Rok 2014 - OTG

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności
 
 
 PRZEDSIĘWZIĘCIA 2014 ROKU:

30 grudnia 2014 Spotkanie Opłatkowe
We wtorek 30 grudnia 2014 roku w Max Cafe przy ul. Królowej Jadwigi odbyło się Spotkanie Opłatkowe członków i sympatyków Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. - Każdy kto przyjął zaproszenie władz Stowarzyszenia przybył na to spotkanie z potrzeby serca, by kultywować tę piękną tradycję spotkań bożonarodzeniowych Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego powiedział prezes OTG Marian Franciszek Nowak Po spotkaniach w gronie rodzinnym, przyszedł czas na spotkanie z bliskimi osobami, skupionymi w naszym Stowarzyszeniu, by przełamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. A jest to już nasze 10. Spotkanie Opłatkowe dodał. Fragment Ewangelii wg Św. Łukasza Narodzenie Jezusa -  odczytał lektor konkatedralny i członek Stowarzyszenia Ryszard Bartoszek. Życzenia świąteczno - noworoczne uczestnikom spotkania złożył wicestarosta ostrowski Tomasz Ławniczak. Nawiązał on do fragmentu Ewangelii o narodzeniu Jezusa, które zwiastuje nam radość wielką, bo Bóg stał się człowiekiem, by być bliżej nas - ludzi. Po złożeniu sobie życzeń indywidualnych, śpiewano kolędy i pastorałki, m.in. „Wśród nocnej ciszy”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Cicha noc”, czy też „Lulajże Jezuniu”. By tradycji stało się zadość, uczestnicy spotkania otrzymali stosowne na tę okoliczność prezenty, przygotowane przez Grażynę Karolak dotychczasową sekretarz OTG i animatora kultury ostrowskiego Stowarzyszenia. Wśród nich: piękne choinkowe bombki, Kartki okolicznościowe oraz Zaproszenia z Ostrowskiego Centrum Kultury na Koncert Kolęd w Forum Synagoga. Koncert ten odbędzie się w dniu 16 stycznia, w wykonaniu Chóru Kameralnego SOTTO VOCE, pod kierunkiem Renaty Pacyny, z udziałem kwartetu smyczkowego, oraz Marka Raczyckiego, grającego na fortepianie, który zajął się opracowaniem kolęd, pastorałek oraz utworów świątecznych.
W drugiej części Spotkania prezes OTG Marian Franciszek Nowak zapoznał jego uczestników ze wstępnym „Planem przedsięwzięć OTG na 2015 rok”. Wśród ważniejszych zamierzeń ostrowskich genealogów wymienić należy planowane dwie wystawy OTG. Pierwsza, planowana w marcu, z cyklu „Ocalić od zapomnienia”
NIE TYLKO… MOJE DZIECIŃSTWO W FOTOGRAFII, i druga, planowana w listopadzie, zatytułowana: „10 LAT OTG”. Kuratorem wystaw będzie Pani Grażyna Karolak. Ponadto, zaplanowano szereg wycieczek, szkolenie genealogiczne z zakresu internetowych poszukiwań przodków i promocję publikacji w ramach BIBLIOTEKI OTG. Najważniejszym przedsięwzięciem tegoż roku będzie II. Gala Genealogiczna na 10.lecie OTG, połączona z promocją IX/X tomu „Rocznika OTG”, która odbędzie się 14 listopada 2015 roku w Forum Synagoga.

7 listopada 2014 Msza św. za przodków

Tradycyjnie już od wielu lat, jesienią, członkowie i sympatycy Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego uczestniczą we Mszy św. za swoich zmarłych przodków. Dziewiątą już  Mszę św. w tej intencji, tym razem koncelebrowaną, odprawił w listopadowy wieczór w ostrowskiej Konkatedrze proboszcz parafii p.w. św. Stanisława Biskupa - ks. prałat Tomasz Ilski. Liturgię słowa odczytał członek OTG Ryszard Bartoszek. W kazaniu ks. proboszcz w szczególny sposób podkreślił znaczenie zainteresowań genealogów swoimi przodkami. - Każdy z nas jest ciekaw kim byli, jak żyli, jak im się wiodło. Ważne jest, by zainteresować się również czasami Jezusa, Jego genealogią, czasami w których przyszło mu żyć. Czytanie i poszukiwanie informacji o tym, jest poszukiwaniem u źródła, zgłębianiem badań i dociekań genealogicznych stwierdził. W dalszej części pogratulował nowym władzom OTG, życząc wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu.  Podczas modlitwy powszechnej, członkowie OTG  tradycyjnie już  zapalali kolejno przy ołtarzu świeczki, upamiętniające ich zmarłych przodków. Po zakończeniu Mszy św.  wykonano przy ołtarzu głównym Konkatedry pamiątkowe zdjęcie.


24 października 2014 - Walne Zgromadzenie Członków

W piątek, 24 października 2014 roku w Sali Tradycji Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Wolności 34 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Tematem Zebrania było podsumowanie działalności Stowarzyszenia w trzeciej kadencji, za lata 2012 2014. W Sprawozdaniu merytorycznym, prezes dr Maciej Kowalczyk podsumował działalność Zarządu za okres rozliczeniowy, wskazując przy tym szczególną uwagę na działalność wydawniczą Stowarzyszenia. Dotychczas wydano osiem tomów „Rocznika OTG”, w przygotowaniu jest kolejny IX tom. Jest to publikacja wydawana permanentnie przez Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne od 2006 roku. Tu OTG ma się naprawdę czym poszczycić i pochwalić. Na łamach Rocznika poruszano nie tylko problematykę sensu stricte genealogiczną, ale również historyczną, dotyczącą miasta i regionu, oraz twórczość artystyczną. W okresie sprawozdawczym, w 2012 roku, z inicjatywy prezesa OTG wydano kolejną płytę genealogiczną z aktami metrykalnymi, zatytułowaną: Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Odolanowie (1808 1874). W ramach Biblioteki OTG wydano dwie ciekawe publikacje, autorstwa Wacława Kieremkampta, zatytułowane: Inwentarz dóbr majętności ostrowskiej  i przygodzickiej z przyległościami -  Ostrów Wielkopolski 2012 i Dobra majętności ostrowskiej i przygodzickiej w aktach i instrukcjach XVIII wieku - Ostrów Wielkopolski 2013. W okresie sprawozdawczym zorganizowano również w 2013 roku dwie wystawy: pierwsza na wiosnę 2013 roku dotyczyła Tradycji wojskowych członków i sympatyków Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, której kuratorem był Marian F. Nowak, i drugą, dotycząca lat szkolnych członków i sympatyków OTG, której kuratorem była sekretarz OTG Grażyna Karolak. Należy podkreślić, że Sekretarz OTG organizowała coroczne wycieczki Szlakiem drewnianych kościółków. W 2013 roku członkowie Stowarzyszenia odwiedzili również Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie.  
Skarbnik OTG Anna Nazarek przedstawiła Sprawozdanie Finansowe. Budżet OTG to składki, darowizny, dotacje. Udało się powiązać finansowo „koniec z końcem”, co dało efekt dodatni dla Stowarzyszenia na przyszłość. Z kolei Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Marcinkowski ocenił działalność Zarządu za okres sprawozdawczy, po czym zaproponował udzielenie Zarządowi absolutorium, co też się stało w głosowaniu członków Towarzystwa. Sekretarz Zarządu Grażyna Karolak przedstawiła Plan działania do końca 2014 roku, po czym, w drugiej części Zebrania dokonano wyboru nowego Zarządu. W jego skład weszli: Marian Franciszek Nowak (prezes), Jarosław Pustkowski (wiceprezes), Jan Przybylski (sekretarz) i Magdalena Jarocińska (skarbnik).

22 października 2014
- Promocja VIII tomu Rocznika OTG
W środę, 22 października 2014 roku o godz. 17.00 członkowie i sympatycy Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego  przybyli do Synagogi, aby zapoznać się z nowym, ósmym już tomem „Rocznika OTG”. Prezes Towarzystwa dr
Maciej Kowalczyk  przedstawił kolejne rozdziały i scharakteryzował zawarte w opracowaniu artykuły. Tradycyjnie, pierwszy rozdział rozpoczęły  Historie rodzinne. Tym razem zaprezentowano: Zarys dziejów rodu Mieżyńskich w XIX i XX stuleciu, autorstwa Barbary Kowalskiej i Macieja Kowalczyka, Ze Strzyżewa do Gostyczyny szkic losów rodziny Brzezińskich od XVIII wieku do połowy XX stulecia, autorstwa Anny Nazarek. O najstarszych przedstawicielach rodu Grzelaków opowiedział Tomasz Grzelak autor artykułu. W rozdziale drugim Materiały i źródła przedstawiono Zestawienie małżeństw zawartych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrowie Wielkopolskim w latach 1924-26, Dawny Ostrów we wspomnieniach z oddali Kazimiery Droszcz, oraz Różne postawy Ryszarda Bartoszka. Nie zabrakło również opisu Zjazdów Rodzinnych i Kroniki OTG z lat 2010 2011.

19 września 2014

Wycieczka:
 Ostrów Wielkopolski - Pleszew - Dobrzyca - Ostrów Wielkopolski.
W programie zwiedzanie:
- Muzeum Chleba w Pleszewie
Mistrz piekarski Tomasz Vogt założył Muzeum Piekarstwa przy ul. Tyniec w Pleszewie. Uroczyste otwarcie placówki nastąpiło 3 września 2006 roku. 19 września 2014 roku członkowie i sympatycy Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego mieli możliwość zwiedzenia Muzeum. Przewodnikiem po Muzeum była Pani Maria Fibik
pracownik Piekarni/Cukierni. Muzeum Piekarstwa zostało urządzone w pomieszczeniach dawnej piekarni, która funkcjonowała od 1913 roku. Gospodarze obiektu wystawili na pokaz m.in. historyczne dokumenty Pleszewskiego Cechu Piekarskiego z 1784 roku, zabytkowe sprzęty do wyrobu ciast, foremki piekarnicze z początku XX wieku, stary szyld zakładu z lat 50-tych, wagi, archiwalne fotografie i dyplomy. Najcenniejszym eksponatem jest tzw. piec piersiowy, który służył aż pięciu pokoleniom rodziny Vogtów. Uroku całemu muzeum dodaje autentyczna studnia, która przez lata zaopatrywała zakład w wodę głębinową. Członkowie i sympatycy OTG mieli możliwość przygotowania ciasta do wypieku wg własnej inwencji. Efekt finalny był rewelacyjny. Na koniec, w cukierni Vogta uczestnicy wycieczki zaopatrzyli się w firmowe wypieki.

- Drewnianego kościółka  p.w. św. Floriana w Pleszewie
Kolejnym punktem programu wycieczki było zwiedzanie drewnianego kościółka p.w. św. Floriana. Historię kościółka przedstawił Zbigniew Marcinkowski.
Parafia Św. Floriana w Pleszewie, podobnie jak parafia Najświętszego Zbawiciela, powstała z macierzystej parafii farnej, pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela. Została erygowana w 1925 roku za czasów pasterzowania Ks. Prob. Kazimierza Niesiołowskiego. Jednakże do 1953 roku, każdorazowy proboszcz Ścięcia Św. Jana Chrzciciela zarządzał kościołem i dobrami Św. Floriana. Dopiero 20 lipca 1953 roku, ówczesny Arcybiskup Gnieźnieński i Warszawski - Prymas Polski Kard. Stefan Wyszyński, wydanym dekretem usamodzielnił parafię Św. Floriana, mianując pierwszym jej proboszczem Ks. Jana Szmeltera. Dotychczas kościół Św. Floriana służył jako kościół filialny parafii farnej, do którego w latach 40. i 50. XX wieku uczęszczała młodzież gimnazjalna i licealna. Po usamodzielnieniu się parafii, w 1955 roku przystąpiono do rozbudowy kościoła, powiększając go o kruchtę południową i zachodnią. Początki obecnej świątyni owiane są legendą. O historii kościoła czyt. na stronie internetowej:
http://florian-pleszew.pl/index.php?id=76&Itemid=36.

- Zespołu pałacowo-parkowego w Dobrzycy
W programie wycieczki (będąc w Pleszewie) nie mogło zabraknąć pomysłu na zwiedzanie Muzeum Ziemiaństwa w Pałacu Gorzeńskich w Dobrzycy. Po Pałacu oprowadzał uczestników wycieczki Stanisław Borowiak przewodnik / pracownik Muzeum. Pałac w Dobrzycy   to   lt klasycystyczny   pałac położony w południowo-wschodniej części   Dobrzycy . Mieści się w malowniczym parku krajobrazowym utrzymanym w stylu angielskim. Wybudowany w latach 1798-1799 przez czołowego architekta epoki  klasycyzmu , autora między innymi   pałacu w Śmiełowie   i   pałacu w Lubostroniu ,   Stanisława Zawadzkiego   dla adiutanta i szefa kancelarii wojskowej króla   Stanisława Augusta , generała   Augustyna Gorzeńskiego . Z uwagi na związki Gorzeńskiego z   masonerią   symbolika architektoniczna pałacu i parku nawiązuje do tradycji  wolnomularskich . Po zwiedzeniu Pałacu, członkowie i sympatycy OTG   zrelaksowali się spacerem alejkami pałacowego parku w scenerii stawów i cudownej zieleni. Zespół w Dobrzycy określany jest jako przykład architektury   barokowo - klasycystycznej , z wyraźnymi cechami stylu  romantycznego . Ujawniają się one zwłaszcza w sposobie wkomponowania poszczególnych budowli w   park krajobrazowy . Park, usytuowany u zbiegu dwóch nurtów rzeczki Potoki (dopływ Lutyni), powstał równocześnie z pałacem. Był jednym z pierwszych w  Wielkopolsce   parków krajobrazowych.
Wycieczkę zakończono obiadem w dobrzyckiej restauracji, smakując miejscowych potraw, po czym jej uczestnicy udali się do Ostrowa Wielkopolskiego.
Kierownikiem wycieczki i jej organizatorem była Grażyna Karolak
sekretarz OTG
23 sierpnia 2014
Spotkanie przy grillu w "Ogrodówce" w Antoninie.
W programie:
-zwiedzanie Izby przyrodniczo-leśnej
-spacer ścieżką edukacyjną
-grillowanie
W trzeciej dekadzie sierpnia członkowie OTG i sympatycy Stowarzyszenia mieli okazję zwiedzenia obiektów tzw. kultury leśnej w Nadleśnictwie Antonin. Lasy Nadleśnictwa Antonin stanowią dość zwarty zespół kompleksów leśnych. Mimo, że w skład nadleśnictwa wchodzi ponad sto takich grup, to znakomita część lasów jest zgrupowana w trzech dużych kompleksach. Nadleśnictwo Antonin istnieje w obecnej strukturze administracyjnej od 1 maja 1974 roku. Składa się z trzech obrębów: Antonin, Moja Wola i Świeca, które wcześniej były samodzielnymi nadleśnictwami od 1945 roku.
Obręb Antonin.
 Główny kompleks obrębu Antonin do 1939 roku był własnością księcia Michała Radziwiłła. Pozostałe lasy należały w okresie międzywojennym do Nadleśnictwa Wanda (uroczysko Komorów), do majątku Helenów i do drobnych właścicieli.
Obręb Moja Wola  powstał z lasów majątków: Możdżanów, Konradów i Moja Wola oraz lasów drobnej własności (chłopskie). Właścicielem majątku Możdżanów, którego powierzchnia leśna wynosiła około 800 ha, była rodzina Lipskich z Górzna.
Obręb Świeca.  Nadleśnictwo Świeca powstało w 1927 roku z lasów, które pierwotnie wchodziły w skład „Dóbr Krotoszyńskich", których pierwszym właścicielem był Marcin Wierzbięta
Krotowski, właściciel Krotoszyna.
Uczestnicy wycieczki/grillowania zwiedzili na początku Izbę przyrodniczo-leśną w poradziwiłłowskim zabytkowym budynku „Ogrodówka", po czym odbyli spacer ścieżką edukacyjną po terenie rezerwatu „Wydymacz”. Przewodnikiem wycieczki był Waldemar Blaźniak z Nadleśnictwa Antonin. Po spacerze edukacyjnym, w leśnej wiacie dydaktycznej przy Izbie przyrodniczo
leśnej „Ogrodówka” czas przyszedł na grillowanie ostrowskich genealogów. Przedsięwzięcie to zakończono późnym wieczorem.  
Organizatorem wspólnego grillowania była Grażyna Karolak
sekretarz OTG

11 lipca 2014

Wycieczka "Szlakiem drewnianych kościółków" Ostrów Wielkopolski - Kucharki - Kuchary - Pamięcin - Jedlec - Gołuchów - Ostrów Wielkopolski.

Członkowie i sympatycy Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego wzięli udział w kolejnej już, siódmej z tego cyklu wycieczce „Szlakiem drewnianych kościółków". Pomysłodawcą i organizatorem tego przedsięwzięcia już od wielu lat jest Grażyna Karolak sekretarz Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Dotychczas zwiedzano drewniane kościółki Powiatu Ostrowskiego, od trzech lat poszerzono zakres zwiedzania o drewniane świątynie Diecezji Kaliskiej. Tym razem, uczestnicy wycieczki mieli możliwość zwiedzenia zabytkowego drewnianego kościoła p.w. Św. Trójcy w Kucharkach. Kościół ten został zbudowany w 1754 roku z fundacji ówczesnego właściciela wsi, stolnika sochaczewskiego Walentego Trąpczyńskiego. Wzniesiono go na nietypowym planie ośmioboku, dzięki czemu stanowi on bardzo ciekawy przykład architektury sakralnej w naszym regionie. Odrestaurowany w 2010 roku. Przewodnikiem po tej pięknej, zabytkowej świątyni był proboszcz parafii ks. Sławomir Kosiński. Przy kościele znajduje się drewniana  dzwonnica  konstrukcji słupkowej, czworoboczna z XVIII w. oraz brama, konstrukcji słupowo-ramowej z figurą Świętego Nepomucena, kryta dachem namiotowym z 1783 r.
W Kucharach uczestnicy wycieczki zwiedzili zabytkowy, kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła. Kościół został wybudowany w 1686 r. z fundacji księdza Adama Niesobowicza, proboszcza kanoników regularnych. Restaurowany w latach 1970-79, także obecnie. Ołtarz główny i ołtarze boczne wczesnobarokowe z ok. 1630 r. W ołtarzu głównym obraz Adoracji Matki Boskiej przez świętych Stanisława i Wojciecha,  z datą 1635.  O historii kościoła i pracach konserwatorskich opowiadał uczestnikom wycieczki ks. Paweł Frąckowiak
proboszcz parafii.
Kolejnym etapem wycieczki był Pamięcin i znajdujący się tam kościół drewniany. To późnobarokowy kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, położony jest w centralnej części Pamięcina, na dość znacznym wzniesieniu. W swojej architekturze zachował cechy istotne dla drewnianych osiemnastowiecznych kościółków w tej części Wielkopolski.  Kościół  ufundowali w 1728 roku wspólni dziedzice Pamięcina, Andrzej Radoliński i Adam Radoński. Trzy ołtarze, główny i dwa boczne pochodzą z około 1730 roku i mają kształt architektoniczny z odpowiednią polichromią i rzeźbionymi złoceniami. W głównym ołtarzu w otoczeniu rzeźb świętych Piotra i Pawła widnieje obraz, będący repliką wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, powyżej, w zwieńczeniu dekorowanym rzeźbami aniołów widoczne przedstawienie Chrztu Chrystusa w Jordanie.
Jedlec to stosunkowo niewielka wieś położona wśród niezwykle malowniczych terenów pradoliny Prosny. Znajduje się tu kościół p.w.  św. Floriana, zbudowany w latach 1745
1753 z fundacji starosty liwskiego Mikołaja Chlebowskiego w nietypowej dla tego obszaru konstrukcji szachulcowej. Wnętrze kościoła utrzymywane jest w jednolitym stylu rokokowym, pochodzącym z drugiej połowy XVIII wieku. Na wyposażenie składają się ołtarz główny, z obrazem przedstawiającym Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą, dwa ołtarze boczne, ambona, chrzcielnica w kształcie drzewa rajskiego i kropielnica. O historii kościoła i pracach konserwatorskich opowiadał proboszcz parafii ks. Paweł Zieliński.

Zwieńczeniem wycieczki był spacer po przepięknych alejach Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, wypicie kawy i powrót do Ostrowa Wielkopolskiego. Grażyna Karolak zapowiedziała już kolejną, powakacyjną wycieczkę. Trasa jest już w opracowaniu będzie ciekawie.


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego