżarni", która cieszyła się wielkim powodzeniem. Można było popróbować przeróżnych przetworów owocowo-warzywnych, zrobionych przez uczestników spotkania. Były słodziutkie dżemy, kompoty, ogóreczki, sałatki warzywne itp. Były też malutkie prezenciki w postaci kolorowych nakrętek na słoiki. Spotkanie przebiegało w ciepłej i miłej atmosferze. Uczestnicy grillowania mają nadzieję, że spotkanie zostanie zorganizowane również za rok.


19 czerwca 2015 – Wycieczka „Szlakiem drewnianych kościółków”

W piątek 19 czerwca 2015 roku członkowie i sympatycy Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego wybrali się już  po raz kolejny "Szlakiem drewnianych kościółków".  Pomysłodawczynią cyklu i organizatorką wycieczek od wielu już lat  jest Grażyna Karolak, członek OTG. Tym razem uczestnicy wycieczki zwiedzili kościółki położone w północno-zachodniej części Diecezji Kaliskiej. Zawitali do Czermina w powiecie pleszewskim, do drewnianego kościółka pw. św. Jakuba Apostoła. Kościół ten ma rozbudowaną bryłę na planie krzyża, gontowy dach oraz wieżę zwieńczoną barokowym hełmem, wtopioną od strony zachodniej w nawę. Wyposażenie kościoła jest barokowe i rokokowe. O historii kościoła opowiadał ks. kanonik Marian Ostach. Kolejnym przystankiem były Lenartowice i kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Tu również o kościele, jego historii i współczesności wspaniale opowiadał miejscowy proboszcz. Ostatnim przystankiem był Żegocin, miejsce dłuższego przystanku. Zwiedzono Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z 1714 roku - kościół drewniany o konstrukcji zrębowej, oszalowany. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVII i XVIII w. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej Śnieżnej z pierwszej połowy XVII w. Uczestnicy wycieczki byli także gośćmi Ośrodka Kultury w Żegocinie, a podejmowały ich trzy wspaniałe kobiety - pasjonatki, oddane ziemi żegocińskiej: Zofia Zawada - dyrektor Ośrodka Kultury, Romualda Kempińska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Żegocinie i Katarzyna Zawada - młodziutka artystka, kierownik kapeli ludowej i dyrygent chóru „Cantare”. Członków i sympatyków OTG zaproszono do saloniku Heleny Modrzejewskiej, polskiej aktorki związanej z tym regionem, poprzez małżeństwo z Karolem Chłapowskim. Wizyta w Żegocinie zakończyła się spotkaniem przy kawie i placku. Czas ten umiliła wycieczkowiczom wspomniana wcześniej artystka, wokalistka, instrumentalistka - pani Katarzyna Zawada, wcielając się w rolę Heleny Modrzejewskiej. Zagrała na pianinie i zaśpiewała pieśń "Ave Maria" Franciszka   Schuberta. To była niezapomniana, i być może najciekawsza z dotychczasowych wycieczka. Już dzisiaj Pani Grażyna Karolak snuje plany wycieczkowe na przyszłość, a we wrześniu zaprasza członków i sympatyków OTG na wycieczkę szlakiem: Koszuty-Rogalin-Kórnik.

3 czerwca 2015 –  Promocja książki Jacka Malkowskiego O rodzie Brodowskich herbu Łada i majątku Psary w powiecie ostrowskim – Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Współzałożyciel Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, pierwszy jego wiceprezes          i współtwórca „Rocznika OTG”, historyk, genealog i regionalista  Jacek Malkowski zaprezentował swoją pierwszą  samodzielną publikację genealogiczną. Promocja  książki zatytułowanej O rodzie Brodowskich herbu Łada i majątku Psary w powiecie ostrowskim odbyła się w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – wydawcy tejże ciekawej publikacji. Na promocję przyszło wielu członków i sympatyków Stowarzyszenia, ale nie tylko. Po krótkim wstępie dyrektora Muzeum Witolda Banacha, o pracach nad książką, zbieraniu materiałów, kontaktach z rodziną Brodowskich - opowiadał autor publikacji Jacek Malkowski. To owoc wieloletniej pracy autora, który skrupulatnie i drobiazgowo zbierał wszelkie informacje dotyczące Psar i jego dawnych właścicieli. Prawie wszystkie archiwalne fotografie pochodzą ze zbiorów nieżyjącej już Eugenii Brodowskiej oraz członków jej rodziny. W książce Jacek Malkowski opisał dawniejsze dzieje Psar i majątku ziemskiego, który był w posiadaniu kilku rodzin szlacheckich. W tej publikacji genealogicznej nie mogło zabraknąć ciekawych wątków z życia członków rodziny Brodowskich, chociażby takich jak wybitne i znane postaci z rodziny, ale i też niektórzy jej członkowie „z widoczną skazą”. Po zaprezentowaniu poszczególnych rozdziałów książki, autor odpowiadał na pytania uczestników spotkania, po czym wpisywał dedykacje. Książkę w dniu promocji można było nabyć w cenie subskrypcji. Zachęcam do lektury - warto.


15 maja 2015 –  Szkolenie z zakresu internetowych programów poszukiwań genealogicznych –  Mała Scena Ostrowskiego Centrum Kultury

W piątek 15 maja b.r. na Małej Scenie Ostrowskiego Centrum Kultury odbyła się pierwsza część warsztatów genealogicznych – otwartych. Ich tematem były internetowe poszukiwania genealogiczne. Prowadzącym warsztaty był Grzegorz Kubiak – genealog, a organizatorem Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne. Pierwsza część szkolenia była podbudową teoretyczną, przygotowywanej na wrzesień b.r. części drugiej – praktycznej. Prowadzący warsztaty podkreślał, że niekoniecznie dzisiaj trzeba ruszać się przysłowiowo z domu, by stworzyć swoje drzewo genealogiczne. Internet w tym jest bardzo pomocny, choć nie zastąpi w pełni tradycyjnej metody poszukiwawczej, jakim jest kontakt z archiwum. Źródła pisane mają swoją niepowtarzalną wartość w poszukiwaniach, wiążą szukającego korzeni rodzinnych z czasem, w którym jego przodkowie zostali zaewidencjonowani w księgach metrykalnych. 
Często zadajemy sobie pytanie – dlaczego prowadzić poszukiwania genealogiczne przez Internet. Na to retoryczne pytanie Grzegorz Kubiak odpowiedział – To przede wszystkim nawał codziennych obowiązków, przysłowiowy „brak czasu”, obowiązki rodzinne, oszczędność pieniędzy, możliwość szybkiego zlokalizowania szukanych dokumentów, wygoda, możliwość szybkiego kontaktu z wieloma osobami oraz prowadzenia jednocześnie poszukiwań w kilku kierunkach. To zalety – podkreślał prowadzący warsztaty. Ale Internet ma też w tym temacie swoje wady, niesie swoistego rodzaju zagrożenia – kontynuował.  Stąd wskazana jest należyta ostrożność podczas odwiedzania nieznanych stron internetowych, wnikliwe czytanie regulaminów odwiedzanych stron internetowych, analizowanie informacji – danych osobistych przed ich udostępnieniem, filtrowanie stron – oferujących „kosmiczne wyniki lub informacje – np. oferowanie stworzenia genealogii rodziny na podstawie nazwiska za DROBNĄ OPŁATĄ”.  Należy pamiętać – mówił Grzegorz Kubiak - o zasadzie „Informacja raz wrzucona do Internetu pozostaje tam na zawsze”. W Internecie możemy znaleźć m.in. następujące informacje z zakresu genealogii: główne informacje genealogiczne, informacje pomocnicze, lokalizacyjne, informacje fachowe i pomoc fachowców z różnych dziedzin, gotowe genealogie niektórych rodów i inne, służące badaczom genealogii. Warsztaty na tyle zainteresowały uczestników szkolenia, że postanowiono je rozwinąć. Zaplanowaliśmy drugą część na wrzesień – podkreśla prezes OTG Marian F. Nowak. Będzie to praca w grupach – na wyznaczonych stanowiskach – pod kierunkiem prowadzącego. Będą to warsztaty otwarte – dla wszystkich chętnych. Część trzecią i czwartą dotyczącą źródeł genealogicznych pisanych  i tworzenie drzew genealogicznych zaplanowano na 2016 rok. Należy również podkreślić, że prezentowany materiał z zakresu Internetowych poszukiwań genealogicznych znajdzie swoje odzwierciedlenie w artykule Grzegorz Kubiaka w jubileuszowym „Roczniku OTG”, którego wydanie zaplanowano na październik b.r. W drugiej części spotkania – członek OTG pan Wacław Kieremkampt zaprezentował swoją ostatnią publikację, zatytułowaną Żydzi w Ostrowie w dokumentach XVIII wieku, wydaną w ramach Studia Judaica Ostroviensia. To kolejny zbiór dokumentów dotyczących Ostrowa i jego mieszkańców. W trakcie już wieloletnich poszukiwań materiałów dotyczących historii Ostrowa i Przygodzic natrafiłem w archiwach na dokumenty dotyczące osiedlenia się Żydów w Ostrowie w XVIII w.  Dokumenty które znajdziecie Państwo w tej książce, z wyjątkiem tych, które przedstawiłem w moich poprzednich opracowaniach, nigdy nie były publikowane – mówił Wacław Kieremkampt. Cześć dokumentów pochodzi z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, z działu Archiwum Radziwiłów i zupełnie nieopracowanych akt zbioru Papiery Rodziny Przebendowskich i Bielińskich. Część dokumentów pochodzi z Archiwum Państwowego w Poznaniu, ze zbioru „Akta miasta Ostrowa” i „ Gmina żydowska w Ostrowie”. Historia osiadłości Żydów w Ostrowie w XVIII wieku zawarta w prezentowanych dokumentach różni się od tej, którą możemy znaleźć w publikacjach z XIX i XX wieku. W prezentowanej publikacji znajdziemy nazwiska Żydów mieszkających w Ostrowie w XVIII w. oraz historię ich przybycia do Ostrowa. W książce znajdziemy odpowiedz na pytanie - która z kolei synagoga stoi obecnie w Ostrowie i wiele innych ciekawych informacji na temat Żydów w Ostrowie w XVIII w.


10 maja 2015  –  MajOSTaszki –  VI Kiermasz Organizacji Pozarządowych – Park Miejski
Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne wzięło udział w VI Kiermaszu Organizacji Pozarządowych, organizowanego w ramach Festynu Miejskiego - MajOSTaszki. OTG tradycyjnie już zorganizowało swoje stoisko wspólnie z Biblioteką Publiczną im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, na którym zaprezentowano dorobek wydawniczy Stowarzyszenia. Wspólne stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających,  szukających dobrych, regionalnych wydawnictw, ale nie tylko. Kiermasz był doskonałą okazją do zapoznania się z działalnością innych, ostrowskich organizacji pozarządowych oraz wymiany doświadczeń. Pogoda dopisała.

23 kwietnia 2015  –  Spotkanie z Adamem Ćwiklakiem –  Mała Scena Ostrowskiego Centrum Kultury

W czwartkowe popołudnie 23 kwietnia 2015 roku na małej scenie Ostrowskiego Centrum Kultury przy ul. Wolności 2 odbyło się niecodzienne spotkanie. Tematem była Genealogia genetyczna jako nowoczesne źródło pozyskiwania danych genealogicznych. Prelegentem spotkania był człowiek nietuzinkowy w swoich zainteresowaniach i poszukiwaniach genealogicznych, ekonomista, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Genealogii Genetycznej (ISOGG) - Adam Ćwiklak – pasjonat i znawca genealogii od przysłowiowej „kuchni”. Organizatorem spotkania było Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne. 
Na to wyjątkowe spotkanie zostały zaproszone osoby ze świata nauki i sąsiadujące towarzystwa genealogiczne, ale nie tylko. Byli przedstawiciele Polskiego, Śląskiego i Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego. To ostatnie zorganizowało dla swoich członków kwietniowe, wyjazdowe spotkanie do Ostrowa Wielkopolskiego, bo i temat spotkania ciekawy i nietypowy.
Sala małej sceny Ostrowskiego Centrum Kultury wypełniła się po brzegi. Temat spotkania był na tyle ciekawy, że przybyli na nie:  Ewa Jurczyk-Romanowska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i dr Kornelia Ćwiklak – adiunkt w Zakładzie Zasobów Poznawczych Człowieka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, wiceprezes Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego, Krystyna Becka z Archiwum Państwowego w Kaliszu oraz wielu członków i sympatyków Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego.
Na wstępie spotkania prezes OTG odczytał list, jaki na jego ręce przesłał Kazimierz Piotr Radowicz z Gdańska – Honorowy Obywatel Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – któremu członkowie OTG na Walnym Zgromadzeniu w marcu b. r. jednogłośną uchwałą nadali honorowe członkostwo Stowarzyszenia. Czytamy w nim. m. in.: 
„Odpowiadając na pytanie dotyczące przyjęcia honorowego członkostwa OTG, mogę jedynie napisać, że Walne Zgromadzenie Członków OTG uczyniło mi wielki zaszczyt, obdarzając mnie tym tytułem. Traktuję tę uchwałę jako szczególny gest, podkreślający moje żywe zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia i mój w nim udział, w postaci współpracy z Rocznikami OTG. Czuję się prawdziwie wyróżniony tym tytułem i przyjmując go z podziękowaniem, składam głęboki ukłon szacunku za szeroko rozwijaną działalność Panu Prezesowi osobiście, Zarządowi OTG i wszystkim jego Członkiniom i Członkom. Kazimierz Radowicz, Gdańsk 27 marca 2015 roku”.
- Genealogia genetyczna może stanowić świetne uzupełnienie genealogii klasycznej, może również być niezależną formą badań genealogicznych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku, kiedy osoba interesująca się historią przodków z różnych względów nie ma możliwości skorzystania z tradycyjnych metod w swoich poszukiwaniach (np. brak źródeł pisanych) – powiedział na wstępie do zebranych osób Adam Ćwiklak. Podkreślił, że jest to bardzo młoda gałąź wiedzy, że nie jest jeszcze wystarczająco znana i rozpowszechniona, a także brak jest dostatecznej literatury na jej temat. Podczas spotkania przybliżył słuchaczom podstawy teorii oraz praktyki genealogii genetycznej, zachęcając tym samym do aktywności w tej dziedzinie, gdyż im większa populacja badanych, tym większa możliwość wyciągania prawdopodobnych wniosków o przynależności do określonych rodów, jak również o przeszłości i migracji naszych antenatów. 
Pan Adam Ćwiklak przedstawił wnioski genealogii genetycznej wskazujące na to, że wszyscy żyjący obecnie ludzie pochodzą od jednej kobiety oraz jednego mężczyzny, których określono metaforycznym mianem „Adama i Ewy”. Datowanie okresu, w którym żyli ci prarodzice jest ciągle przedmiotem dyskusji i ustawicznie się zmienia. Kolebką ludzkości jest Czarny Kontynent, z którego nasi przodkowie rozeszli się po całym świecie, tworząc różne rasy, kultury i społeczności. Genetyczni „Adam i Ewa” nie byli partnerami ani nawet nie żyli zapewne w tej samej epoce. Są jednak przodkami wszystkich żyjących współcześnie mężczyzn i kobiet, bowiem potomstwo innych żyjących w tym czasie przedstawicieli homo sapiens nie zdołało przetrwać. Wszyscy współcześni ludzie, bez względu na dzielące ich różnice, są zatem ze sobą w większym lub mniejszym stopniu spokrewnieni, mają wspólnych przodków i pochodzą od jednego mężczyzny i jednej kobiety - podkreślał prelegent. 
Trzeba zaznaczyć – kontynuował Pan Adam Ćwiklak – że genealogia genetyczna w większości przypadków nie umożliwia zdefiniowania konkretnych, imiennych przodków, tak jak czyni to genealogia klasyczna, oparta na analizie przekazów ustnych, pisanych oraz pomników. W sprzyjających okolicznościach może ona jednak rzucić wiele światła na pochodzenie uczestnika testu oraz umożliwić wyciąganie wniosków na temat genealogii rodzinnej w sposób bezpośredni oraz pośredni, np. przez wykorzystanie lub analizę źródeł pisanych dotyczących osób, z którymi łączy probanta odpowiedni poziom pokrewieństwa.
Prawie dwugodzinne spotkanie, wzbogacone slajdami i ciekawą prezentacją problematyki, urzekło słuchaczy na tyle, że zadawano też szereg pytań, co zachęciło organizatorów – Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne – do zapowiedzi kolejnego spotkania o tej tematyce. A przykładem zastosowania genealogii genetycznej w badaniach może być ciekawy przypadek rodziny Niezgodów z Sobótki w powiecie ostrowskim. Ale o tym już na następnym spotkaniu – powiedział prezes OTG Marian F. Nowak. Dodał również, że by zgłębić tę problematykę, należy sięgnąć do artykułu Pana Adama Ćwiklaka, który ukaże się w październiku b. r. w jubileuszowym, połączonym  tomie „Rocznika OTG”.23 kwietnia 2015  – Finał Konkursu genealogicznego  –  II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta
W II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Reymonta zorganizowano w miesiącach luty – kwiecień b. r.  konkurs genealogiczny, którego celem było ukazanie tradycji rodzinnych jego uczestników. Kierownikiem projektu był nauczyciel historii w II LO mgr Jarosław Biernaczyk – członek Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Do finału zostały zakwalifikowane cztery prace. 23 kwietnia b.r. jury konkursowe w składzie: Marian F. Nowak – przewodniczący, Zbigniew Marcinkowski i Jarosław Biernaczyk  - członkowie, zapoznali się z  czterema finałowymi pracami genealogicznymi, wysłuchali komentarzy do  przedstawianych prac konkursowych i zdecydowali o kolejności miejsc. Pierwsze miejsce zdobył Filip Kierzkowski, drugie Martyna Pierunek a trzecie przyznano ex aequo dla: Hanny Gajewskiej i Klementyny Mackiewicz. Finaliści otrzymali ciekawe nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe i Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne. Finałowe prace konkursowe zostaną zaprezentowane w listopadzie na II Gali Genealogicznej.

19 marca 2015 – Wernisaż wystawy  „Nie tylko moje dzieciństwo w fotografii” – Galeria PIK Ostrowskiego Centrum Kultury
W popołudniowy czwartek 19 marca 2015 roku w Galerii PIK Ostrowskiego Centrum Kultury miał miejsce wernisaż wystawy OTG z cyklu „ocalić od zapomnienia”, zatytułowanej: „Nie tylko moje dzieciństwo w fotografii”. To już 12. wystawa której organizatorem, lub współorganizatorem było Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne, a 6. z kolei pod kuratelą Grażyny Karolak – sekretarz OTG w latach 2008 – 2014. Przypomnieć tu należy terminy i tytuły wernisaży wystaw:
26 lutego 2006 roku – aula I LO – „Żydzi ostrowscy w dziejach miasta i gimnazjum męskiego” - współorganizacja ze Stowarzyszeniem Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis” i ostrowskim Kołem Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Kaliszu - kurator: Jarosław Biernaczyk;
29 lipca 2006 roku – aula I LO – „Społeczność niemiecka w Ostrowie” - kurator: Jarosław Biernaczyk; 
6 lipca 2007 roku – sala Cechu Rzemiosł Różnych – „Hallerczycy Południowej Wielkopolski” przygotowana przez Macieja Kowalczyka, Mariana F. Nowaka i Romana Polerowicza;  
24 kwietnia 2007 roku – Ostrowskie Centrum Kultury – z cyklu: Ocalić od zapomnienia… - „Wystawa rodowodów i wywodów przodków”;  
27 grudnia 2008 roku – Chata Regionalna w Przygodzicach – „90. Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – przygotowana przez Edmunda Radziszewskiego (kuratora wystawy), Macieja Kowalczyka i Mariana F. Nowaka – wespół z Towarzystwem Miłośników Przygodzic (TMP) oraz Gminą Przygodzice;  
15 maja 2009 roku – hol kina „KOMEDA” – starych fotografii rodzinnych, zatytułowana: „… z dawnych lat … fotografii czar” – kurator wystawy: Grażyna Karolak;  
25 września 2010 roku – Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej - oddział w Lewkowie – „II. Wystawa rodowodów i wywodów przodków” – kurator wystawy: Grażyna Karolak;  
10 marca 2011 roku - Galeria PIK - OCK – „Wystawa starych fotografii ślubnych” – kurator wystawy: Grażyna Karolak;  
19 stycznia 2012 roku - Galeria PIK - OCK – z cyklu „Ocalić od zapomnienia” - „Wystawa robótek ręcznych naszych przodków” – kurator wystawy: Grażyna Karolak;  
21 marca 2013 roku - Galeria PIK - OCK – Wystawa z cyklu „Ocalić od zapomnienia…” – „Rodzinne tradycje wojskowe członków i sympatyków Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego” – kurator wystawy: Marian F. Nowak; 
 
11 października 2013 roku – Forum Synagoga – Wystawa pamiątek szkolnych, zatytułowana „Paluszek i główka to szkolna wymówka..." – kurator wystawy: Grażyna Karolak.
Na wystawie zatytułowanej: „Nie tylko moje dzieciństwo w fotografii” zgromadzono ponad 300 zdjęć z minionej epoki oraz współczesnych. Najstarsze zdjęcie pochodziło z 1899 roku, a znaczna cześć z pierwszej połowy XX wieku. Z tego okresu pochodziły też mebelki: skrzynka na zabawki, stołeczek, konik na biegunach, lalka i miś. Była też kołyska z tzw. długą poduszką z lat 80. XX wieku. W dniu wystawy wyeksponowano stare książeczki z bajkami, wydanymi w latach 50. XX wieku. Wernisaż uświetnił występ dzieci ze szkół podstawowych w  Daniszynie i we Franklinowie, które recytowały dziecięce wierszyki, wpisując sie tym samym w klimat tematyczny wystawy. To nie tylko wspomnienia z dzieciństwa uwiecznione na fotografiach ale także kolejna lekcja historii. Na wystawie można było podziwiać dawne stroje, fryzury, stare zabawki ale i skrawek naszego miasta. Zdjęcia przedstawiały jego fragmenty, często juz nieistniejące, lub bardzo zmodernizowane, jak np. ul. prof. Kaliny w latach 50. XX wieku, nieistniejące już ogrodnictwo przy ul. Towarowej i Alejach Słowackiego. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem,  można było ją oglądać do końca marca. Zorganizowano ją przy wsparciu  Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. Należy również dodać, że Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne planuje kolejną, 13. wystawę na jesieni b.r. Tematem wystawy będzie „10 lat OTG”

6 marca 2015  - Walne Zgromadzenie Członków OTG – Cech Rzemiosł Różnych

6 marca w sali historycznej Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się Walne Zgromadzenie członków Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Głównymi zagadnieniami marcowego spotkania były: podsumowanie działalności Stowarzyszenia w 2014 roku, wybór Komisji Rewizyjnej oraz sprawy organizacyjne. Rok 2014 w działalności Towarzystwa nie należał do szczególnie udanych. Nie zrealizowano wszystkiego, co zaplanowano z działalności wydawniczej. Dobrze realizowano natomiast przedsięwzięcia kulturalno – rekreacyjne Stowarzyszenia, do których zaliczyć należy: wycieczkę do Muzeum Chleba w Pleszewie i do Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Szczególnie udaną imprezą było grillowanie w Antoninie, gdzie uczestnicy wyprawy poznali od kuchni działalność Nadleśnictwa Antonin, a następnie biesiadowali przy grillu. Całość tych przedsięwzięć koordynowała Grażyna Karolak – była sekretarz OTG. Koniec roku przyniósł zmiany w Zarządzie OTG. Nowym prezesem został Marian F. Nowak (sekretarz OTG pierwszej i wiceprezes drugiej kadencji). Na wiceprezesa wybrano ponownie Jarosława Pustkowskiego, sekretarzem został wybrany Jan Przybylski, a skarbnikiem OTG Magdalena Jarocińska. Ponadto członkowie i sympatycy OTG uczestniczyli 7 listopada  w ostrowskiej Konkatedrze  w tradycyjnej Mszy Św. za przodków, a 30 grudnia w Max Cafe zorganizowano Spotkanie Opłatkowe. W roku bieżącym pod nowym kierownictwem OTG wychodzi na prostą i realizuje zaplanowane przedsięwzięcia. Nowy Zarząd wespół z Komisją Rewizyjną postawił na uporządkowanie organizacyjne Stowarzyszenia. Prawie 70 procentowa frekwencja na Zebraniu świadczyć może o tym, że członkowie Towarzystwa Genealogicznego chcą prężnie działać i aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach OTG. Na Zebraniu podsumowano działalność Komisji Rewizyjnej w ostatniej kadencji. Jej członkowie: Zbigniew Marcinkowski – przewodniczący, Ryszard Boślak – wiceprzewodniczący i Henryk Przerwa – członek Komisji realizowali właściwie swoje statutowe obowiązki. Swoimi decyzjami w porę uratowali okręt, który wpływał na mieliznę.  W głosowaniu jawnym, dotychczasowi członkowie Komisji Rewizyjnej zostali wybrani na następną kadencję. Na Walnym Zgromadzeniu podziękowano również dotychczasowym władzom Stowarzyszenia. Należy podkreślić, że w tym roku minie 10 lat od powstania Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. W okresie tym   Stowarzyszenie rozkwitło, i pomimo małego „tąpniecia” – rozkwita dalej. Wielkie zasługi w tej materii mieli: Maciej Kowalczyk, Anna Nazarek i Grażyna Karolak, którym członkowie Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego wyrazili słowami Prezesa ogromne podziękowanie i aplauz. Należy choć po krótce wymienić zasługi w/w.

Maciej Kowalczyk – współinicjator   powstania i współzałożyciel Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Od początku – przez 9 lat jego prezes. Współtwórca i współredaktor (czasami ukryty) Rocznika OTG, pomysłodawca stworzenia wydawnictwa pod nazwą Biblioteka OTG, w ramach której wydał pierwszą publikację zatytułowaną: „Czerwony Baron w Ostrowie”. Preludium legendy.... Inicjator wielu spotkań z ciekawymi ludźmi, konferencji, prelekcji, i innych ważnych przedsięwzięć Stowarzyszenia. Sam też dość często był prelegentem.
Anna Nazarek – od lipca 2007 roku Skarbnik OTG. Przez wiele lat rozliczała finanse naszego Stowarzyszenia. Zbierała należne składki, rozliczała projekty wydawnicze, pilnowała, żeby wszystko co z finansami było związane, było czytelne i przeźroczyste. To znakomity Minister Finansów OTG, a jednocześnie autorka artykułów do Rocznika i pomysłodawczyni wielu przedsięwzięć OTG.
Grażyna Karolak – sekretarz OTG od początku 2008 roku. Autorka wielu ciekawych pomysłów, które pozwoliły rozświetlić swoim blaskiem nasze Stowarzyszenie w regionie w którym żyjemy, i nie tylko. Redaktor Rocznika OTG, autorka i współautorka wielu ciekawych artykułów genealogicznych. Autorka publikacji wydanej w ramach BIBLIOTEKI OTG – Przepisy naszych przodków. Kurator wielu wystaw genealogicznych OTG, m.in.: „… z dawnych lat … fotografii czar”;  „II. Wystawa rodowodów i wywodów przodków ”; „Wystawa starych fotografii ślubnych”; Wystawa robótek ręcznych naszych przodków”; Wystawa pamiątek szkolnych, zatytułowana „Paluszek i główka to szkolna wymówka...", „Nie tylko moje dzieciństwo w fotografii”. Organizatorka corocznych wycieczek Szlakiem drewnianych kościółków. To Minister Kultury OTG – była…, i obecna.
Można by było jeszcze wiele pisać dobrego o w/wymienionych osobach. Trzeba zaznaczyć, że to filary Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego na przestrzeni tych 9 lat. Członkowie OTG liczą na dalsze zaangażowanie tych osób w procesie rozwoju Stowarzyszenia. W/w uhonorowano kwiatami, podziękowaniami i drobnymi upominkami.
W przerwie wyborczej Komisji Rewizyjnej panowie przygotowali dla członkiń OTG DZIEŃ KOBIET. Każda z Pań otrzymała piękną różę. Zorganizowano również słodki „stół szwedzki”. 
W części trzeciej Walne Zgromadzenie  - na wniosek Zarządu – przyjęło jednogłośnie Uchwałę o nadaniu Panu Kazimierzowi Piotrowi Radowiczowi Honorowego Członkostwa Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Należy przy tym podkreślić, że tytuł ten już posiadają: Tadeusz Krokos – prezes kaliskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i Ewa Mielczarek – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowie Wielkopolskim.  Pan Kazimierz Radowicz to zasłużony człowiek dla  Ostrowa Wielkopolskiego pod każdym względem. Honorowy Obywatel Miasta, Honorowy członek Alma Mater Ostroviensis. Od 2008 roku również członek zwyczajnym Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. 
Na Zebraniu omówiono również sprawy organizacyjne i planowane przedsięwzięcia  Stowarzyszenia w 2015 roku. - Wypływamy na głębokie wody – powiedział prezes OTG Marian F. Nowak. Będzie podwójny numer „Rocznika OTG”, będą dwie wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty, wycieczki, grillowanie, i wiele, wiele innych, ważnych przedsięwzięć, o których mowa w Planie działań OTG na 2015 rok, zamieszczonym na stronie internetowej OTG: www.otg-ostrowwlkp.pl. Wręczono również zaległe, jak i bieżące  Zaświadczenia członkowskie. ZAPROSZENIE

Zapraszamy członków i sympatyków Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego na Wystawę  z cyklu „Ocalić od zapomnienia”
NIE TYLKO MOJE DZIECIŃSTWO W FOTOGRAFII.
Wernisaż Wystawy odbędzie się 19 marca 2015 roku (w czwartek) o godz. 17.30 w Holu Ostrowskiego Centrum Kultury
przy ul. Raszkowskiej 2
                                   

                            Zarząd OTG i Kurator Wystawy

 
 
 
 
 
 
 PRZEDSIĘWZIĘCIA 2014 ROKU:

30 grudnia 2014 Spotkanie Opłatkowe
We wtorek 30 grudnia 2014 roku w Max Cafe przy ul. Królowej Jadwigi odbyło się Spotkanie Opłatkowe członków i sympatyków Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. - Każdy kto przyjął zaproszenie władz Stowarzyszenia przybył na to spotkanie z potrzeby serca, by kultywować tę piękną tradycję spotkań bożonarodzeniowych Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego powiedział prezes OTG Marian Franciszek Nowak Po spotkaniach w gronie rodzinnym, przyszedł czas na spotkanie z bliskimi osobami, skupionymi w naszym Stowarzyszeniu, by przełamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. A jest to już nasze 10. Spotkanie Opłatkowe dodał. Fragment Ewangelii wg Św. Łukasza Narodzenie Jezusa -  odczytał lektor konkatedralny i członek Stowarzyszenia Ryszard Bartoszek. Życzenia świąteczno - noworoczne uczestnikom spotkania złożył wicestarosta ostrowski Tomasz Ławniczak. Nawiązał on do fragmentu Ewangelii o narodzeniu Jezusa, które zwiastuje nam radość wielką, bo Bóg stał się człowiekiem, by być bliżej nas - ludzi. Po złożeniu sobie życzeń indywidualnych, śpiewano kolędy i pastorałki, m.in. „Wśród nocnej ciszy”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Cicha noc”, czy też „Lulajże Jezuniu”. By tradycji stało się zadość, uczestnicy spotkania otrzymali stosowne na tę okoliczność prezenty, przygotowane przez Grażynę Karolak dotychczasową sekretarz OTG i animatora kultury ostrowskiego Stowarzyszenia. Wśród nich: piękne choinkowe bombki, Kartki okolicznościowe oraz Zaproszenia z Ostrowskiego Centrum Kultury na Koncert Kolęd w Forum Synagoga. Koncert ten odbędzie się w dniu 16 stycznia, w wykonaniu Chóru Kameralnego SOTTO VOCE, pod kierunkiem Renaty Pacyny, z udziałem kwartetu smyczkowego, oraz Marka Raczyckiego, grającego na fortepianie, który zajął się opracowaniem kolęd, pastorałek oraz utworów świątecznych.
W drugiej części Spotkania prezes OTG Marian Franciszek Nowak zapoznał jego uczestników ze wstępnym „Planem przedsięwzięć OTG na 2015 rok”. Wśród ważniejszych zamierzeń ostrowskich genealogów wymienić należy planowane dwie wystawy OTG. Pierwsza, planowana w marcu, z cyklu „Ocalić od zapomnienia”
NIE TYLKO… MOJE DZIECIŃSTWO W FOTOGRAFII, i druga, planowana w listopadzie, zatytułowana: „10 LAT OTG”. Kuratorem wystaw będzie Pani Grażyna Karolak. Ponadto, zaplanowano szereg wycieczek, szkolenie genealogiczne z zakresu internetowych poszukiwań przodków i promocję publikacji w ramach BIBLIOTEKI OTG. Najważniejszym przedsięwzięciem tegoż roku będzie II. Gala Genealogiczna na 10.lecie OTG, połączona z promocją IX/X tomu „Rocznika OTG”, która odbędzie się 14 listopada 2015 roku w Forum Synagoga.

7 listopada 2014 Msza św. za przodków

Tradycyjnie już od wielu lat, jesienią, członkowie i sympatycy Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego uczestniczą we Mszy św. za swoich zmarłych przodków. Dziewiątą już  Mszę św. w tej intencji, tym razem koncelebrowaną, odprawił w listopadowy wieczór w ostrowskiej Konkatedrze proboszcz parafii p.w. św. Stanisława Biskupa - ks. prałat Tomasz Ilski. Liturgię słowa odczytał członek OTG Ryszard Bartoszek. W kazaniu ks. proboszcz w szczególny sposób podkreślił znaczenie zainteresowań genealogów swoimi przodkami. - Każdy z nas jest ciekaw kim byli, jak żyli, jak im się wiodło. Ważne jest, by zainteresować się również czasami Jezusa, Jego genealogią, czasami w których przyszło mu żyć. Czytanie i poszukiwanie informacji o tym, jest poszukiwaniem u źródła, zgłębianiem badań i dociekań genealogicznych stwierdził. W dalszej części pogratulował nowym władzom OTG, życząc wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu.  Podczas modlitwy powszechnej, członkowie OTG  tradycyjnie już  zapalali kolejno przy ołtarzu świeczki, upamiętniające ich zmarłych przodków. Po zakończeniu Mszy św.  wykonano przy ołtarzu głównym Konkatedry pamiątkowe zdjęcie.


24 października 2014 - Walne Zgromadzenie Członków

W piątek, 24 października 2014 roku w Sali Tradycji Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Wolności 34 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Tematem Zebrania było podsumowanie działalności Stowarzyszenia w trzeciej kadencji, za lata 2012 2014. W Sprawozdaniu merytorycznym, prezes dr Maciej Kowalczyk podsumował działalność Zarządu za okres rozliczeniowy, wskazując przy tym szczególną uwagę na działalność wydawniczą Stowarzyszenia. Dotychczas wydano osiem tomów „Rocznika OTG”, w przygotowaniu jest kolejny IX tom. Jest to publikacja wydawana permanentnie przez Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne od 2006 roku. Tu OTG ma się naprawdę czym poszczycić i pochwalić. Na łamach Rocznika poruszano nie tylko problematykę sensu stricte genealogiczną, ale również historyczną, dotyczącą miasta i regionu, oraz twórczość artystyczną. W okresie sprawozdawczym, w 2012 roku, z inicjatywy prezesa OTG wydano kolejną płytę genealogiczną z aktami metrykalnymi, zatytułowaną: Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Odolanowie (1808 1874). W ramach Biblioteki OTG wydano dwie ciekawe publikacje, autorstwa Wacława Kieremkampta, zatytułowane: Inwentarz dóbr majętności ostrowskiej  i przygodzickiej z przyległościami -  Ostrów Wielkopolski 2012 i Dobra majętności ostrowskiej i przygodzickiej w aktach i instrukcjach XVIII wieku - Ostrów Wielkopolski 2013. W okresie sprawozdawczym zorganizowano również w 2013 roku dwie wystawy: pierwsza na wiosnę 2013 roku dotyczyła Tradycji wojskowych członków i sympatyków Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, której kuratorem był Marian F. Nowak, i drugą, dotycząca lat szkolnych członków i sympatyków OTG, której kuratorem była sekretarz OTG Grażyna Karolak. Należy podkreślić, że Sekretarz OTG organizowała coroczne wycieczki Szlakiem drewnianych kościółków. W 2013 roku członkowie Stowarzyszenia odwiedzili również Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie.  
Skarbnik OTG Anna Nazarek przedstawiła Sprawozdanie Finansowe. Budżet OTG to składki, darowizny, dotacje. Udało się powiązać finansowo „koniec z końcem”, co dało efekt dodatni dla Stowarzyszenia na przyszłość. Z kolei Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Marcinkowski ocenił działalność Zarządu za okres sprawozdawczy, po czym zaproponował udzielenie Zarządowi absolutorium, co też się stało w głosowaniu członków Towarzystwa. Sekretarz Zarządu Grażyna Karolak przedstawiła Plan działania do końca 2014 roku, po czym, w drugiej części Zebrania dokonano wyboru nowego Zarządu. W jego skład weszli: Marian Franciszek Nowak (prezes), Jarosław Pustkowski (wiceprezes), Jan Przybylski (sekretarz) i Magdalena Jarocińska (skarbnik).

22 października 2014
- Promocja VIII tomu Rocznika OTG
W środę, 22 października 2014 roku o godz. 17.00 członkowie i sympatycy Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego  przybyli do Synagogi, aby zapoznać się z nowym, ósmym już tomem „Rocznika OTG”. Prezes Towarzystwa dr
Maciej Kowalczyk  przedstawił kolejne rozdziały i scharakteryzował zawarte w opracowaniu artykuły. Tradycyjnie, pierwszy rozdział rozpoczęły  Historie rodzinne. Tym razem zaprezentowano: Zarys dziejów rodu Mieżyńskich w XIX i XX stuleciu, autorstwa Barbary Kowalskiej i Macieja Kowalczyka, Ze Strzyżewa do Gostyczyny szkic losów rodziny Brzezińskich od XVIII wieku do połowy XX stulecia, autorstwa Anny Nazarek. O najstarszych przedstawicielach rodu Grzelaków opowiedział Tomasz Grzelak autor artykułu. W rozdziale drugim Materiały i źródła przedstawiono Zestawienie małżeństw zawartych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrowie Wielkopolskim w latach 1924-26, Dawny Ostrów we wspomnieniach z oddali Kazimiery Droszcz, oraz Różne postawy Ryszarda Bartoszka. Nie zabrakło również opisu Zjazdów Rodzinnych i Kroniki OTG z lat 2010 2011.

19 września 2014

Wycieczka:
 Ostrów Wielkopolski - Pleszew - Dobrzyca - Ostrów Wielkopolski.
W programie zwiedzanie:
- Muzeum Chleba w Pleszewie
Mistrz piekarski Tomasz Vogt założył Muzeum Piekarstwa przy ul. Tyniec w Pleszewie. Uroczyste otwarcie placówki nastąpiło 3 września 2006 roku. 19 września 2014 roku członkowie i sympatycy Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego mieli możliwość zwiedzenia Muzeum. Przewodnikiem po Muzeum była Pani Maria Fibik
pracownik Piekarni/Cukierni. Muzeum Piekarstwa zostało urządzone w pomieszczeniach dawnej piekarni, która funkcjonowała od 1913 roku. Gospodarze obiektu wystawili na pokaz m.in. historyczne dokumenty Pleszewskiego Cechu Piekarskiego z 1784 roku, zabytkowe sprzęty do wyrobu ciast, foremki piekarnicze z początku XX wieku, stary szyld zakładu z lat 50-tych, wagi, archiwalne fotografie i dyplomy. Najcenniejszym eksponatem jest tzw. piec piersiowy, który służył aż pięciu pokoleniom rodziny Vogtów. Uroku całemu muzeum dodaje autentyczna studnia, która przez lata zaopatrywała zakład w wodę głębinową. Członkowie i sympatycy OTG mieli możliwość przygotowania ciasta do wypieku wg własnej inwencji. Efekt finalny był rewelacyjny. Na koniec, w cukierni Vogta uczestnicy wycieczki zaopatrzyli się w firmowe wypieki.

- Drewnianego kościółka  p.w. św. Floriana w Pleszewie
Kolejnym punktem programu wycieczki było zwiedzanie drewnianego kościółka p.w. św. Floriana. Historię kościółka przedstawił Zbigniew Marcinkowski.
Parafia Św. Floriana w Pleszewie, podobnie jak parafia Najświętszego Zbawiciela, powstała z macierzystej parafii farnej, pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela. Została erygowana w 1925 roku za czasów pasterzowania Ks. Prob. Kazimierza Niesiołowskiego. Jednakże do 1953 roku, każdorazowy proboszcz Ścięcia Św. Jana Chrzciciela zarządzał kościołem i dobrami Św. Floriana. Dopiero 20 lipca 1953 roku, ówczesny Arcybiskup Gnieźnieński i Warszawski - Prymas Polski Kard. Stefan Wyszyński, wydanym dekretem usamodzielnił parafię Św. Floriana, mianując pierwszym jej proboszczem Ks. Jana Szmeltera. Dotychczas kościół Św. Floriana służył jako kościół filialny parafii farnej, do którego w latach 40. i 50. XX wieku uczęszczała młodzież gimnazjalna i licealna. Po usamodzielnieniu się parafii, w 1955 roku przystąpiono do rozbudowy kościoła, powiększając go o kruchtę południową i zachodnią. Początki obecnej świątyni owiane są legendą. O historii kościoła czyt. na stronie internetowej:
http://florian-pleszew.pl/index.php?id=76&Itemid=36.

- Zespołu pałacowo-parkowego w Dobrzycy
W programie wycieczki (będąc w Pleszewie) nie mogło zabraknąć pomysłu na zwiedzanie Muzeum Ziemiaństwa w Pałacu Gorzeńskich w Dobrzycy. Po Pałacu oprowadzał uczestników wycieczki Stanisław Borowiak przewodnik / pracownik Muzeum. Pałac w Dobrzycy   to   lt klasycystyczny   pałac położony w południowo-wschodniej części   Dobrzycy . Mieści się w malowniczym parku krajobrazowym utrzymanym w stylu angielskim. Wybudowany w latach 1798-1799 przez czołowego architekta epoki  klasycyzmu , autora między innymi   pałacu w Śmiełowie   i   pałacu w Lubostroniu ,   Stanisława Zawadzkiego   dla adiutanta i szefa kancelarii wojskowej króla   Stanisława Augusta , generała   Augustyna Gorzeńskiego . Z uwagi na związki Gorzeńskiego z   masonerią   symbolika architektoniczna pałacu i parku nawiązuje do tradycji  wolnomularskich . Po zwiedzeniu Pałacu, członkowie i sympatycy OTG   zrelaksowali się spacerem alejkami pałacowego parku w scenerii stawów i cudownej zieleni. Zespół w Dobrzycy określany jest jako przykład architektury   barokowo - klasycystycznej , z wyraźnymi cechami stylu  romantycznego . Ujawniają się one zwłaszcza w sposobie wkomponowania poszczególnych budowli w   park krajobrazowy . Park, usytuowany u zbiegu dwóch nurtów rzeczki Potoki (dopływ Lutyni), powstał równocześnie z pałacem. Był jednym z pierwszych w  Wielkopolsce   parków krajobrazowych.
Wycieczkę zakończono obiadem w dobrzyckiej restauracji, smakując miejscowych potraw, po czym jej uczestnicy udali się do Ostrowa Wielkopolskiego.
Kierownikiem wycieczki i jej organizatorem była Grażyna Karolak
sekretarz OTG
23 sierpnia 2014
Spotkanie przy grillu w "Ogrodówce" w Antoninie.
W programie:
-zwiedzanie Izby przyrodniczo-leśnej
-spacer ścieżką edukacyjną
-grillowanie
W trzeciej dekadzie sierpnia członkowie OTG i sympatycy Stowarzyszenia mieli okazję zwiedzenia obiektów tzw. kultury leśnej w Nadleśnictwie Antonin. Lasy Nadleśnictwa Antonin stanowią dość zwarty zespół kompleksów leśnych. Mimo, że w skład nadleśnictwa wchodzi ponad sto takich grup, to znakomita część lasów jest zgrupowana w trzech dużych kompleksach. Nadleśnictwo Antonin istnieje w obecnej strukturze administracyjnej od 1 maja 1974 roku. Składa się z trzech obrębów: Antonin, Moja Wola i Świeca, które wcześniej były samodzielnymi nadleśnictwami od 1945 roku.
Obręb Antonin.
 Główny kompleks obrębu Antonin do 1939 roku był własnością księcia Michała Radziwiłła. Pozostałe lasy należały w okresie międzywojennym do Nadleśnictwa Wanda (uroczysko Komorów), do majątku Helenów i do drobnych właścicieli.
Obręb Moja Wola  powstał z lasów majątków: Możdżanów, Konradów i Moja Wola oraz lasów drobnej własności (chłopskie). Właścicielem majątku Możdżanów, którego powierzchnia leśna wynosiła około 800 ha, była rodzina Lipskich z Górzna.
Obręb Świeca.  Nadleśnictwo Świeca powstało w 1927 roku z lasów, które pierwotnie wchodziły w skład „Dóbr Krotoszyńskich", których pierwszym właścicielem był Marcin Wierzbięta
Krotowski, właściciel Krotoszyna.
Uczestnicy wycieczki/grillowania zwiedzili na początku Izbę przyrodniczo-leśną w poradziwiłłowskim zabytkowym budynku „Ogrodówka", po czym odbyli spacer ścieżką edukacyjną po terenie rezerwatu „Wydymacz”. Przewodnikiem wycieczki był Waldemar Blaźniak z Nadleśnictwa Antonin. Po spacerze edukacyjnym, w leśnej wiacie dydaktycznej przy Izbie przyrodniczo
leśnej „Ogrodówka” czas przyszedł na grillowanie ostrowskich genealogów. Przedsięwzięcie to zakończono późnym wieczorem.  
Organizatorem wspólnego grillowania była Grażyna Karolak
sekretarz OTG

11 lipca 2014

Wycieczka "Szlakiem drewnianych kościółków" Ostrów Wielkopolski - Kucharki - Kuchary - Pamięcin - Jedlec - Gołuchów - Ostrów Wielkopolski.

Członkowie i sympatycy Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego wzięli udział w kolejnej już, siódmej z tego cyklu wycieczce „Szlakiem drewnianych kościółków". Pomysłodawcą i organizatorem tego przedsięwzięcia już od wielu lat jest Grażyna Karolak sekretarz Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Dotychczas zwiedzano drewniane kościółki Powiatu Ostrowskiego, od trzech lat poszerzono zakres zwiedzania o drewniane świątynie Diecezji Kaliskiej. Tym razem, uczestnicy wycieczki mieli możliwość zwiedzenia zabytkowego drewnianego kościoła p.w. Św. Trójcy w Kucharkach. Kościół ten został zbudowany w 1754 roku z fundacji ówczesnego właściciela wsi, stolnika sochaczewskiego Walentego Trąpczyńskiego. Wzniesiono go na nietypowym planie ośmioboku, dzięki czemu stanowi on bardzo ciekawy przykład architektury sakralnej w naszym regionie. Odrestaurowany w 2010 roku. Przewodnikiem po tej pięknej, zabytkowej świątyni był proboszcz parafii ks. Sławomir Kosiński. Przy kościele znajduje się drewniana  dzwonnica  konstrukcji słupkowej, czworoboczna z XVIII w. oraz brama, konstrukcji słupowo-ramowej z figurą Świętego Nepomucena, kryta dachem namiotowym z 1783 r.
W Kucharach uczestnicy wycieczki zwiedzili zabytkowy, kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła. Kościół został wybudowany w 1686 r. z fundacji księdza Adama Niesobowicza, proboszcza kanoników regularnych. Restaurowany w latach 1970-79, także obecnie. Ołtarz główny i ołtarze boczne wczesnobarokowe z ok. 1630 r. W ołtarzu głównym obraz Adoracji Matki Boskiej przez świętych Stanisława i Wojciecha,  z datą 1635.  O historii kościoła i pracach konserwatorskich opowiadał uczestnikom wycieczki ks. Paweł Frąckowiak
proboszcz parafii.
Kolejnym etapem wycieczki był Pamięcin i znajdujący się tam kościół drewniany. To późnobarokowy kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, położony jest w centralnej części Pamięcina, na dość znacznym wzniesieniu. W swojej architekturze zachował cechy istotne dla drewnianych osiemnastowiecznych kościółków w tej części Wielkopolski.  Kościół  ufundowali w 1728 roku wspólni dziedzice Pamięcina, Andrzej Radoliński i Adam Radoński. Trzy ołtarze, główny i dwa boczne pochodzą z około 1730 roku i mają kształt architektoniczny z odpowiednią polichromią i rzeźbionymi złoceniami. W głównym ołtarzu w otoczeniu rzeźb świętych Piotra i Pawła widnieje obraz, będący repliką wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, powyżej, w zwieńczeniu dekorowanym rzeźbami aniołów widoczne przedstawienie Chrztu Chrystusa w Jordanie.
Jedlec to stosunkowo niewielka wieś położona wśród niezwykle malowniczych terenów pradoliny Prosny. Znajduje się tu kościół p.w.  św. Floriana, zbudowany w latach 1745
1753 z fundacji starosty liwskiego Mikołaja Chlebowskiego w nietypowej dla tego obszaru konstrukcji szachulcowej. Wnętrze kościoła utrzymywane jest w jednolitym stylu rokokowym, pochodzącym z drugiej połowy XVIII wieku. Na wyposażenie składają się ołtarz główny, z obrazem przedstawiającym Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą, dwa ołtarze boczne, ambona, chrzcielnica w kształcie drzewa rajskiego i kropielnica. O historii kościoła i pracach konserwatorskich opowiadał proboszcz parafii ks. Paweł Zieliński.

Zwieńczeniem wycieczki był spacer po przepięknych alejach Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, wypicie kawy i powrót do Ostrowa Wielkopolskiego. Grażyna Karolak zapowiedziała już kolejną, powakacyjną wycieczkę. Trasa jest już w opracowaniu będzie ciekawie.


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego